Računovodstvo i porezi u praksi br. 07/2024

Pred Vama je novi broj časopisa Računovodstvo i porezi u praksi br. 07/2024.
Za Vas smo izdvojili:

Dokumentacija - razni primjeri

WEBINAR – ONLINE EDUKACIJA : NAPOJNICE U PRAKSI

Seminari i konferencije

29.10.2024. (srijeda), 9 – 10,30 sati

Program webinara:
Definiranje napojnice
Porezni tretman napojnice
Fiskalizacija napojnice
Napojnice i blagajničko poslovanje
Utvrđivanje prava na napojnicu
Evidentiranje napojnice
Isplata, obračun i izvještavanje na Obrascu JOPPD
Organizacija prikupljanja i isplate napojnica
Ostale specifičnosti napojnice
Kontrola
Odgovori na pitanja sudionika iz područja tematike webinara

Pitanja možete postaviti na e mail urednistvo@ripup.hr prije ili za vrijeme trajanja edukacije.

Predavač:  Neven Baica, urednik-savjetnik RiPup-a

Cijena kotizacije:  50 EUR + PDV 25 % (ukupno 62,50 EUR).

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

WEBINAR - ONLINE EDUKACIJA: NOVA PRAVILA O VOĐENJU EVIDENCIJE O RADNICIMA I RADNOM VREMENU RADNIKA U PRIMJENI OD 1.10.2024.

Seminari i konferencije

25. 9. 2024. (srijeda), od 9 do 10.30 sati

1. listopada 2024. na snagu stupa novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima zaposlenim kod poslodavca. Nova pravila vođenja evidencija o radnicima na drugačiji način od dosadašnjeg uređuju sadržaj i vođenje evidencija o radnicima, evidencija o radnom vremenu radnika, rukovodećeg osoblja i aktivnostima maloljetnika te rokovima čuvanja ovih evidencija i drugih akata radnog prava.

Predavač:  Božo Prelević, dipl. iur.

Cijena kotizacije: 50 EUR + PDV 25 % (ukupno 62,50 EUR).

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

WEBINAR – TRODNEVNA STRUČNA EDUKACIJA "SPECIJALIST ZA OBRAČUN PLAĆA"

Seminari i konferencije

Online, 15. 10. (utorak), 17. 10. (četvrtak) i 22. 10. 2024. (utorak) – tri dana preko Zoom platforme, od 9 do 13 sati
Predavačica: Valentina Bocak, urednica-savjetnica RiPup-a

Zakonski propisi vezani za obračun plaća se učestalo mijenjaju, a posljednja je promjena nastupila već sa obračunom u siječnju 2024. Stoga se osobe koje rade na obračunu plaća trebaju konstantno educirati kako bi mogle pravilno primijeniti zakonske propise koji reguliraju obračun plaća i ostalih primanja radnika, odnosno kako bi točno i prema važećim propisima obračunali plaću. Ovom trodnevnom online edukacijom naučit ćete što je plaća, a što ostali primici, što neoporezivi, a što oporezivi primici, kako se obračunava plaća u punom i nepunom radnom vremenu, neoporezive naknade, dodaci na plaću, bolovanje na teret HZZO-a, plaće umirovljenika, naknade za vrijeme neiskorištenog godišnjeg odmora, primjena kolektivnih ugovora (graditeljstvo i ugostiteljstvo), obračun i iskazivanje neisplaćene te zaostale plaće, koji su rokovi za plaćanje poreza na dohodak i doprinose, sastavljanje obveznih izvještaja (JOPPD) te obrazaca za isplatu i neisplatu plaće. Tijekom trajanja edukacije daju se odgovori na vaša stručna pitanja iz područja edukacije.

Cijena webinara je 39000 EUR + PDV 25 %.

U cijenu je uračunata online edukacija, prezentacija i odgovori na pitanja.

Iznos molimo uplatiti na račun Centra za računovodstvo i financije d.o.o., IBAN HR2024070001100622318 uz poziv na OIB vaše tvrtke.

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

Više o webinaru možete vidjeti OVDJE!

