Slika vrsta dokumenta: 

Iskazivanje izdataka za službena putovanja u Obrascu JOPPD

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Ispravak i dopuna Obrasca JOPPD

Autor: 
Ksenija Cipek, dipl. oec. i Dražen Opalić, dipl. oec.
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod nabave, korištenja i prodaje osobnih automobila

Autor: 
Neven Baica
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Registriranje za potrebe PDV-a radi dobivanja PDV identifikacijskog broja

Autor: 
Neven Baica
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Što donosi Prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Autor: 
Ivana Jakir-Bajo
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za prvo tromjesečje 2014.

Autor: 
Ivana Jakir-Bajo
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Mjerenje fer vrijednosti

Autor: 
mr. sc. Stjepan Kolačević i mr. sc. Baldo Hreljac
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Izvještaj o novčanom toku

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Knjiženje odgođene porezne imovine (prema pozicijama u Obrascu PD)

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Obrazac PD - popunjavanje pozicija 34.1. i 59.

Autor: 
Igor Milinović
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Zaštita života i zdravlja radnika

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Ugovorene kamate između pravne i fizičke osobe

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Otpis ili ispravak vrijednosti potraživanja (proračunsko računovodstvo)

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Korištenje računa skupine 37 i 47 (neprofitno računovodstvo)

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
03/2014

Stranice