SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Seminari i konferencije

SEMINAR OBUHVAĆA:
• upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma i podzakonski propisi),
• sektorske Smjernice Ministarstva financija za revizorska društva, samostalne revizore, fizičke i pravne osobe koje pružaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja, sektorske Smjernice Ministarstva financija za odvjetnike i javne bilježnike,
• sektorske Smjernice za kreditne institucije i kreditne unije,

Izmjene poreznih propisa od 1.1.2015. i pripremne radnje za sastavljanje poreznih izvještaja za 2014.

Seminari i konferencije


Iz programa seminara izdvajamo:
Izmjene Zakona o porezu na dobit – najznačajnije novine
Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost – najznačajnije novine
Izmjene Zakona o porezu na dohodak – najznačajnije novine
Oporezivanje prometa nekretnina nakon 1. siječnja 2015.
Novine u obračunu doprinosa i predaji Obrasca JOPPD
Prijava poreza na dobit za 2014. – novine i pojašnjenja pojedinih pozicija
Sastavljanje obrasca PDV-K za 2014.- specifičnosti
Ostale aktualnosti

NOVO RADNO VRIJEME SAVJETNIČKE SLUŽBE OD 22.09.2014.

Sukladno željama većeg broja pretplatnika časopisa, uredništvo RIPup-a donijelo je odluku da od 22. rujna 2014. telefonsku savjetničku službu možete neograničeno kontaktirati u slijedećim terminima:

PONEDJELJAK I ČETVRTAK:
od 11:00 h do 15:30 h

UTORAK, SRIJEDA I PETAK
od 8:30 h do 13:00 h

Broj sati nismo smanjivali, već smo satnicu prilagodili vašim željama. Brojevi telefona i način korištenja savjetničke službe ostali su isti. Uvjereni smo da će vam ova fleksibilnost u korištenju našeg call centra biti od koristi.

Doprinos Za Zapošljavanje Obrtnika

Fizičke osobe koja obavljaju samostalnu djelatnost (obrt, slobodno zanimanje ili poljoprivreda i šumarstvo) obvezni su od 01. siječnja 2014. su uplaćivati doprinos za zapošljavanje na propisanu osnovicu za obračun doprinosa u iznosu od 5.161,65 kn (za 2014. godinu) koji se obračunava po stopi od 1,7%.

Doprinos za zapošljavanje obrtnika treba uplatiti do 15. u mjesecu (za prethodni mjesec) na račun:

HR68

8770 – OIB (11 znamenki)

Državni proračun RH: HR1210010051863000160

DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE PREMA PODUZETNIČKOJ PLAĆI

Fizičke osobe koja obavljaju samostalnu djelatnost (obrt, slobodno zanimanje ili poljoprivreda i šumarstvo), a obveznici su poreza na dobit, od 01. siječnja 2014. obveznici su uplate doprinosa za zapošljavanje na poduzetničku plaću koji se obračunava po stopi od 1,7%, na propisanu osnovicu u iznosu od 8.735,10 kn (za 2014. godinu).
Doprinos za zapošljavanje na poduzetničku koji će uplatiti na račun:

HR68

8788 – OIB (11 znamenki) – Oznaka obrasca JOPPD (5 znamenki)

Državni proračun RH: HR1210010051863000160

Stranice