Seminari i konferencije

Pripremne radnje za sastavljanje poreznih izvještaja za 2015. i računovodstvene novine od 1.1.2016.

Seminari i konferencije

IZ PROGRAMA SEMINARA IZDVAJAMO:
Novine u sastavljanju prijave porez na dobit za 2015.
Novine u sastavljanju i podnošenju prijave poreza na dohodak za 2015.
Sastavljanje Obrasca PDV za prosinac 2015. – što se popunjava umjesto prije važećeg Obrasca PDV-K

USKLAĐIVANJE RADA POSLODAVACA S OBVEZNOM PRIMJENOM PRAVILA ZAŠTITE NA RADU OD 1. 1. 2016.

Seminari i konferencije

8.12.2015. (utorak), hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, u 9.30 sati

Osposobljavanje se izvodi prema Programu za osposobljavanje poslodavaca i njihovih ovlaštenika i Programu za osposobljavanje neposrednih ovlaštenika koji su sastavni dio Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Nar. nov., br. 112/14.). Navedeni pravilnik OBVEZUJE POSLODAVCE da njihovi ovlaštenici moraju obnavljati osposobljavanje svakih pet godina.