OBRAČUN NAKNADE ZA BOLOVANJE I OBRAZAC SNU U PRAKSI

Seminari i konferencije

22.10.2024. (utorak) -  (Zoom platforma – online)
Predavačica: Valentina Bocak, urednica-savjetnica RiPup-a

Polaznicima stručne edukacije osigurana je prezentacija s popratnim materijalima iz tematike edukacije, te im se izdaje potvrda o završenoj edukaciji iz područja obračuna plaća.  Na vaša stručna pitanja iz područja ove edukacije odgovarat ćemo na kraju edukacije. Pitanja možete uputiti na e-mail urednistvo@ripup.hr prije ili za vrijeme trajanja edukacije.

Cijena webinara je 13600 EUR + PDV 25 %

U cijenu je uračunata online edukacija, prezentacija i odgovori na pitanja.

Iznos molimo uplatiti na račun Centra za računovodstvo i financije d.o.o., IBAN HR2024070001100622318 uz poziv na OIB vaše tvrtke.

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

Više o webinaru možete vidjeti OVDJE!

WEBINAR: DIGITALNI MARKETING ZA UDRUGE U PRAKSI

Seminari i konferencije

Online, 22. 10. 2024. (utorak) od 9.00 do 14.30 sati
PREDAVAČICA: Pamela Rukavina, specijalist za digitalna rješenja poslovanja udruga
CIJENA JEDNE KOTIZACIJE: 100,00 EUR + PDV 25 %
POPUST 5 % za pretplatnike časopisa Udruga.hr

Webinar je namijenjen predstavnicima udruga (predsjednici, tajnici, voditelji projekata i slično), tvrtkama. Po završetku radionice naučit ćete učinkovito djelovati i razgovarati o potrebama vaše udruge ili tvrtke u digitalnom svijetu.

Naučit ćete segmente digitalnog marketinga, upravljati procesima i donositi informirane odluke o marketingu poslovanja.

Prijaviti se možete na: info@udruga.hr ili tel. 01 49 21 737, nakon čega vam šaljemo predračun za plaćanje. 

Više o webinaru možete vidjeti OVDJE!

Webinar: POREZNI NADZOR U PRAKSI

Seminari i konferencije

Zoom online – 14.10.2024., (ponedjeljak) s početkom u 9 sati 

Na ovom webinaru upoznati ćemo polaznike sa pravima i obvezama poreznih obveznika u poreznom postupku, kao i samom komunikacijom između nadzornika i odgovornih osoba u društvu tijekom procesa poreznog nadzora, što može značajno utjecati na sam ishod poreznog nadzora, ali i kako poznavanje poreznih propisa može značajno smanjiti rizik od nesvjesnog ulaženja u područje nedopuštenog izbjegavanja plaćanja poreza ukazivanjem na najčešće pogreške i nepravilnosti.
Webinar je namijenjen: menadžerima računovodstva i financija, voditeljima financijsko računovodstvenih servisa obrtnicima, pravnicima, svima koji su odgovorni za poreze te rade na poslovima računovodstva i kontrolinga i sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva.

Pitanja možete postavljati prije ili za vrijeme trajanja edukacije na e-mail urednistvo@ripup.hr.

Predavač:  Ksenija Kramar, ovl. porezna savjetnica

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za webinar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog webinara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

WEBINAR – ONLINE FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO U PRAKSI

Seminari i konferencije

Zoom online – 7.10.2024., (ponedjeljak) s početkom u 9 sati 

Namjena webinara je na praktičnim primjerima prikazati analizu financijskih izvještaja trgovačkih društava i tražiti pozicije na kojima se mogu pojaviti skriveni troškovi ili prihodi s ciljem manipulacije korisnika financijskih izvještaja, te prezentirati mogući načini razotkrivanja prijevare uporabom forenzičnih tehnika i znanja. Kad se govori o stručnosti, odnosno o nestručnosti, iza nje se mogu skrivati manipulacije i prijevare pa je nezakonito izvještavanje posljedica ne samo poslovnog nereda, već i zloupotrebe računovodstvenih metoda i tehnika, bez obzira da li sa
strane zaposlenika i menadžera ili partnera.

Pitanja možete postavljati prije ili za vrijeme trajanja edukacije na e-mail urednistvo@ripup.hr.

