Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2010.

Slika clanak casopis: 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
01/2011