SNIMLJENI WEBINAR: Novine u Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za 2024.

Seminari i konferencije

Webinar obuhvaća:

Upoznavanje sa novim zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);

Procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;

Provedba dubinske analize stranke;

Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;

Izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;

Izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;

Praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;

Odgovori na pitanja polaznika i diskusija.

Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2024. godinu., te odgovori na dva stručna pitanja iz područja tematike webinara

Cijena snimljenog webinara 136,00 EUR + 25% PDV (170,00 EUR). 

Trajanje webinara: dva sata

Detaljnije informacije  možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Više o webinaru možete vidjeti OVDJE!

Webinar – Online edukacija: EU FONDOVI ZA TVRTKE I UDRUGE - MOGUĆNOSTI I PREPREKE U PRAKSI

Seminari i konferencije

29.4.2024. (ponedjeljak) od 8.45 do 15.00 sati

Program webinara:
Pojam EU fondova-mogućnosti i prilike

Tko i za što može koristiti EU fondove-glavne prepreke
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Osiguranje novčanog tijeka u provedbi
Najčešći problemi u dodjeli i provedbi EU projekata
Pitanja i rasprava

Predavačica:  dr. sc. Ljiljana Mavračić Tišma

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Webinar – Online edukacija: PRIMJENA POSEBNIH UZANCI O GRAĐENJU I RADNI ODNOSI U GRADITELJSTVU

Seminari i konferencije

5.6. 2024. (srijeda) od 9.00 do 13.00 sati

Na sve ugovore o građenju sklopljene nakon 21. 12. 2021. primjenjuju se Posebne uzance o građenju, osim ako ugovorne strane nisu izričito isključile njihovu primjenu. Ako su ugovorne strane isključile primjenu Posebnih uzanci o građenju, na ugovor o građenju primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Polaznici će se na zoom webinaru upoznati sa odredbama Posebnih uzanci o građenju i Zakona o obveznim odnosima koji uređuju ovu materiju. Osim toga, polaznici zoom webinara upoznat će se i sa odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za graditeljstvo koji uređuju materiju radnih odnosa u djelatnosti graditeljstva. Primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo proširena je na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F, NKD 2007. što zahtijeva posebnu pažnju pri uređenju radnih odnosa radnika u ovoj djelatnosti. Svim polaznicima seminara osigurana je prezentacija sa seminara s materijalima koji sadrže primjere ugovora o građenju i drugih akata iz područja graditeljstva te ugovora o radu.

Predavač:  Božo Prelević, dipl. iur.

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

ZOOM online radionica: POSLOVANJE I FINANCIRANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U PRAKSI

Seminari i konferencije

10.10.2024. (četvrtak) od 9 do 12 sati 

Jednodnevna radionica je koncipirana kao čitav niz praktičnih primjera iz područja financijskog poslovanja udruga s mnoštvom praktičnih primjera i konkretnih odgovora na vaša stručna pitanja, a sve u cilju kako bi se što jasnije i razumljivije prezentirala razna problematika vezana uz zakonsko poslovanje udruga u Republici Hrvatskoj.

Predavač: Ivana Ožegović, stručna savjetnica za poslovanje udruga
Cijena kotizacije:  100,00 + pdv 25%
Način predavanja: Online preko Zoom platforme

Prijaviti se možete na: info@udruga.hr ili tel. 01 49 21 737, nakon čega vam šaljemo predračun za plaćanje. Po primitku vaše uplate dobit ćete upute za spajanje na Zoom, a poveznicu par dana prije predavanja.

Više o webinaru možete vidjeti OVDJE!

Radionica: Financiranje projekata organizacija civilnog društva iz javnih izvora

Seminari i konferencije

Kako pronaći pravi javni poziv ili javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruge

Zagreb, 26.4.2023. (petak), od 9 do 16 sati, Kongresni centar Antunović, Zagrebačka avenija 100a

PREDAVAČI:  Vesna Lendić Kasalo i Marina Lochert Šoštarić

Radionica je namijenjena predstavnicima udruga (predsjednici, tajnici, voditelji projekata i slično)

PRIJAVE NA: info@udruga.hr, tel.: 01/49 - 21- 737

Više o radionici možete vidjeti OVDJE!

