Kontni plan za 2016.

Na internetskim stranicama RiPup-a možete preuzeti Kontni plan za 2016. godinu sa pregledom promjena u odnosu na kontni plan koji se koristio prethodnih godina.

Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine

Na temelju odredbi članka 12. stavka 1. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine broj 148/13 i 141/14) radi jedinstvenog postupanja u primjeni Zakona o PDV-u (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 48/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o PDV-u (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik) u vezi s popunjavanjem i podnošenjem prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, pomoćnica ministra, ravnateljica Porezne uprave daje službenicima Porezne uprave UPUTU za sastavljanje i podnošenje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2015. godine.

Uputu možete vidjeti u privitku

Kako sastaviti godišnje porezne i financijske izvještaje za 2015. i ostale novine od 1.1.2016.

Seminari i konferencije

U organizaciji časopisa Računovodstvo i porezi u praksi (RiPup), 10.2.2016. (srijeda) u zagrebačkom hotelu Westin, održat će se jednodnevna edukativna konferencija s konkretnim primjerima i odgovorima na vaša pitanja "Kako sastaviti godišnje porezne i financijske izvještaje za 2015. i ostale novine od 1.1.2016."
Cilj ove konferencije je dati vam odgovore na konkretna pitanja vezana uz tematiku.
Broj mjesta u dvorani je ograničen, stoga požurite s vašim prijavama.

Iskustva primjene novog Zakona o radu u praksi s primjerima

Seminari i konferencije

Nakon osamnaest mjeseci od donošenja novog Zakona o radu, stečena su prva iskustva u njegovoj primjeni u praksi. Radionica o radnim odnosima pružit će vam odgovore na pitanja s kojima se poslodavci, radnici i nadzorna tijela svakodnevno susreću pri rješavanju pitanja iz radnih odnosa. Sve teme koje se obrađuju na radionici potkrijepljene su odgovarajućim primjerima iz sudske prakse i upravne prakse tijela državne uprave.

Odgođena primjena novog kontnog plana i druge novine vezane uz novi Zakon o računovodstvu

U Narodnim novinama broj 134/2015 izmijenjen i dopunjen je novi Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/2015) u sljedećim dijelovima:

Izmjene i dopune obračunskih isprava za isplatu plaće i otpremnine

U Narodnim novinama broj 102/15 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju plaće , naknade plaće ili otpremnine koji stupa na snagu 01. listopada 2015. Uz pravilnik su objavljeni i obrasci o isplati isplaćene plaće i otpremnine, te neisplaćene plaće i otpremnine. Pravilnikom se propisuje obvezna primjena obrazaca za neisplatu plaće (NP1) i neisplatu otpremnine (NO1).

Način provedbe plaćanja doprinosa prema plaći od 01.07.2015.

Sukladno odredbama Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa (NN 31/14), Pravilnika o porezu na dohodak (NN 95/05 do 157/14), Zakona o doprinosima (NN 84/08 do 143/14), te Pravilnika o doprinosima (NN 2/09 do 157/14), poslodavac i isplatitelj primitaka prema kojima se utvrđuje

Knjiga "Oporezivanje sportaša, sportskih udruga i drugih osoba u sportu"

Autor: Milivoj Friganović

Iz sadržaja izdvajamo:
Oporezivanje dohotka sportaša i plaćanje doprinosa
• Oporezivanje sportaša prema međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i plaćanje doprinosa
• Sportska dionička društva, sportske udruge i sportaši u sustavu PDV-a
• Osobe koje nisu redovni porezni obveznici i koji su registrirani samo za potrebe PDV-a
• Plaćanje PDV-a na sportska događanja
• Oporezivanje transfera sportaša

Stranice