Uvjeti korištenja

Opseg korištenja i prava intelektualnog vlasništva

Racunovodstvo-porezi.hr je web portal tvrtke Centar za računovodstvo i financije d.o.o. Zagreb, (u nastavku teksta: portal) koji se sastoji od:

  • zaštićenog dijela portala dostupnog samo privremeno registriranom/registriranom korisniku i
  • nezaštićenog dijela portala dostupnog i neregistriranom korisniku (gostu).

Zaštićeni dio portala (aplikativni - pretplatnički dio portala) dostupan je samo registriranim korisnicima (pretplatnicima).
Korisnici su upoznati sa sljedećim činjenicama:

  • da su znakovi „Racunovodstvo-porezi.hr“, „Računovodstvo i porezi u praksi“ i „RiPup“ zaštićeni Zakonom o žigu, a baze podataka Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima,
  • da su zbirke dokumenata na portalu Racunovodstvo-porezi.hr u cijelosti i kao pojedinačan dio sustava – zaštićene autorskim pravom pružatelja usluga i drugim propisima,
  • da su pojedinačne jedinice u zbirkama propisa portala Racunovodstvo-porezi.hr, koje imaju značaj autorskog djela (npr. autorski članci), zaštićene autorskim pravom njihovog autora.

Sadržaj objavljen na portalu podliježe zaštiti autorskog prava te je u tom smislu zabranjena svaka preinaka, kopiranje, distribuiranje, objavljivanje, (pre)prodaja, bilo kojeg dijela portala odnosno njegove cjeline za bilo koju tržišnu ili javnu svrhu.
Korisnik odgovara pružatelju usluge za svu moguću štetu koja bi pružatelju usluge nastala radi kršenja, u ovom poglavlju, određenih obveza odnosno ograničenja.
Centar za računovodstvo i financije d.o.o. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima korištenjem portala Racunovodstvo-porezi.hr i njegovog sadržaja.

Upotreba korisničkog imena i lozinke
Korisnik nema pravo drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi otkriti korisničke podatke za pristup zaštićenom dijelu portala.
Korisničko ime i lozinka ne smiju se istovremeno koristiti na više računala odjednom.
Ako korisnik drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi otkrije identitet (podatke o korisničkom računu), Centar za računovodstvo i financije d.o.o. ima pravo, odmah po saznanju, bez prethodne obavijesti, raskinuti ugovor poništenjem korisničkog računa, bez povratka uplaćenog pretplatničkog iznosa, a što uvjetuje nemogućnost korištenja aplikacije za taj račun odnosno za tog korisnika.
Korisnik odnosno pretplatnik odgovoran je za štetu nastalu pri možebitnoj zloporabi korisničkog imena i lozinke od strane neovlaštenog korisnika odnosno treće osobe.

Povezanost na druge internetske stranice
Internetske stranice društva mogu sadržavati i poveznice na druge internetske stranice, koje nisu održavane od strane društva. Društvo za sadržaj tih stranica ne odgovara.
 
Valjanost od 31.12.2012.
Centar za računovodstvo i financije d.o.o.