WEBINAR – ONLINE EDUKACIJA : ULAZAK U SUSTAV PDV-a

Seminari i konferencije

13. 6. 2024. (četvrtak), od 9 do 13 sati

Program webinara:
Uvod
Tko se smatra poreznim obveznikom?
Pravne osobe koje nisu porezni obveznici
Status malog poreznog obveznika
Status redovnog poreznog obveznika
Obvezno pribavljanje PDV identifikacijskog broja i njegovo pravilno korištenje
Točan izračun praga za obvezni ulazak u sustav PDV
Ulazak u sustav PDV-a
Korištenje obrasca P-PDV
Mjesečni i tromjesečni obveznici PDV-a
Plaćanje PDV-a prema naplaćenim naknadama
Ispravak pretporeza kod ulaska u sustav PDV-a
PDV specifičnosti kod obrtnika i fizičkih osoba
Osnovni uvjeti za izlazak iz sustava
Odgovori na stručna pitanja sudionika iz područja edukacije. Pitanja možete poslati prije ili za vrijeme edukacije na e mail urednistvo@ripup.hr

Predavač:  Biljana Stanković, mag. oec., ovl. porezni savjetnik

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Obveze voditelja, izvršitelja obrade podataka i službenika za zaštitu osobnih podataka (GDPR) i pravila video nadzora

Seminari i konferencije

3. 4. 2024. (srijeda) od 9.30 do 12.30 sati

Webinar obuhvaća upoznavanje sa pravima i obvezama voditelja i izvršitelja obrade podataka, uređivanje njihovih međusobnih prava u ugovorima, prava i obveze službenika za zaštitu podataka, vođenje evidencija i sastavljanje internih politika u praksi, primjenu pravila o videonadzoru u praksi, sve potkrijepljeno praksom nadzornih tijela i sudskom praksom. Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju, sa prezentacijom i popratnim materijalima koji sadrže primjere akata iz područja zaštite podataka temeljem propisa o GDPR-u i propisa radnog prava.

Predavač:  Božo Prelević, dipl. iur.

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Mini Akademija Poslovnog savjetnika 2024.!

Seminari i konferencije

Od 7. do 10.5.2024.

4 dana, 12 predavača, 24 školska sata interaktivnih radionica, 13-tu godinu za redom, pokloni sponzora.

Učite i družite se s nama s ciljem unaprjeđenja vaših poslovnih vještina i kvaliteta!

Cijena jedne kotizacije za sva 4 dana: 380,00 eur + pdv 25%.

Broj mjesta je ograničen, požurite s vašim prijavama na info@poslovni-savjetnik.com, tel. 01 49 21 737
Program: https://www.poslovni-savjetnik.com/aktualno/mini-akademija-poslovnog-savjetnika-2024-12-predavaca-24-sata-predavanja

WEBINAR – ONLINE EDUKACIJA : TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE U GRADITELJSTVU-PROBLEMI I RJEŠENJA

Seminari i konferencije

8. 2. 2024. (četvrtak), 9 – 15 sati

Program webinara:
Osnovno o tuzemnom prijenosu porezne obveze
Posebnosti
Iz uputa i mišljenja porezne uprave
Postupanja u slučaju nedoumica, propusta i pogreški
Odgovori na pitanja sudionika iz područja tematike edukacije

Pitanja možete postaviti na e mail urednistvo@ripup.hr prije ili za vrijeme trajanja edukacije.

Predavač:  Neven Baica, urednik-savjetnik RiPup-a

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Obavijest Financijskog inspektorata Ministarstva financija RH o obvezi popunjavanja Upitnika o usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za računovodstvene profesije do 8.12.2023.

