Slika vrsta dokumenta: 

Nova materijalna prava nezaposlenih u 2014.

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Isticanje obavijesti i oznaka u poslovnim prostorijama i prostorima

Autor: 
Darko Marečić
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Interni akt o provedbi postupaka nabave male vrijednosti

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun i isplata poduzetničke plaće u 2014. (II. dio)

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Utvrđivanje staža osiguranja

Autor: 
Milivoj Friganović
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Iskazivanje izdataka za službena putovanja u Obrascu JOPPD

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Ispravak i dopuna Obrasca JOPPD

Autor: 
Ksenija Cipek, dipl. oec. i Dražen Opalić, dipl. oec.
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod nabave, korištenja i prodaje osobnih automobila

Autor: 
Neven Baica
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Registriranje za potrebe PDV-a radi dobivanja PDV identifikacijskog broja

Autor: 
Neven Baica
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Što donosi Prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Autor: 
Ivana Jakir-Bajo
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za prvo tromjesečje 2014.

Autor: 
Ivana Jakir-Bajo
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Mjerenje fer vrijednosti

Autor: 
mr. sc. Stjepan Kolačević i mr. sc. Baldo Hreljac
mj/god: 
03/2014

Stranice