Novosti

Obavijest o izlasku časopisa „Računovodstvo i porezu u praksi“ br. 1/2021

Časopis „Računovodstvo i porezu u praksi“ br. 1/2021 izašao je iz tiska te je poslan na adrese pretplatnika. Zbog mogućih problema u distribuciji časopisa tijekom mjeseca siječnja 2021., omogućili smo privremeni besplatan pristup online izdanju toga broja.

Privremeni besplatni primjerak broja siječanj 2021. možete zatražiti na broju telefona 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr
svakim radnim danom od 8 do 16 sati, a zaključno do 31.1.2021
.

Uredništvo RiPup

 

Pretplatna sezona za 2021. godinu

PRETPLATNA SEZONA ZA 2021. JE U TIJEKU! UPLATOM PRETPLATE NA RIPUP OBNOVITE SVOJ PRETPLATNIČKI PIN, kako bi se nesmetano i neograničeno mogli koristiti poreznim i pravnim konzalting uslugama POSLIJE 1.1.2021.! Telefonski konzalting je uračunat u cijenu godišnje pretplate na RiPup koja iznosi samo 974,00 kn (pdv uračunat). Hvala na 19 godina povjerenja! Više informacija na telefonu 01 49 21 737! Te na linku: https://www.racunovodstvo-porezi.hr/pretplata-na-casopis-racunovodstvo-i-porezi-u-praksi

 

Telefonske konzultacije dana 24. i 31.12.2021.

U dane 24.12.2020. (četvrtak) i 31.12.2020. (četvrtak) konzultanti su dostupni u vremenu od 8:30 do 12:00 sati.


 

VAŽNO! Trošak cijepljena protiv zaraznih bolesti na teret poslodavca

… je zadnjom dopunom Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 114/2020) propisano da u uvjetima pandemije virusa Covid-19, trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti što ga poslodavac omogućuje radnicima smatra se rashodom u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca te se NE smatra primitkom po osnovi nesamostalnog rada neovisno o načinu podmirenja troška cijepljenja.

Navedeno vrijedi u razdoblju 20. listopada do 31. prosinca 2020.

Epidemiološka pravila za seminare u organizaciji časopisa Računovodstvo i porezi u praksi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19

Važna obavijest!

Svi polaznici seminara u organizaciji časopisa Računovodstvo i porezi u praksi (u nastavku teksta: RiPup), dužni su za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 tijekom boravka u dvorani u kojoj se održava seminar, radi očuvanja njihovog vlastita zdravlja, pridržavati se uputa i mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u nastavku teksta: HZJZ), Stožera Civlne zaštite RH (u nastavku teksta: Stožera CZRH) i epidemioloških uputa organizatora.

Više u priloženom dokumentu

Obračun plaća kod korištenja skraćivanja radnog vremena kao potpore za očuvanje radnih mjesta

Hrvatski zavod za zapošljavanje (nadalje: HZZ) je mjerom Potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID 19), kod poslodavaca koji imaju zaposleno 10 i više radnika. Potporom se nastoje očuvati radna mjesta u slučajevima privremenog smanjenog obima poslovanja. U članku detaljnije objašnjavamo koji poslodavci mogu koristiti navedenu mjeru, za koje radnike, koje su im obveze, te kako se obračunava i isplaćuje plaća za vrijeme korištenja iste.

 

Stranice