Utvrđivanje troška amortizacije kod promjene procijenjenog korisnog vijeka uporabe predmeta dugotrajne imovine

Slika vrsta dokumenta: 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
mj/god: 
06/2011