Godišnja prijava poreza na dobit (obrazac PD)

Slika vrsta dokumenta: 

Obrazac PD - popunjavanje pozicija 34.1. i 59.

Autor: 
Igor Milinović
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2013.

Autor: 
Igor Milinović
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Obrada PD obrasca u Poreznoj upravi te podnošenje zahtjeva za povrat preplaćenog poreza za 2011.

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
05/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2011.

Autor: 
Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
02/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Povrat preplaćenog poreza po PD obrascu za 2010.

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
06/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2010.

Autor: 
Igor Milinović, dipl. oec
mj/god: 
02/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2009.

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
02/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2008.

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić i Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Zaprimanje i obrada Obrasca PD za 2007. u Poreznoj upravi

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2007.

Autor: 
Igor Milinović, dipl. oec
mj/god: 
02/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2006.

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2005.

Autor: 
Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
02/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Prijava poreza na dobit (PD obrazac) za 2004.

Autor: 
Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Primjeri popunjavanja PD obrasca i određenih priloga

mj/god: 
03/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Prijava poreza na dobit (PD obrazac) za 2003.

Autor: 
Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
02/2004