Slika vrsta dokumenta: 

Obračun plaća u 2014. godini i popunjavanje obrasca JOPPD

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2013.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Predaja Obrasca IP za 2013.

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Trošarinska izvješća za 2013.

Autor: 
Željka Marinović
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Porezi: Plaćanje doprinosa i podnošenje godišnje porezne prijave pomoraca za 2013.

Autor: 
Milivoj Friganović
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnja prijava poreza na dohodak građana za 2013.

Autor: 
Milivoj Friganović
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Predaja obrasca DOH-Z za 2013.

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja i podnošenje porezne prijave za 2013.

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Što donose zadnje izmjene propisa o PDV-u

Autor: 
Neven Baica
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2013.

Autor: 
mr. sc. Ivana Maletić, mr. sc. Ivana Jakir Bajo
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Izmjene i dopune Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija

Autor: 
Ivana Jakir-Bajo
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2013.

Autor: 
Ivana Maletić
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2013.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Novosti koje donosi novi Zakon o mirovinskom osiguranju

Autor: 
Milivoj Friganović
mj/god: 
01/2014

Stranice