PRAVILNIK O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ODREĐENIM POVJERENICIMA I POMOĆNICIMA POVJERENIKA NA IZVRŠAVANJU KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA UVJETNE OSUDE SA ZAŠTITNIM NADZOROM I RADA ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!