Primjena Općeg poreznog zakona (OPZ-a)

Slika vrsta dokumenta: 

Pravni lijekovi u poreznom postupku

Autor: 
mr. sc. Nikola Vukić, dipl. iur.
mj/god: 
07/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Upravni spor u poreznim stvarima

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
11/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Rokovi u poreznom postupku

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
10/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Skraćeni porezni postupak

Autor: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
mj/god: 
07/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Što je sve dokaz u poreznom postupku

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
10/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Porezno jamstvo

Autor: 
mr. sc. Nikola Vukić, dipl. iur.
mj/god: 
09/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Žalba i drugi pravni lijekovi u poreznom postupku

Autor: 
Božo Prelević, dipl. iur.
mj/god: 
04/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Novi Zakon o općem upravnom postupku i OPZ -komparativni prikaz pojedinih zakonskih rješenja

Autor: 
Anđa Redžić, dipl iur., Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
07/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Uskrata obavijesti u poreznom postupku

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Izuzeće službene osobe u poreznom postupku

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Slobodna ocjena dokaza u poreznom postupku

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Porezno jamstvo

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Moguća pojednostavljenja poreznog postupka

Autor: 
mr. sc. Josip Nejašmić
mj/god: 
10/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Zapisnik kao akt u poreznom postupku

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
10/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Zaštita prava poreznih obveznika u poreznou-pravnom postupku

Autor: 
Josip Begonja, dipl. iur. Lidija Erceg, dipl. iur.
mj/god: 
08/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Zaštita prava poreznih obveznika u porezno-upravnom postupku

Autor: 
Josip Begonja, dipl. iur.
mj/god: 
07/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Povrat u prijašnje stanje u poreznom postupku

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
03/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Obnova postupka u poreznom sustavu

Autor: 
Davorka Štimac, dipl. iur.
mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Redovni i vanredni pravni lijekovi u poreznom postupku

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
08/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Žalba u poreznom postupku

Autor: 
Davorka Štimac, dipl. iur.
mj/god: 
04/2004

Stranice