Slika vrsta dokumenta: 

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2013.

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31.12.2013.

Autor: 
Neven Baica, mag. oec., mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec., mr. sc. Danica Lončar - Galek, Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika u FINA-u

Autor: 
Dragutin Kovačić
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Nekretnina subjekta koji se briše iz sudskog registra po službenoj dužnosti

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Osnivanje zaklade od strane udruge (neprofitno računovodstvo)

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Knjiženje manjka na teret člana društva

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Novine kod zapošljavanja osoba s invaliditetom

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun plaća u 2014. godini i popunjavanje obrasca JOPPD

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2013.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Predaja Obrasca IP za 2013.

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Trošarinska izvješća za 2013.

Autor: 
Željka Marinović
mj/god: 
01/2014

Stranice