Seminari i konferencije

Jednodnevna radionica: Mogućnosti rada u europskoj uniji i socijalno osiguranje radnika

Seminari i konferencije

Zagreb, 1.12.2016. (četvrtak), kongresni centar Antunović, početak u 9.00 sati

TEME RADIONICE

Propisi Europske unije na području socijalnog osiguranja (Uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti - pravila za određivanje mjerodavnog zakonodavstva)
Izaslani radnici (kad je moguće izaslanje, propisani uvjeti za poslodavce i radnike za izdavanje potvrde A1)
Rad u dvije ili više država članica Europske unije (istovremen ili naizmjeničan rad u dvije ili više država, puno ili nepuno radno vrijeme)
Odstupanje od propisanih pravila (zajedničkim dogovorom nadležnih ustanova moguće je odstupanje od propisanih pravila u određenim uvjetima)
Potvrde A1 – značenje, obveza pribavljanja za rad u drugoj državi članici EU (radnici, pomorci, umjetnici, obrtnici, „honorarci“ i dr.) i postupak izdavanja
Odgovori na pitanja sudionika

Cijena ove radionice iznosi 1.190,00 kn (952,00 + PDV 25%) što molimo uplatiti prije radionice na račun organizatora seminara CENTAR ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE d.o.o.,  IBAN HR0223600001101500130
uz poziv na OIB vaše tvrtke. U cijenu kotizacije uključen je i ručak. Sudionicima će biti stavljena na raspolaganje prezentacija s radionice na webu www.racunovodstvo-porezi.hr na dan održavanja edukacije (moći ćete ju preuzeti uz pristupnu šifru)
Detaljnije informacije oko ove radionice možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

Predavač: Dalibor Amanović, dipl. iur., stručnjak u vezi koordinacije sustava socijalne sigurnosti EU

Praktična radionica: Zaštita radnika privremeno nesposobnih za rad i način prestanka ugovora o radu – pravni aspekti

Seminari i konferencije

24.11.2016. (četvrtak), Zagreb, hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a od 9.30 do 16 sati

Cilj radionice je pružiti odgovore na pitanja koja se u svakodnevnoj praksi postavljaju pred poslodavce i radnike u vezi pravnog aspekta zaštite radnika privremeno nesposobnih za rad i načina prestanka ugovora o radu. Na radionici će posebna pažnja biti posvećena aktualnim temama kontrole privremene nesposobnosti za rad radnika od strane poslodavca, zaštite naknade za privremenu nesposobnost za rad od ovrhe te obveze obavješćivanja o privremenoj nesposobnosti za rad. Osim toga, na radionici se obrađuju uvijek aktualna pitanja iz prakse prestanka ugovora o radu, posebno otkazivanja ugovora o radu od strane poslodavca i radnika, sa primjerima iz sudske prakse.
Polaznicima radionice je osigurana prezentacija sa popratnim materijalima (primjeri akata iz prakse) te potvrda o sudjelovanju. Radionica je namijenjena svim poduzetnicima, radnicima, a posebno praktičarima, računovođama, revizorima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, pravnicima, obrtnicima, udrugama, direktorima, managerima, voditeljima ureda, voditeljima kadrovskih službi, predstavnicima poslodavaca i radnika, sindikatima i svim drugim zainteresiranima za zakonito uređenje radnih odnosa. Na radionici će biti pruženi konkretni odgovori na Vaša pitanja sa diskusijom na njenom kraju!
Cijena jedne kotizacije: 980,00 kn + pdv 25% (ukupno: 1.225,00 kn) što molimo uplatiti na IBAN broj HR0223600001101500130, Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb prije održavanja radionice.
Više informacija možete dobiti na brojevima telefona 01/49 21 737 i 01/49 21 742 i/ili na sanja@ripup.hr te na fax. 01/48 36 099. 

Praktična radionica - Računovodstvo financijske imovine

Seminari i konferencije

7.11.2016. (ponedjeljak), Zagreb, hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100 a od 9.30 do 16 sati.

Ako niste sigurni da znate ili imate određene dvojbe o evidentiranju i iskazivanju financijske imovine pridružite nam se na jednodnevnoj radionici i prođite s nama kroz računovodstvo financijske imovine na kojoj će kroz praktične primjere biti riječi o:
polaznom okviru za računovodstvo financijske imovine: Zakon o računovodstvu, HSFI /MSFI;
klasifikaciji financijske imovine - što su financijski instrumenti i financijska imovina,
početnom priznavanju i naknadnom mjerenju te prodaji financijske imovine,
evidentiranju, razvoju i knjiženju financijske imovine (novi konto u kontnom planu i financijskim izvještajima “rezerve fer vrijednosti”),
porezni učinci svođenja na fer vrijednost… 

Cijena ove jednodnevne radionice iznosi 1.490,00 kn (1.192,00 kn + PDV 25%) što možete uplatiti na račun CENTRA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE: IBAN br. HR0223600001101500130, uz poziv na OIB vaše tvrtke.
Prijave za ovu radionici primaju se najkasnije do 4. studenog 2016. (petak) do 13 sati.

Ostale detaljnije informacije o radionici možete dobiti i na tel. 01/49 21 737.