Predavač:  Silvija Pretnar Abičić, ovl. revizor

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za webinar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog webinara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

WEBINAR – ONLINE RAČUNOVODSTVO KONSOLIDACIJE I SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O NOVČANOM TOKU U PRAKSI

Seminari i konferencije

Zoom online – 5.9.2024., (četvrtak) s početkom u 9 sati 

Konsolidirani financijski izvještaji su financijski izvještaji grupe poduzetnika koji prikazuju financijski položaj i uspješnost grupe kao cjeline. Grupu poduzetnika čine matično društvo i njegova ovisna društva. Obveznici sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja definirani su zakonskim i računovodstvenim propisima, pri čemu postoje i određena izuzeće od obveze konsolidacije. Obveza sastavljanja godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja odnosi se na onog poduzetnika koji u grupi poduzetnika predstavlja matično društvo, što znači da fizičke osobe, vlasnici društva, nemaju obvezu sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja. Prilikom izrade konsolidiranih financijskih izvještaja potrebno je pridržavati se određenih računovodstvenih standarda, načela i postupaka.
Izvještaj o novčanom toku prikazuje novčane tokove, tj. priljeve i odljeve novca i novčanih ekvivalenata u određenom obračunskom razdoblju te ukazuje na čisti novčani tok, a korisnicima financijskih izvještaja pruža informacije koje su osnovica za ocjenjivanje sposobnosti poduzetnika da stvara novac i novčane ekvivalente. Namjena webinara je polaznike upoznati sa svrhom sastavljanja izvještaja o novčanom toku, elementima novčanog toka te mogućim metodama sastavljanja izvještaja o novčanom toku sukladno zakonskoj regulativi i standardima financijskog izvještavanja.

Pitanja možete postavljati prije ili za vrijeme trajanja edukacije na e-mail urednistvo@ripup.hr.

Predavač:  Silvija Pretnar Abičić, ovl. revizor

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za webinar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog webinara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Otkaz i drugi načini prestanka ugovora o radu u praksi

Seminari i konferencije

6.11.2024. (srijeda) – Kongresni centar Antunović, Zagrebačka avenija 100a, prvi kat, Zagreb

Seminar je namijenjen poduzetnicima, managerima u trgovačkim društvima, obrtnicima, računovođama, pravnicima, voditeljima ureda i
kadrovskih službi, agencijama za privremeno zapošljavanje, zaposlenim u tijelima nadzora, udrugama poslodavaca, sindikatima, radnicima,
zaposlenima u tijelima državne uprave i svima drugima zainteresiranim za primjenu propisa radnog prava u praksi. Polaznici seminara
upoznat će se sa praksom prestanka radnog odnosa i otkaza ugovora o radu, zakonskim propisima, uz brojne primjere iz hrvatske i europske
sudske prakse i mišljenja upravnih tijela.

Predavač:  Božo Prelević, dipl. iur.

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

WEBINAR - ONLINE EDUKACIJA: Nepovezane uplate – SNU u praksi

Seminari i konferencije

Online edukacija, 24.5. 2024. (petak), od 9 do 10,30 sati

Svakodnevna tema i temelj razumijevanja neizbježna je za sve poslovne subjekte, bez obzira na djelatnost. Radi upoznavanja s obvezama i pravovremenog planiranja poslovanja te izbjegavanja naknadno utvrđenih propusta, ovaj webinar svakako se preporuča: voditeljima računovodstva i financija, poreznim savjetnicima, knjigovođama, menadžerima u trgovačkim društvima bez obzira na djelatnost, obrtnicima svih struka te pravnicima.

Predavač:  mr.sc. Kornela Paunović

Cijena kotizacije: 50,00 EUR (PDV 25% uključen u cijenu)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Webinar – Online edukacija: OBVEZE POSLODAVCA U PRIMJENI PRAVILA ZAŠTITE NA RADU U PRAKSI

Seminari i konferencije

3.10.2024. (četvrtak) od 9.30 do 13.00 sati

U cilju zaštite zdravlja i sigurnosti radnika te nesmetanog obavljanja radnog procesa, poslodavci i radnici moraju primjenjivati pravila zaštite na radu uređena Zakonom o zaštiti na radu i drugim propisima. Polaznici će se na zoom webinaru upoznati sa odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju materiju zaštite na radu sa primjerima sudske i upravne prakse.

Pitanja možete postavljati prije ili za vrijeme trajanja edukacije na e-mail urednistvo@ripup.hr.

Predavač:  Božo Prelević, dipl. iur.

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Stranice