Područja od posebne državne skrbi, otoci, brdsko-planinska p.

Brdsko - planinska područja

Otoci

Posebna državna skrb

Regionalni razvoj