Plaće i naknade

Slika clanak casopis: 

Plaćanje doprinosa za članove posade broda u međunarodnoj plovidbi prema pomorskom zakonu

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2006.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Plaćanje posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom u 2006. godini

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 6/2004

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Praktični primjeri obračuna honorara

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Bolovanje i druga prava radi njege djeteta

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
06/2012
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2014.

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2014
Slika clanak casopis: 

Terenski dodatak

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2015
Slika clanak casopis: 

Obračun i isplata bonusa (13. plaće) zaposlenicima

Autor članka: 
Valentina Bocak
12/2015
Slika clanak casopis: 

Terenski dodatak (dnevnica za rad na terenu)

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2017
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2017.

Autor članka: 
Valentina Bocak
12/2017
Slika clanak casopis: 

Zapošljavanje i obračun plaće radnika u kućanstvu

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2018
Slika clanak casopis: 

Sezonski rad u poljoprivredi u 2014.

Autor članka: 
Valentina Bocak
08/2018
Slika clanak casopis: 

Izdaci za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2013
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2018.

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2018
Slika clanak casopis: 

Dnevnice za rad na terenu

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2019
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2019.

Autor članka: 
Valentina Bocak
10/2019
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2011.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
01/2012
Slika clanak casopis: 

Ovrha na plaći prema propisima od početka 2011.

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur.
03/2011
Slika clanak casopis: 

Isplata plaće sa zakašnjenjem i tretman zateznih kamata

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
10/2011
Slika clanak casopis: 

Najčešća pitanja iz zdravstvenog osiguranja u 2010. godini

Autor članka: 
Morana Krušarovski, dipl. iur.
05/2010
Slika clanak casopis: 

Godišnji odmor i isplata regresa za 2009.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić i Igor Milinović, dipl. oec.
06/2009
Slika clanak casopis: 

Podsjetnik za ovrhu na plaći ovršenika radnika za 2008. i 2009.

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
02/2009
Slika clanak casopis: 

Izdaci za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
04/2008
Slika clanak casopis: 

Ovrha na plaći i stalnim novčanim primanjima

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. računovođa
09/2008
Slika clanak casopis: 

Isplata regresa službenicima i namještenicima u državnom i javnom sektoru u 2007. godini

Autor članka: 
mr. sc. Desanka Šegić
Slika clanak casopis: 

Nepuno radno vrijeme

Autor članka: 
Valentina Bocak – Ljubić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

ID i R-Sm obrazac kod neisplate plaće

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Prijave za vođenje matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Autor članka: 
Ana Šašić Šojat, prof.
Slika clanak casopis: 

Obračun honorara

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 6/2003

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Terenski dodatak

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
10/2012
Slika clanak casopis: 

Obračun i isplata bonusa (13. plaće) zaposlenicima

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2014
Slika clanak casopis: 

Rad za inozemnog poslodavca (iz EU) u Republici Hrvatskoj

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2015
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2015.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2016
Slika clanak casopis: 

Status stranaca – članova uprave u RH

Autor članka: 
Milivoj Friganović
07/2016
Slika clanak casopis: 

Izmjene obračunskih isprava kod neisplate plaće, naknade plaće i otpremnine

Autor članka: 
Valentina Bocak
05/2017
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2017.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2018
Slika clanak casopis: 

Zapošljavanje stranaca i obračun doprinosa te poreza na dohodak za rad izaslanih radnika u RH

Autor članka: 
Milivoj Friganović
05/2018
Slika clanak casopis: 

Godišnji odmor i isplata regresa za 2014.

Autor članka: 
Igor Milinović
08/2018
Slika clanak casopis: 

Godišnji odmor i isplata regresa za 2013.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić, Igor Milinović
09/2018
Slika clanak casopis: 

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2018.

Autor članka: 
Igor Milinović
11/2018
Slika clanak casopis: 

Rekapitulacija podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja i dostava prijave MPP-1

Autor članka: 
Sandra Mihelčić
04/2019
Slika clanak casopis: 

Novčana nagrada za radne rezultate, te obračun i isplata bonusa (13.plaće) radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak
10/2019
Slika clanak casopis: 

Obračun plaća za 2012.

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
01/2012
Slika clanak casopis: 

Jubilarne nagrade

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
02/2011
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2011.

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
11/2011
Slika clanak casopis: 

Korektivni obrasci R -Sm

Autor članka: 
Ksenija Vugrin, dipl. oec.
06/2010
Slika clanak casopis: 

Rad studenata i učenika

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2009
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2008.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
01/2009
Slika clanak casopis: 

Primici po osnovi drugog dohotka ostvareni iz inozemstva ili naplaćeni od građana

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
04/2008
Slika clanak casopis: 

Jubilarne nagrade

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
09/2008
Slika clanak casopis: 

Obveze poslodavca za radnika u kućanstvu

Autor članka: 
Milena Kupresak, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2006.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. i Igor Milinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Korektivni obrazac R-sm u 2005. godini

Autor članka: 
Ksenija Vugrin, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obračun i plaćanje obveznih doprinosa u 2004. godini

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Stranice