PRAVILNIK O IZNOSU NAKNADE ZA POHRANU I ČUVANJE POSLOVNIH KNJIGA I DOKUMENTACIJE DRUŠTVA NAKON NJEGOVA BRISANJA IZ SUDSKOG REGISTRA

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!