UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O METODAMA PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI, NAKNADE ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA I NAKNADE ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!