Uspješno održana Datalabova 3. PANTHEON konferencija

Tvrtka GRAVIS GT,  distirbuter Datalabovog poslovno-informacijskog sustava PANTHEONTM za Republiku Hrvatsku, zajedno s DATALAB d.d.,  održala je pred više od 300 posjetitelja  ERP konferenciju pod nazivom „Učinkoviti nadzor i novi modeli poslovanja“

 

Na 3. PANTHEON konferenciji, tvrtke GRAVIS GT i Datalab d.d. predstavile su  pred više od 300 posjetitelja osnovne elemente PANTHEON-a X te njegovu povezanost s poslovanjem 4.0.
U dopodnevnom, središnjem dijelu 3. PANTHEON konferencije, g. Andrej Mertelj , predsjednik Uprave Datalab d.d., PANTHEON konzultanti i partneri, prikazali su prisutnima  kako digitalizacija cjelokupnih poslovnih procesa dovodi do olakšanog  poslovanja i  smanjenja  troškova te kako se uvođenje ovog modela vrlo brzo osjeća i na dobiti tvrtke.
Predstavljeni su temelji
PANTHEON-a X i Poslovanje 4.0 po fazama, s demonstracijom na praktičnim primjerima, tj. put od efikasnog marketinga, pametne prodaje, optimizacije radnih procesa i dokumentacije, kao i PANTHEON povezana partnerska vertikalna rješenja.
U poslijepodnevnom  dijelu slijedile su vrlo posjećene demonstracijske radionice robnog i financijskog modula PANTHEON-a X, a u „PANTHEON X  kutku“ prisutni su mogli provjeriti brzinu rada nove verzije ovog suvremenog ERP-a te iz prve ruke od DATALAB stručnjaka doznati sve što ih o programu zanima.
„Pokazali smo kako će digitalno umrežene tvrtke i sustavi biti još usmjereniji prema željama tržišta, kvaliteti i dodanoj vrijednosti te razvoju novih proizvoda, usluga i poslovnih modela. Pokazali smo da je budućnost  u digitalizaciji i povezivanju, a PANTHEON™ je već sada spreman predvoditi te trendove i svojim korisnicima olakšati i ubrzati prijelaz na potpuno elektroničko poslovanje
Ujedno koristim priliku zahvaliti svim posjetiteljima, partnerima i pokroviteljima koji su nam pomogli ostvariti ovako kvalitetnu Konferenciju. Ovogodišnja visoka posjećenost i interes prisutnih za našeg događanje govore nam kako su očekivanja za 4. PANCon već sad visoka, što za nas  predstavlja novi  izazov, ali i veliku  motivaciju.“, naglasio je zaključujući 3. PANTHEON konferenciju  g. Goran Težak, direktor GRAVIS GT-a, službenog distributera PANTHEON-a za RH.

Radionica: Sklapanje poduzetničkih ugovora u praksi

Seminari i konferencije

8.6.2017. (četvrtak), Zagreb, hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a od 9.30 sati

Poduzetnici svakodnevno sklapaju trgovačke ugovore u obavljanju svoje djelatnosti. Tom prilikom se susreću sa određenim poteškoćama u utvrđivanju sadržaja ugovora, cijene, rokova plaćanja, osiguranja plaćanja i uvjetima raskida ugovora. O svim navedenim temama upoznat ćemo Vas na našoj radionici.

 

Sve teme koje se obrađuju na radionici potkrijepljene su odgovarajućim primjerima iz sudske prakse. Radionica je namijenjena svim poduzetnicima bez obzira na njihovu veličinu, managerima u trgovačkim društvima, obrtnicima, pravnicima, voditeljima ureda i kadrovskih službi, udrugama poslodavaca, i svima drugima zainteresiranim za upoznavanje sa pravnim pravilima koja uređuju međusobna prava i obveze vjerovnika i dužnika. Kroz cijelo trajanje radionice pružaju se konkretni odgovori na Vaša pitanja!

Novo izdanje u našoj biblioteci: Knjiga "KNJIGOVODSTVO ZA MIKRO, MALE I SREDNJE PODUZETNIKE"

"Knjigovodstvo za mikro, male i srednje poduzetnike - primjena HSFI-a" - izdanje 2017., novo je izdanje priručnika iz 2013. godine, koji su pokazao izuzetno korisnim alatom za primjenu knjigovodstvenih pravila kod navedenih obveznika primjene HSFI-a.
U priručniku povezujemo pravila Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja s praktičnom primjenom kroz više od 400 primjera knjiženja.

Cijena od 400 kuna vrijedi za sve prijave i/ili uplate zaprimljene do 5. svibnja 2017. Iza tog datuma Priručnik će se prodavati po redovnoj cijeni koja će biti viša.

