Temeljne odredbe

Slika vrsta dokumenta: 

Skraćeno radno vrijeme

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Potpora u slučaju smrti člana uže obitelji

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada za troškove službenih putovanja članovima predstavničkih tijela

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata naknada za prijevoz volonterima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Mjesto polaska na službeni put

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Vjerodostojne isprave o nastanku troškova službenog putovanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Službeno putovanje – povrat i ponovni odlazak

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje naslijeđene mirovine

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Otpremnine državnih službenika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Prijevoz s posla i na posao kod bolovanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Darovanje za nabavu ortopedskih pomagala

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Službeno putovanje – isplata naknade radnicima iz drugog društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Dnevnice i prijevozni troškovi na službenim putovanjima radnicima izaslanim na rad u predstavništva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata jubilarnih nagrada

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi smještaja i službenog puta za stranca koji radi u tuzemnoj tvrtki

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja radnicima vlastitih dionica

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Otpremnina kod otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi službenog putovanja vanjskih suradnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Pomorski dodatak za posadu na riječnom brodu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Korištenje službenog automobila za privatne potrebe i isplata naknade za prijevoz na posao i s posla

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006

Stranice