PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PROVOĐENJE STATUSNIH PROMJENA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!