Računovodstvo neprofitnih organizacija

Slika vrsta dokumenta: 

Donacija zemljišta

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
10/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Oročavanje novčanih sredstava

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
09/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Ispravak rashoda iz protekle godine

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
07/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Donacija zemljišta

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
07/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Aktivna vremenska razgraničenja

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
06/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Pasivna vremenska razgraničenja

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
05/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Raspodjela viška prihoda

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
05/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Ispravak vrijednosti “sitnog inventara”

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
04/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Zajednički troškovi za režije

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
04/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Zalihe za preraspodjelu drugima

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Jednostavno knjigovodstvo

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Povrat kredita uz valutnu klauzulu

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Rokovi čuvanja knjigovodstvene dokumentacije

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Nagrade sportašima – amaterima

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
01/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Nabava imovine na kredit

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
01/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Dugotrajna imovina – sitni inventar

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Početno stanje potraživanja u 2008. g.

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Predujam za nabavu časopisa

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Račun 915

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Dugotrajna imovina – sitni inventar

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
12/2008

Stranice