Aktualno

Slika clanak casopis: 

Novine u isplati plaće od 1. svibnja 2012.

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
05/2012
Slika clanak casopis: 

Novine kod sastavljanja isplatne liste za plaće, naknade plaće i otpremnine

Autor članka: 
Igor Milinović
11/2012
Slika clanak casopis: 

Isplata dobiti fizičkim osobama (vlasnicima udjela) – kratki prikaz

Autor članka: 
Igor Milinović
04/2015
Slika clanak casopis: 

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit

Autor članka: 
Ksenija Kramar
12/2016
Slika clanak casopis: 

Tko je obvezan započeti s fiskalizacijom 1. travnja 2013.

Autor članka: 
Neven Baica
09/2018
Slika clanak casopis: 

Nove oznake i pozivi na broj kod isplata plaća i raznih oblika dohotka (primjena od 1.1.2014.)

Autor članka: 
Igor Milinović
09/2018
Slika clanak casopis: 

Nove evidencije o radnicima i radnom vremenu radnika od 1. svibnja 2011.

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
04/2011
Slika clanak casopis: 

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Stipendije i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja

Autor članka: 
mr. sc. Josip Šaban, dipl. oec. mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Fiskalizacija u prometu gotovinom – u očekivanju Zakona

Autor članka: 
Neven Baica
11/2012
Slika clanak casopis: 

Kritički osvrt na obvezno zdravstveno osiguranje člana uprave i plaćanje doprinosa

Autor članka: 
Milivoj Friganović
05/2015
Slika clanak casopis: 

Prijedlog novog Općeg poreznog zakona

Autor članka: 
Božo Prelević
12/2016
Slika clanak casopis: 

Nove obračunske isprave za isplatu plaće i otpremnine od 1. svibnja 2011.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
04/2011
Slika clanak casopis: 

Što donosi izmjena stope PDV-a na novine i časopise

Autor članka: 
Zdravka Barac, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Donesen Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Autor članka: 
Neven Baica
12/2012
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje nekretnina PDV-om od 1.1.2015. – kratki prikaz

Autor članka: 
Neven Baica
06/2015
Slika clanak casopis: 

Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na dohodak

Autor članka: 
Milivoj Friganović
12/2016
Slika clanak casopis: 

Nalozi za plaćanje HUB 3 i HUB 3A obvezni u primjeni od 1. lipnja 2013.

Autor članka: 
Igor Milinović
09/2018
Slika clanak casopis: 

Novi zakon o računovodstvu

Slika clanak casopis: 

Profil hrvatskog managera

Slika clanak casopis: 

Od 1.1.2013. ukida se stopa PDV-a od 0% i zamjenjuje stopom od 5%

Autor članka: 
Milivoj Friganović
12/2012
Slika clanak casopis: 

Izmjene i dopune Zakona o doprinosima

Autor članka: 
Milivoj Friganović
12/2016
Slika clanak casopis: 

PDV nakon ulaska u EU – prijedlog novog Zakona o PDV-u

Autor članka: 
Ksenija Kramar
09/2018
Slika clanak casopis: 

Obračun honorara - praktični vodič

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Kratki pregled izmjena Općeg poreznog zakona

Autor članka: 
Neven Baica, Igor Milinović
12/2012
Slika clanak casopis: 

Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, Ivana Vargašević Čonka
07/2015
Slika clanak casopis: 

Kontni plan za 2017.

Autor članka: 
Neven Baica
01/2017
Slika clanak casopis: 

Zdravstvena djelatnost i obveza fiskalizacije

Autor članka: 
Neven Baica
09/2018
Slika clanak casopis: 

Evidentiranje troškova reprezentacije

Autor članka: 
Autor: Igor Milinović, mag. oec.
04/2012
Slika clanak casopis: 

Novosti koje donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
12/2011
Slika clanak casopis: 

Što bi trebalo znati o oporezivanju kapitalnih dobitaka

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Odluka o jedinstvenoj metodi izračuna realne godišnje kamatne stope na potrošačke kredite

Autor članka: 
Željka Lukačević - Subotić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Utvrđivanje visine blagajničkog maksimuma i primjeri odluka

Autor članka: 
Igor Milinović
Slika clanak casopis: 

Novi Pravilnik o porezu na dohodak – primjena od 1.1.2017.

Autor članka: 
Milivoj Friganović
01/2017
Slika clanak casopis: 

Uz prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Autor članka: 
Ksenija Cipek, Iva Uljanić
09/2018
Slika clanak casopis: 

Utvrđivanje plaće u naravi po osnovi korištenja osobnih automobila u privatne svrhe od 1.3.2012.

Autor članka: 
Igor Milinović, mag. oec.
04/2012
Slika clanak casopis: 

Nove obračunske isprave za isplatu plaće i otpremnine

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
08/2010
Slika clanak casopis: 

Izmjene i dopune kolektivnog ugovora za trgovinu

Autor članka: 
Biljana Barjaktar, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Donesen Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Autor članka: 
Neven Baica
Slika clanak casopis: 

Nove stope zakonskih i ugovornih kamata

Autor članka: 
Zdravko Baica
09/2015
Slika clanak casopis: 

Fiskalizacija od 1. srpnja 2017.

Autor članka: 
Neven Baica
06/2017
Slika clanak casopis: 

Nova minimalna plaća od 1. lipnja 2013.

Autor članka: 
Neven Baica
09/2018
Slika clanak casopis: 

Izvješćivanje Porezne uprave o isp latama dividendi i dobiti na temelju udjela u kapitalu

Autor članka: 
Igor Milinović, mag. oec.
01/2012
Slika clanak casopis: 

Vođenje evidencije o radnicima u praksi

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
08/2010
Slika clanak casopis: 

Novi zakon o posebnom porezu na kavu

Autor članka: 
Oskar Cukrov, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Nove obračunske isprave za isplate plaća i otpremnina

Autor članka: 
Valentina Bocak
10/2015

Stranice