Doprinos Za Zapošljavanje Obrtnika

Fizičke osobe koja obavljaju samostalnu djelatnost (obrt, slobodno zanimanje ili poljoprivreda i šumarstvo) obvezni su od 01. siječnja 2014. su uplaćivati doprinos za zapošljavanje na propisanu osnovicu za obračun doprinosa u iznosu od 5.161,65 kn (za 2014. godinu) koji se obračunava po stopi od 1,7%.

Doprinos za zapošljavanje obrtnika treba uplatiti do 15. u mjesecu (za prethodni mjesec) na račun:

HR68

8770 – OIB (11 znamenki)

Državni proračun RH: HR1210010051863000160

DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE PREMA PODUZETNIČKOJ PLAĆI

Fizičke osobe koja obavljaju samostalnu djelatnost (obrt, slobodno zanimanje ili poljoprivreda i šumarstvo), a obveznici su poreza na dobit, od 01. siječnja 2014. obveznici su uplate doprinosa za zapošljavanje na poduzetničku plaću koji se obračunava po stopi od 1,7%, na propisanu osnovicu u iznosu od 8.735,10 kn (za 2014. godinu).
Doprinos za zapošljavanje na poduzetničku koji će uplatiti na račun:

HR68

8788 – OIB (11 znamenki) – Oznaka obrasca JOPPD (5 znamenki)

Državni proračun RH: HR1210010051863000160

Konačni obračun PDV-a za 2013.

Podnošenje godišnjeg obračuna PDV-a zakonska je obveza svih poreznih obveznika koji su upisani u Registar obveznika PDV-a. Iako je po obračunskim razdobljima u tijeku godine obračunan i plaćen stvarno nastali, a ne predujmljeni iznos poreza, porezni obveznici dužni su sastaviti i Poreznoj upravi predati konačni obračun PDV-a za razdoblje oporezivanja. Konačni obračun PDV-a za 2013. godinu je u odnosu na sve dosadašnje različit, zbog činjenice da je Republika Hrvatska od 1. srpnja 2013.

Novi poslovni časopis - UDRUGA.HR

Hrvatsko tržište bogatije je za novi poslovni časopis pod nazivom "Udruga.hr". Časopis je prvenstveno namijenjen predsjednicima udruga i ostalim odgovornim osobama u udrugama. Izdavač je tvrtka Centar za management i savjetovanje, koja je članica medijske grupe Business Media Group (www.business-media-group.com).

Pretplatiti se možete na linku : http://www.udruga.hr/pretplata/

Slika vrsta dokumenta: 

VIDEO ČLANAK: Trostrani posao

Autor: 
Neven Baica
mj/god: 
11/2013
Slika clanak casopis: 

Obrazac JOPPD – primjeri popunjavanja (III. dio)

Autor članka: 
Silvija Bartolec, Ksenija Cipek, Iva Uljanić
Slika clanak casopis: 

Trošarina na električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva

Autor članka: 
Željka Marinović
Slika clanak casopis: 

Provođenje godišnjeg popisa (inventure) kod poduzetnika za 2013.

Autor članka: 
Ljiljana Benčić Markulin, Vladimir Cindori, Igor Milinović, Jadranka Sukno

Stranice