WEBINAR – ONLINE EDUKACIJA: ULAZAK U SUSTAV PDV-A

Seminari i konferencije

13.06.2024. (četvrtak) od 9 do 13 sati 


1. Uvod
2. Tko se smatra poreznim obveznikom?
3. Pravne osobe koje nisu porezni obveznici
4. Status malog poreznog obveznika
5. Status redovnog poreznog obveznika
6. Obvezno pribavljanje PDV identifikacijskog broja i njegovo pravilno korištenje
7. Točan izračun praga za obvezni ulazak u sustav PDV
8. Ulazak u sustav PDV-a
9. Korištenje obrasca P-PDV
10. Mjesečni i tromjesečni obveznici PDV-a
11. Plaćanje PDV-a prema naplaćenim naknadama
12. Ispravak pretporeza kod ulaska u sustav PDV-a
13. PDV specifičnosti kod obrtnika i fizičkih osoba
14. Osnovni uvjeti za izlazak iz sustava
15. Odgovori na stručna pitanja sudionika iz područja edukacije.

Predavač:  Biljana Stanković, mag. oec., ovl. porezni savjetnik

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

WEBINAR – ONLINE EDUKACIJA: TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE U GRADITELJSTVU-PROBLEMI I RJEŠENJA

Seminari i konferencije

08.02.2024. (četvrtak) od 9 do 15 sati 


Program webinara:
Osnovno o tuzemnom prijenosu porezne obveze
Posebnosti
Iz uputa i mišljenja porezne uprave
Postupanja u slučaju nedoumica, propusta i pogreški
Odgovori na pitanja sudionika iz područja tematike edukacije

Predavač:  Neven Baica, urednik-savjetnik RiPup-a

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

WEBINAR – ONLINE EDUKACIJA : OBRAČUN PDV-a NA USLUGE ISPORUČENE PRIMATELJIMA IZ EU

Seminari i konferencije

18.04.2024. (četvrtak) od 9 do 15 sati 

Program webinara:
Temeljno pravilo oporezivanja isporuke usluga u EU i iznimke od temeljnog pravila
Važnost PDV identifikacijskog broja
Usluge posredovanja i primjeri
Usluge u vezi s nekretninama i primjeri
Usluge prijevoza dobara i putnika i primjeri
Usluge u kulturi i primjeri
Usluge u vezi s pokretnim dobrima, pomoćne usluge u prijevozu i primjeri
Usluge pripremanja hrane, opskrbe pripremljenom hranom i pićem i primjeri
Iznajmljivanje prijevoznih sredstava i primjeri
Konzultantske i ostale usluge i primjeri
Telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge i primjeri
Odgovori na pitanja sudionika iz područja tematike webinara. Pitanja možete postaviti na e mail urednistvo@ripup.hr prije ili za vrijeme trajanja edukacije.

Predavač:  Biljana Stanković, mag. oec., ovl. porezni savjetnik

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih izvještaja za 2023. i izmjene poreznih propisa od 1.1.2024.

Seminari i konferencije

13.12.2023. (srijeda) Hotel Sheraton

Iz seminara izdvajamo:
Sastavljanje financijskih izvještaja za 2023. – novine i podsjetnik na određene bitne pozicije
Prijava poreza na dobit 2023. i naknade koje se predaju uz prijavu – novine i podsjetnik na određene bitne pozicije
Novine vezano uz obračun plaća od 1. 1. 2024.
Ostale novine vezane uz oporezivanje dohotka i obračuna doprinosa (drugi dohodak, dohodak od kapitala, napojnice,…)
Izmjene ostalih poreznih propisa od 1. 1. 2024.: PDV, porez na dobit, lokalni porezi
Ostale aktualnosti od 1. 1. 2024.
Odgovori na pitanja

Predavači: savjetnici RiPup-a

Cijena kotizacije: 85,00 EUR (68,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Webinar - online edukacija: SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I PRIJAVE POREZA NA DOBIT (Obrazac PD)

