Radionica s konkretnim primjerima i odgovorima RADNI ODNOSI I PRAKSI!

Cilj radionice je pružiti odgovore na aktualna pitanja koja se javljaju u svakodnevnoj praksi radnih odnosa. Radionica je zamišljena kao kratka rekapitulacija odredbi Zakona o radu i novih podzakonskih propisa, uz primjere iz sudske prakse, sa odgovorima na pitanja sudionika i rješenjima problema s kojima se polaznici susreću u svakodnevnoj praksi.

DVD časopisa "Računovodstvo i porezi u praksi"

13 godina tekstova iz časopisa Računovodstvo i porezi u praksi (RiPup) objavljeni su i na DVD-u.
Za pretplatnike časopisa DVD je GRATIS.
U slobodnoj prodaji DVD se prodaje po cijeni od 200 kn+PDV.
Narudžbe na broj telefona 01 49 21 737 ili na pretplata@ripup.hr

Nove, jedinstvene kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom

15. siječnja 2015. na snazi je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 44/14 i 2/15; u nastavku teksta: Pravilnik).
Stupanjem novog Pravilnika na snagu napušten je sustav utvrđivanja kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom ovisno o djelatnosti koju obavlja poslodavac i za sve poslodavce je uvedena jedinstvena kvota zapošljavanja osoba s invaliditetom od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

Sastavljanje godišnjih poreznih i financijskih izvještaja za 2014. i ostale aktualnosti

Seminari i konferencije

IZ PROGRAMA SEMINARA IZDVAJAMO:
1.Izrada godišnjih financijskih izvještaja za 2014.
• Bitne napomene
• Specifičnosti određenih knjiženja
2. Prijava poreza na dobit za 2014.
• Novine u sastavljanju Obrasca PD
• Pojašnjenja pojedinih specifičnih pozicija u Obrasca PD
3. Konačni obračun PDV-a za 2014.
• Specifični slučajevi kod sastavljanja obrasca PDV-K
4. Godišnja prijava poreza na dohodak obrtnika
• Sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac DOH) obrtnika i slobodnih zanimanja za 2014.
5. Ostalo

Prelazak na obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2015.

Od 1. siječnja 2015. postupak obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama osim fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost, mogu obavljati i trgovačka društva i svi drugi porezni obveznici pod jednakim uvjetima. Koji su uvjeti za obavljanje ovog obračuna PDV-a, kako se prijaviti i koji su rokovi za prijavu pročitajte u nastavku.

MOGUĆNOST RADA U EUROPSKOJ UNIJI I SOCIJALNO OSIGURANJE RADNIKA

Seminari i konferencije

TEME RADIONICE:
• Propisi Europske unije na području socijalnog osiguranja (Uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti - pravila za određivanje mjerodavnog zakonodavstva) 

NOVI UPLATNI RAČUN ZA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU

Od 1. siječnja 2015.godine se doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje i doprinos za zaštitu zdravlja na radu uplaćuju na novi žiro račun: HR6510010051550100001
Novi uplatni račun odnosi se i na plaću koja se odnosi na mjesec prosinac 2014., a koja se isplaćuje u siječnju 2015.

SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Seminari i konferencije

SEMINAR OBUHVAĆA:
• upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma i podzakonski propisi),
• sektorske Smjernice Ministarstva financija za revizorska društva, samostalne revizore, fizičke i pravne osobe koje pružaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja, sektorske Smjernice Ministarstva financija za odvjetnike i javne bilježnike,
• sektorske Smjernice za kreditne institucije i kreditne unije,

Stranice