Odgovori na pitanja - Porez na dohodak

Slika vrsta dokumenta: 

Rezerviranja za otpremnine

Autor: 
Savjetnička kuća
mj/god: 
01/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Odvjetnik kao stečajni upravitelj

Autor: 
Savjetnička kuća
mj/god: 
01/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun posebnog poreza na honorar

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
10/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Uvećani osobni odbici radnika s područja posebne državne skrbi

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
09/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun doprinosa za prvi puta zaposlene radnike i volontere

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
07/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Participacija za obavljeni pregled liječnika medicine rada

Autor: 
RIPUP odgovara
mj/god: 
05/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Korektivni R-Sm

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
04/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Rodiljne i roditeljske naknade

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Smještaj radnika upućenog na rad u poslovnu jedinicu

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Udruga – isplata dnevnice vanjskom suradniku

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Usluga tova i uzgoja stoke

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Dnevnica kod prijevoznika

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata zatezne kamate građaninu

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Uzdržavani član uže obitelji za 2008.

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Kapara

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
07/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Bolovanje radi ozljede na radu nakon 1. lipnja 2008. godine

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
07/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun bolovanja na teret poslodavca i HZZO-a

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
07/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje dohotka pri likvidaciji društva

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Parking kod loko vožnje

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata parničnog troška prema sudskoj presudi

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
03/2008

Stranice