Seminari i konferencije

04.03.2024. (ponedjeljak) od 9 do 15 sati 

Program webinara:
Obveza sastavljanja i predaje GFI-a
Pripreme i zadnje prilagodbe prije sastavljanja GFI-a
Sastavljanje i predaja GFI-a
Sastavljanje i prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2023. godinu
Obračun članarine TZ i drugih naknada vezano uz završni račune za 2023.
Odgovori na stručna pitanja sudionika iz područja edukacije

Predavači: urednici-savjetnici RiPup-a, Neven Baica i Igor Milinović

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

PRIMJENA PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Seminari i konferencije

01.02.2024. (četvrtak) Hotel Antunović

Seminar je namijenjen:
računovodstvenim servisima (fizičkim i pravnim osobama koje pružaju računovodstvene usluge),
revizorskim društvima, samostalnim revizorima i njihovim zaposlenicima,
fizičkim i pravnim osobama koje pružaju usluge poreznog savjetovanja,
odvjetnicima, javnim bilježnicima,
zaposlenima u bankama, kreditnim institucijama i društvima za osiguranje,
ovlaštenim mjenjačima, mirovinskim i leasing društvima, priređivačima igara na sreću,
osobama koje obavljaju djelatnost prometa plemenitih metala i dragog kamenja te djelatnosti povezane s virtualom imovinom
i drugim obveznicima iz čl. 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Predavač: Božo Prelević, dipl.iur.

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Podnošenje porezne prijave obrtnika za 2023. godinu i podnošenje Obrasca ZPP-DOH građana radi korištenja poreznih olakšica

Seminari i konferencije

24.01.2024. (srijeda) Hotel Antunović

Iz seminara izdvajamo:
Poslovni primici i poslovni izdaci koji se evidentiraju u Obrascu KPI
Poseban postupak i podnošenje Obrasca ZPP-DOH građana za 2023. godinu
Prestanak uvjeta za paušalno oporezivanje tijekom godine i nasta­vak vođenja poslovnih knjiga propisanih za samostalnu djelatnost s motrišta poreza na dohodak i PDV-a
PDV – elektroničke usluge Porezne uprave
Ostale porezne aktualnosti i odgovori na pitanja sudionika

Predavačica: mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec. Ministarstvo financija - Područni ured Zagreb

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Webinar - online edukacija: ZAVRŠNI RAČUNI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Seminari i konferencije

15.01.2024. (ponedjeljak) od 9 do 13 sati 

Jednodnevna online radionica namijenjena udrugama, knjigovođama, knjigovodstvenim servisima kao i svima ostalima koji žele savladati područje navedene tematike.

Predavač:  mr.sc. Kornela Paunović

Cijena kotizacije: 160,00 EUR (PDV 25% uključen u cijenu)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Webinar - online edukacija: PRIPREMNE RADNJE ZA ZAVRŠNE RAČUNE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Seminari i konferencije

11.12.2023. (ponedjeljak) od 9 do 13 sati 

Jednodnevna online radionica namijenjena udrugama, knjigovođama, knjigovodstvenim servisima kao i svima ostalima koji žele savladati područje navedene tematike.

Predavač:  mr.sc. Kornela Paunović

Cijena kotizacije: 160,00 EUR (PDV 25% uključen u cijenu)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

ZOOM online radionica: STATUT SPORTSKE UDRUGE KAO TEMELJ IDENTITETA, Pravne usklađenosti i transparentnosti

Seminari i konferencije

18.01.2024. (četvrtak) od 9 do 12 sati 

Ovaj webinar istražuje ključnu ulogu statuta u sportskim udrugama te kako pravna usklađenost s njim i transparentnost u radu udruge igraju presudnu ulogu u njezinom uspješnom funkcioniranju. Sportske udruge su srž sportskog života u zajednicama diljem Republike Hrvatske, a njihov statut nije samo formalni dokument, već često i temeljni kamen njihovog identiteta i zakonite aktivnosti. Razmotrit ćemo proces donošenja statuta, osnovne odredbe koje bi trebale biti sadržane u njemu, pravne aspekte gospodarske djelatnosti udruge, te načine osiguranja javnosti djelovanja. Proučit ćemo i članstvo u udruzi, tijela udruge, te dodatne odredbe koje mogu biti prisutne u statutu.