Ministarstvo financija–Financijski inspektorat je 23.11.2023. na svojoj mrežnoj stranici (https://mfin.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-2507/ustrojstvo-84/financijski-inspektorat/financijski-inspektorat-zakoni-i-smjernice/592) objavilo priopćenje i poziv obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji obavljaju djelatnost računovodstva (NKD 2007., razred 69.20), da do 8.12.2023. popune upitnik o ispunjavanju obveza iz navedenog zakona. U nastavku navodimo priopćenje i poziv Ministarstva financija – Financijskog inspektorata u cijelosti:

23.11.2023. Obavijest Financijskog inspektorata Ministarstva financija RH o novom roku za popunjavanje Upitnika o usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma – računovodstvene profesije

Poštovani,

Financijski inspektorat Republike Hrvatske, kao nadležno nadzorno tijelo sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017, 39/2019, 151/2022), putem Upitnika o usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, prikuplja podatke o pojedinim sektorima obveznika. 

Tijekom rujna i listopada 2023. godine provedeno je on-line popunjavanje upitnika za obveznike primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma - pravne i fizičke osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti: vanjski računovođa, porezni savjetnik, revizor. 

S obzirom na to da dio obveznika iz navedenog sektora u navedenom razdoblju nije primio poziv za popunjavanje Upitnika ili ga nije popunio u određenom roku, Financijski inspektorat će ponovo omogućiti popunjavanje upitnika, a kako bi svi obveznici izvršili svoju zakonsku obvezu.

Stoga molimo obveznike - pravne i fizičke osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti: vanjski računovođa, porezni savjetnik, revizor, odnosno računovodstvene djelatnosti (NKD 2007., razred 69.20), kao glavnu ili sporednu djelatnost, a koji ove godine nisu ispunili obvezu popunjavanja upitnika, da pristupe popunjavanju Upitnika koje će biti omogućeno u razdoblju od 27. studenoga do 08. prosinca 2023. godine putem poveznice: https://upitnik.gov.hr/mifi/prijava  

Obveznici koji su svoju obvezu popunjavanja Upitnika izvršili u rujnu ili listopadu ove godine, sada ne trebaju ponovo pristupati popunjavanju.

Anketiranje obveznika putem on-line upitnika provodi Financijska agencija kao izvršitelj za Financijski inspektorat te pruža i korisničku podršku. Ako imate pitanja vezana uz pristup, registraciju, popunjavanje ili slanje upitnika molimo da kontaktirate Kontakt centar Financijske agencije na broj 0800 0080 ili na adresu info@fina.hr

S poštovanjem

MINISTARSTVO FINANCIJA

FINANCIJSKI INSPEKTORAT

Ulica grada Vukovara 72/4

10000 ZAGREB

WEBINAR – ONLINE EDUKACIJA : OBRAČUN PDV-a NA USLUGE ISPORUČENE PRIMATELJIMA IZ EU

Seminari i konferencije

18.04.2024. (četvrtak) od 9 do 15 sati 

Program webinara:
Temeljno pravilo oporezivanja isporuke usluga u EU i iznimke od temeljnog pravila
Važnost PDV identifikacijskog broja
Usluge posredovanja i primjeri
Usluge u vezi s nekretninama i primjeri
Usluge prijevoza dobara i putnika i primjeri
Usluge u kulturi i primjeri
Usluge u vezi s pokretnim dobrima, pomoćne usluge u prijevozu i primjeri
Usluge pripremanja hrane, opskrbe pripremljenom hranom i pićem i primjeri
Iznajmljivanje prijevoznih sredstava i primjeri
Konzultantske i ostale usluge i primjeri
Telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge i primjeri
Odgovori na pitanja sudionika iz područja tematike webinara. Pitanja možete postaviti na e mail urednistvo@ripup.hr prije ili za vrijeme trajanja edukacije.

Predavač:  Biljana Stanković, mag. oec., ovl. porezni savjetnik

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Stranice