Seminari i konferencije

Radionica s konkretnim primjerima i odgovorima RADNI ODNOSI I PRAKSI!

Seminari i konferencije

Cilj radionice je pružiti odgovore na aktualna pitanja koja se javljaju u svakodnevnoj praksi radnih odnosa. Radionica je zamišljena kao kratka rekapitulacija odredbi Zakona o radu i novih podzakonskih propisa, uz primjere iz sudske prakse, sa odgovorima na pitanja sudionika i rješenjima problema s kojima se polaznici susreću u svakodnevnoj praksi.

Sastavljanje godišnjih poreznih i financijskih izvještaja za 2014. i ostale aktualnosti

Seminari i konferencije

IZ PROGRAMA SEMINARA IZDVAJAMO:
1.Izrada godišnjih financijskih izvještaja za 2014.
• Bitne napomene
• Specifičnosti određenih knjiženja
2. Prijava poreza na dobit za 2014.
• Novine u sastavljanju Obrasca PD
• Pojašnjenja pojedinih specifičnih pozicija u Obrasca PD
3. Konačni obračun PDV-a za 2014.
• Specifični slučajevi kod sastavljanja obrasca PDV-K
4. Godišnja prijava poreza na dohodak obrtnika
• Sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac DOH) obrtnika i slobodnih zanimanja za 2014.
5. Ostalo

MOGUĆNOST RADA U EUROPSKOJ UNIJI I SOCIJALNO OSIGURANJE RADNIKA

Seminari i konferencije

TEME RADIONICE:
• Propisi Europske unije na području socijalnog osiguranja (Uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti - pravila za određivanje mjerodavnog zakonodavstva) 

SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Seminari i konferencije

SEMINAR OBUHVAĆA:
• upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma i podzakonski propisi),
• sektorske Smjernice Ministarstva financija za revizorska društva, samostalne revizore, fizičke i pravne osobe koje pružaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja, sektorske Smjernice Ministarstva financija za odvjetnike i javne bilježnike,
• sektorske Smjernice za kreditne institucije i kreditne unije,