OBVEZATNE UPUTE BROJ Z VI - O GLASOVANJU OSOBA NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, BIRAČA – ČLANOVA POSADA POMORSKIH I RIJEČNIH BRODOVA POD HRVATSKOM ZASTAVOM TE NA PLUTAJUĆIM OBJEKTIMA U UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUB

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!