Slika vrsta dokumenta: 

Konačni obračun PDV-a za 2013.

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Povećana granica za vođenje jednostavnog knjigovodstva neprofitnih organizacija

Autor: 
Igor Milinović, mag. oec. Ivana Uroić, dipl. oec
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Plaćanje doprinosa HOK-u u 2014.

Autor: 
Sandra Mihelčić
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Analitička podjela konta 160 i 260 u skladu s novim propisima o PDV-u

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Izvještaj o promjenama kapitala za 2013.

Autor: 
Neven Baica
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2013.

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31.12.2013.

Autor: 
Neven Baica, mag. oec., mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec., mr. sc. Danica Lončar - Galek, Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika u FINA-u

Autor: 
Dragutin Kovačić
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Nekretnina subjekta koji se briše iz sudskog registra po službenoj dužnosti

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Osnivanje zaklade od strane udruge (neprofitno računovodstvo)

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Knjiženje manjka na teret člana društva

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Novine kod zapošljavanja osoba s invaliditetom

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
01/2014

Stranice