Aktualno

Slika clanak casopis: 

Obračun honorara - praktični vodič

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Kratki pregled izmjena Općeg poreznog zakona

Autor članka: 
Neven Baica, Igor Milinović
12/2012
Slika clanak casopis: 

Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, Ivana Vargašević Čonka
07/2015
Slika clanak casopis: 

Kontni plan za 2017.

Autor članka: 
Neven Baica
01/2017
Slika clanak casopis: 

Zdravstvena djelatnost i obveza fiskalizacije

Autor članka: 
Neven Baica
09/2018
Slika clanak casopis: 

Evidentiranje troškova reprezentacije

Autor članka: 
Autor: Igor Milinović, mag. oec.
04/2012
Slika clanak casopis: 

Novosti koje donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
12/2011
Slika clanak casopis: 

Što bi trebalo znati o oporezivanju kapitalnih dobitaka

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Odluka o jedinstvenoj metodi izračuna realne godišnje kamatne stope na potrošačke kredite

Autor članka: 
Željka Lukačević - Subotić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Utvrđivanje visine blagajničkog maksimuma i primjeri odluka

Autor članka: 
Igor Milinović
Slika clanak casopis: 

Novi Pravilnik o porezu na dohodak – primjena od 1.1.2017.

Autor članka: 
Milivoj Friganović
01/2017
Slika clanak casopis: 

Uz prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Autor članka: 
Ksenija Cipek, Iva Uljanić
09/2018
Slika clanak casopis: 

Utvrđivanje plaće u naravi po osnovi korištenja osobnih automobila u privatne svrhe od 1.3.2012.

Autor članka: 
Igor Milinović, mag. oec.
04/2012
Slika clanak casopis: 

Nove obračunske isprave za isplatu plaće i otpremnine

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
08/2010
Slika clanak casopis: 

Izmjene i dopune kolektivnog ugovora za trgovinu

Autor članka: 
Biljana Barjaktar, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Donesen Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Autor članka: 
Neven Baica
Slika clanak casopis: 

Nove stope zakonskih i ugovornih kamata

Autor članka: 
Zdravko Baica
09/2015
Slika clanak casopis: 

Fiskalizacija od 1. srpnja 2017.

Autor članka: 
Neven Baica
06/2017
Slika clanak casopis: 

Nova minimalna plaća od 1. lipnja 2013.

Autor članka: 
Neven Baica
09/2018
Slika clanak casopis: 

Izvješćivanje Porezne uprave o isp latama dividendi i dobiti na temelju udjela u kapitalu

Autor članka: 
Igor Milinović, mag. oec.
01/2012
Slika clanak casopis: 

Vođenje evidencije o radnicima u praksi

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
08/2010
Slika clanak casopis: 

Novi zakon o posebnom porezu na kavu

Autor članka: 
Oskar Cukrov, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Nove obračunske isprave za isplate plaća i otpremnina

Autor članka: 
Valentina Bocak
10/2015
Slika clanak casopis: 

Očekivane novosti koje donose izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima od 1. ožujka 2012.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
02/2012
Slika clanak casopis: 

Promjena naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Autor članka: 
mr. sc. Vlado Đurašin, dipl. oec.
08/2010
Slika clanak casopis: 

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak – primjena od 1.1.2013.

Autor članka: 
Milivoj Friganović
Slika clanak casopis: 

Novine u evidencijama o radnom vremenu radnika

Autor članka: 
Božo Prelević
10/2015
Slika clanak casopis: 

Trostrani posao – kratki prikaz

Autor članka: 
Neven Baica
10/2017
Slika clanak casopis: 

Kratki prikaz određenih novina koje donosi novi Zakon o PDV-u

Autor članka: 
Igor Milinović
09/2018
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2011. u FINA-u

Autor članka: 
Dragutin Kovačić, mag. oec. univ. spec. oecc
02/2012
Slika clanak casopis: 

Novine u Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Autor članka: 
Božo Prelević
Slika clanak casopis: 

Reinvestirana dobit – porezni tretman

Autor članka: 
Marijana Herceg, Ksenija Cipek
11/2015
Slika clanak casopis: 

Porezne evidencije i prijava PDV-a prema novom Zakonu o PDV-u

Autor članka: 
Ksenija Kramar
07/2013
Slika clanak casopis: 

Novine u oporezivanju PDV-om od 1. ožujka 2012.

Autor članka: 
Igor Milinović, mag. oec.
03/2012
Slika clanak casopis: 

Popis robe u trgovini na malo prema novom Pravilniku

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
01/2008
Slika clanak casopis: 

Računi po IBAN konstrukciji za određene poreze i javna davanja

Autor članka: 
Neven Baica
04/2014
Slika clanak casopis: 

Zadnje izmjene novog Zakona o računovodstvu i likvidatura dokumentacije

Autor članka: 
Dubravka Kopun
01/2016
Slika clanak casopis: 

Osobni automobili – utvrđivanje plaće u naravi i oporezivanje (praktični prikaz)

Autor članka: 
Igor Milinović
06/2018
Slika clanak casopis: 

PDV u graditeljstvu

Autor članka: 
Ksenija Kramar
08/2013
Slika clanak casopis: 

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Autor članka: 
Ksenija Cipek, dipl. oec.
03/2012
Slika clanak casopis: 

Obračun plaća i ostale novosti u oporezivanju dohotka od 1.7.2010.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
07/2010
Slika clanak casopis: 

Izmjena zakona o porezu na dobit

Slika clanak casopis: 

Izmjene Zakona o doprinosima i novosti u kontroli plaćanja doprinosa iz i na plaću – izmjena Uredbe

Autor članka: 
Milivoj Friganović
04/2014

Stranice