Pripremne radnje za sastavljanje poreznih izvještaja za 2015. i računovodstvene novine od 1.1.2016.

Seminari i konferencije

IZ PROGRAMA SEMINARA IZDVAJAMO:
Novine u sastavljanju prijave porez na dobit za 2015.
Novine u sastavljanju i podnošenju prijave poreza na dohodak za 2015.
Sastavljanje Obrasca PDV za prosinac 2015. – što se popunjava umjesto prije važećeg Obrasca PDV-K

USKLAĐIVANJE RADA POSLODAVACA S OBVEZNOM PRIMJENOM PRAVILA ZAŠTITE NA RADU OD 1. 1. 2016.

Seminari i konferencije

8.12.2015. (utorak), hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, u 9.30 sati

Osposobljavanje se izvodi prema Programu za osposobljavanje poslodavaca i njihovih ovlaštenika i Programu za osposobljavanje neposrednih ovlaštenika koji su sastavni dio Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Nar. nov., br. 112/14.). Navedeni pravilnik OBVEZUJE POSLODAVCE da njihovi ovlaštenici moraju obnavljati osposobljavanje svakih pet godina.

Izmjene i dopune obračunskih isprava za isplatu plaće i otpremnine

U Narodnim novinama broj 102/15 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju plaće , naknade plaće ili otpremnine koji stupa na snagu 01. listopada 2015. Uz pravilnik su objavljeni i obrasci o isplati isplaćene plaće i otpremnine, te neisplaćene plaće i otpremnine. Pravilnikom se propisuje obvezna primjena obrazaca za neisplatu plaće (NP1) i neisplatu otpremnine (NO1).

Način provedbe plaćanja doprinosa prema plaći od 01.07.2015.

Sukladno odredbama Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa (NN 31/14), Pravilnika o porezu na dohodak (NN 95/05 do 157/14), Zakona o doprinosima (NN 84/08 do 143/14), te Pravilnika o doprinosima (NN 2/09 do 157/14), poslodavac i isplatitelj primitaka prema kojima se utvrđuje

U organizaciji Poslovnog savjetnika: Četvrta po redu Mini akademija za voditelje/ice ureda, tajnike/ice i administrativne djelatnike

OSTVARITE POPUST NA RANE PRIJAVE I UPLATE do 31.8.2015.!
U organizaciji časopisa Poslovni savjetnik, četvrtu godinu za redom u Zagrebu od 20. do 23.10.2015. održat će se mini Akademija za voditelje/ice ureda, tajnice/ike i administrativne djelatnike ali i sve osobe koje žele unaprijediti svoj poslovni i privatni život.

Bez obzira na kojoj se poziciji vi nalazili, ne podcjenjujte moć koju ima tajnik/ica.
Nikad ne znate koga oni/one znaju!

Knjiga "Oporezivanje sportaša, sportskih udruga i drugih osoba u sportu"

Autor: Milivoj Friganović

Iz sadržaja izdvajamo:
Oporezivanje dohotka sportaša i plaćanje doprinosa
• Oporezivanje sportaša prema međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i plaćanje doprinosa
• Sportska dionička društva, sportske udruge i sportaši u sustavu PDV-a
• Osobe koje nisu redovni porezni obveznici i koji su registrirani samo za potrebe PDV-a
• Plaćanje PDV-a na sportska događanja
• Oporezivanje transfera sportaša

Stranice