Predavač: Suzana Šop, mag. iur. univ. spec. iur.
Cijena kotizacije:  120,00 + pdv 25%
Način predavanja: Online preko Zoom platforme

Prijaviti se možete na: info@udruga.hr ili tel. 01 49 21 737, nakon čega vam šaljemo predračun za plaćanje. Po primitku vaše uplate dobit ćete upute za spajanje na Zoom, a poveznicu par dana prije predavanja.

Više o webinaru možete vidjeti OVDJE!

ZOOM online radionica: FINANCIJSKA PISMENOST ZA UDRUGE U PRAKSI

Seminari i konferencije

20.01.2024. (subota) od 9 do 12 sati 

Jednodnevna radionica je koncipirana kao čitav niz praktičnih primjera iz područja financijskog poslovanju udruga s mnoštvom praktičnih primjera i konkretnih odgovora na vaša stručna pitanja, a sve u cilju kako bi se što jasnije i razumljivije prezentirala razna problematika vezana uz zakonsko poslovanje udruga u Republici Hrvatskoj.

Predavač: Ivana Ožegović, stručna savjetnica za poslovanje udruga
Cijena kotizacije:  120,00 + pdv 25%
Način predavanja: Online preko Zoom platforme

Prijaviti se možete na: info@udruga.hr ili tel. 01 49 21 737, nakon čega vam šaljemo predračun za plaćanje. Po primitku vaše uplate dobit ćete upute za spajanje na Zoom, a poveznicu par dana prije predavanja.

Više o webinaru možete vidjeti OVDJE!

ZOOM online radionica: JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO ZA UDRUGE U PRAKSI

Seminari i konferencije

16.12.2023. (subota) od 9 do 14 sati 

Jednodnevna radionica je koncipirana kao čitav niz praktičnih primjera iz područja računovodstva, poreza i prava u poslovanju udruga i mnoštvom praktičnih primjera knjiženja i popunjavanja obrazaca, a sve u cilju kako bi što jasnije i razumljivije prezentirala razna problematika vezana uz zakonsko poslovanje.

Predavač: Ivana Ožegović, stručna savjetnica za poslovanje udruga
Cijena kotizacije:  120,00 + pdv 25%
Način predavanja: Online preko Zoom platforme

Prijaviti se možete na: info@udruga.hr ili tel. 01 49 21 737, nakon čega vam šaljemo predračun za plaćanje. Po primitku vaše uplate dobit ćete upute za spajanje na Zoom, a poveznicu par dana prije predavanja.

Više o webinaru možete vidjeti OVDJE!

RiPup webinar (dvodnevna stručna edukacija) – Specijalist za obračun plaća

Seminari i konferencije

8.3.2024. (petak) i 12.3.2024. (utorak), od 9 do13 sati (Zoom platforma – online)
Predavačica: Valentina Bocak, urednica-savjetnica RiPup-a

Ovom dvodnevnom online edukacijom naučit ćete što je plaća, a što ostali primici, što neoporezivi, a što oporezivi primici, kako se obračunava plaća u punom i nepunom radnom vremenu, neoporezive naknade, dodaci na plaću, bolovanje na teret HZZO-a, plaće umirovljenika, naknade za vrijeme neiskorištenog godišnjeg odmora, primjena kolektivnih ugovora (graditeljstvo i ugostiteljstvo), obračun i iskazivanje neisplaćene te zaostale plaće, koji su rokovi za plaćanje poreza na dohodak i doprinose, sastavljanje obveznih izvještaja (JOPPD) te obrazaca za isplatu i neisplatu plaće. Tijekom trajanja edukacije daju se odgovori na vaša stručna pitanja iz područja edukacije.

Cijena webinara je 29000 EUR + PDV 25 % (za oba dana). POPUST za pretplatnike RiPup-a 5%.

Nije moguće kupiti kotizaciju samo za jedan dan.

Iznos molimo uplatiti na račun Centra za računovodstvo i financije d.o.o., IBAN HR2024070001100622318 uz poziv na OIB vaše tvrtke.

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

Više o webinaru možete vidjeti OVDJE!

Stranice