Obračun plaće u 2017. i popunjavanje obrasca JOPPD za nesamostalni rad

Od 01. siječnja 2017. primjenjuju se odredbe novih i izmjenjenih propisa vezanih za obračun plaća u okviru porezne reforme. Za sve isplate plaća i naknada od nesamostalnog rada, poslodavac ima obvezu predaje obrasca „Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja“ – Obrazac JOPPD, kojeg trebaju predati zajedno sa isplatom plaće. Poslodavac je obvezan radnicima predavati obračune plaća/naknada plaće kod isplate i neisplate iste. Na sve isplate primitaka od nesamostalnog rada izvršene od 01. siječnja 2017. nadalje primjenjuju se nove porezne stope, razredi, novi iznos osobnog odbitka i uvećanja osobnog odbitka (djeca, uzržavani članovi, invalidnost...).
Novi iznos minimalne plaće, kao i novi iznosi osnovica za obračun doprinosa primjeniti će se za plaće koje se isplaćuju za siječanj (u najvećem broju slučajeva je to kod isplata u veljači, op.a.)
Za sve isplate plaća i naknada od nesamostalnog rada, poslodavac ima obvezu predaje obrasca JOPPD, kojeg trebaju predati zajedno sa isplatom plaće.
Poslodavac je obvezan radnicima predavati obračune plaća/naknada plaće kod isplate i neisplate iste.

Obračun drugog dohotka od 1.1.2017. – praktični primjeri

Kod obračuna drugog dohotka po osnovi ugovora o djelu i sličnih isplata od 1.1.2017. novine su sljedeće:
- doprinosi za zdravstveno osiguranje smanjeni su na 7,5% (s dosadašnjih 15%),
- doprinosi za mirovinsko osiguranje smanjeni su na 10% (s dosadašnjih 20%),
- smanjena je stopa poreza na dohodak na 24% (s dosadašnjih 25%),
- ukinute su iznimke od obveze doprinosa za naknade za isporučena na primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak isplaćen umirovljeniku.
Dakle, i kod isplate drugog dohotka umirovljenicima obračunavaju se propisani obvezni doprinosi.

RiPup-ov kontni plan 2016/2017

U Narodnim novinama broj 96/2016 objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja s novim obrascima Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izjveštaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (MSFI), Izvještaj o novčanim tokovima - indirektna metoda, Izvještaj o novčanim tokovima - direktna metoda i Izvještaj o promjenama kapitala, koji se primjenjuje za 2016.

 

RiPup-ov kontni plan 2016/2017 prilagođen je navedenim promjenama Izvještaja za 2016. godinu. Manje prilagodbe ovog kontnog plana očekuju se zbog usklađivanja knjiženja pravilima poreznih propisa nakon provedenih poreznih reformi koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2017., a obavit ćemo ih krajem siječnja 2017., no u osnovi ovaj kontni plan prikladan je i za evidentiranje poslovnih promjena za razdoblje izvještavanja od 1. siječnja 2017.

Izbor načina utvrđivanja osnovice poreza na dobit i plaćanje poreza na dobit po stopi 12% i 18% od 1.1.2017.

U cilju jasnijeg objašnjenja utvrđivanja porezne osnovice i plaćanja poreza na dobit prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 115/16) nastavno je dan pregled načina utvrđivanja porezne osnovice, rokova za prijavu izbora način oporezivanja te stope poreza na dobit.

Tablica u privitku

Obračun razlike trošarine na cigarete na dan 1. prosinca 2016.

Obzirom da je 1. prosinca 2016. godine stupila na snagu Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (Nar. nov., br. 109/2016) kojom se povećava trošarina na cigarete, trošarinski obveznici i ostale osobe koje radi prodaje drže cigarete (kiosci, trgovine, ugostiteljski objekti i sva druga maloprodajna mjesta koje radi prodaje krajnjim potrošačima drže cigarete) bile su u obvezi:
- popisati zalihe cigareta koje su puštene u potrošnju i nalaze se na zalihama u prometu na teritoriju Republike Hrvatske sa stanjem s početkom dana 1. prosinca 2016.
- Zapisnik o  popisu zaliha cigareta s obračunom razlike trošarine na dan 1. prosinca 2016. godine uporabom sustava elektroničke razmjene podataka dostaviti nadležnom carinskom uredu  na elektroničkom Obrascu Z-ORT i to najkasnije  do 9.  prosinca 2016. godine,
- obračunatu razliku trošarine na cigarete platiti najkasnije do 31. prosinca 2016. godine.
Detaljnije o navedenom pročitajte u članku koji se nalazi u PDF-u.


Stranice