WEBINAR – ONLINE FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO U PRAKSI

Seminari i konferencije

Zoom online – 7.10.2024., (ponedjeljak) s početkom u 9 sati 

Namjena webinara je na praktičnim primjerima prikazati analizu financijskih izvještaja trgovačkih društava i tražiti pozicije na kojima se mogu pojaviti skriveni troškovi ili prihodi s ciljem manipulacije korisnika financijskih izvještaja, te prezentirati mogući načini razotkrivanja prijevare uporabom forenzičnih tehnika i znanja. Kad se govori o stručnosti, odnosno o nestručnosti, iza nje se mogu skrivati manipulacije i prijevare pa je nezakonito izvještavanje posljedica ne samo poslovnog nereda, već i zloupotrebe računovodstvenih metoda i tehnika, bez obzira da li sa
strane zaposlenika i menadžera ili partnera.

Pitanja možete postavljati prije ili za vrijeme trajanja edukacije na e-mail urednistvo@ripup.hr.

Predavač:  Silvija Pretnar Abičić, ovl. revizor

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za webinar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog webinara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

WEBINAR – ONLINE RAČUNOVODSTVO KONSOLIDACIJE I SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O NOVČANOM TOKU U PRAKSI

Seminari i konferencije

Zoom online – 5.9.2024., (četvrtak) s početkom u 9 sati 

Konsolidirani financijski izvještaji su financijski izvještaji grupe poduzetnika koji prikazuju financijski položaj i uspješnost grupe kao cjeline. Grupu poduzetnika čine matično društvo i njegova ovisna društva. Obveznici sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja definirani su zakonskim i računovodstvenim propisima, pri čemu postoje i određena izuzeće od obveze konsolidacije. Obveza sastavljanja godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja odnosi se na onog poduzetnika koji u grupi poduzetnika predstavlja matično društvo, što znači da fizičke osobe, vlasnici društva, nemaju obvezu sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja. Prilikom izrade konsolidiranih financijskih izvještaja potrebno je pridržavati se određenih računovodstvenih standarda, načela i postupaka.
Izvještaj o novčanom toku prikazuje novčane tokove, tj. priljeve i odljeve novca i novčanih ekvivalenata u određenom obračunskom razdoblju te ukazuje na čisti novčani tok, a korisnicima financijskih izvještaja pruža informacije koje su osnovica za ocjenjivanje sposobnosti poduzetnika da stvara novac i novčane ekvivalente. Namjena webinara je polaznike upoznati sa svrhom sastavljanja izvještaja o novčanom toku, elementima novčanog toka te mogućim metodama sastavljanja izvještaja o novčanom toku sukladno zakonskoj regulativi i standardima financijskog izvještavanja.

Pitanja možete postavljati prije ili za vrijeme trajanja edukacije na e-mail urednistvo@ripup.hr.

Predavač:  Silvija Pretnar Abičić, ovl. revizor

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za webinar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog webinara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Otkaz i drugi načini prestanka ugovora o radu u praksi

Seminari i konferencije

6.11.2024. (srijeda) – Kongresni centar Antunović, Zagrebačka avenija 100a, prvi kat, Zagreb

Seminar je namijenjen poduzetnicima, managerima u trgovačkim društvima, obrtnicima, računovođama, pravnicima, voditeljima ureda i
kadrovskih službi, agencijama za privremeno zapošljavanje, zaposlenim u tijelima nadzora, udrugama poslodavaca, sindikatima, radnicima,
zaposlenima u tijelima državne uprave i svima drugima zainteresiranim za primjenu propisa radnog prava u praksi. Polaznici seminara
upoznat će se sa praksom prestanka radnog odnosa i otkaza ugovora o radu, zakonskim propisima, uz brojne primjere iz hrvatske i europske
sudske prakse i mišljenja upravnih tijela.

Predavač:  Božo Prelević, dipl. iur.

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

WEBINAR - ONLINE EDUKACIJA: Nepovezane uplate – SNU u praksi

Seminari i konferencije

Online edukacija, 24.5. 2024. (petak), od 9 do 10,30 sati

Svakodnevna tema i temelj razumijevanja neizbježna je za sve poslovne subjekte, bez obzira na djelatnost. Radi upoznavanja s obvezama i pravovremenog planiranja poslovanja te izbjegavanja naknadno utvrđenih propusta, ovaj webinar svakako se preporuča: voditeljima računovodstva i financija, poreznim savjetnicima, knjigovođama, menadžerima u trgovačkim društvima bez obzira na djelatnost, obrtnicima svih struka te pravnicima.

Predavač:  mr.sc. Kornela Paunović

Cijena kotizacije: 50,00 EUR (PDV 25% uključen u cijenu)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Webinar – Online edukacija: OBVEZE POSLODAVCA U PRIMJENI PRAVILA ZAŠTITE NA RADU U PRAKSI

Seminari i konferencije

3.10.2024. (četvrtak) od 9.30 do 13.00 sati

U cilju zaštite zdravlja i sigurnosti radnika te nesmetanog obavljanja radnog procesa, poslodavci i radnici moraju primjenjivati pravila zaštite na radu uređena Zakonom o zaštiti na radu i drugim propisima. Polaznici će se na zoom webinaru upoznati sa odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju materiju zaštite na radu sa primjerima sudske i upravne prakse.

Pitanja možete postavljati prije ili za vrijeme trajanja edukacije na e-mail urednistvo@ripup.hr.

Predavač:  Božo Prelević, dipl. iur.

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

WEBINAR – ONLINE EDUKACIJA : TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE U GRADITELJSTVU-PROBLEMI I RJEŠENJA

Seminari i konferencije

26.9. 2024. (četvrtak), 9 – 15 sati

Program webinara:
Osnovno o tuzemnom prijenosu porezne obveze
Specifičnosti tuzemnog prijenosa porezne obveze
Na koje građevinske usluge primjenjuje tuzemni PPO?
Postupanja u slučaju nedoumica, propusta i pogreški
Odgovori na pitanja sudionika iz područja tematike edukacije

Pitanja možete postaviti na e mail urednistvo@ripup.hr prije ili za vrijeme trajanja edukacije.

Predavač:  Neven Baica, urednik-savjetnik RiPup-a

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

WEBINAR - ONLINE EDUKACIJA: Računovodstvo udruga i neprofitnih organizacija u praksi

Seminari i konferencije

Online edukacija, 27.6. 2024. (četvrtak), od 9 do 13 sati

Jednodnevna online radionica namijenjena udrugama, knjigovođama i svima ostalima koji žele savladati područje navedene tematike.

Predavač:  mr.sc. Kornela Paunović

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (PDV 25% uključen u cijenu)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

ZOOM WEBINAR: TOP 20 odgovora na stručna pitanja za udruge

Seminari i konferencije

15.06.2024. (subota) od 9 do 11 sati 


Izbor iz najvažnijih aktualnih telefonskih odgovora savjetnika časopisa Udruga.hr, namijenjeno udrugama ili knjigovodstvenim servisima koji ih vode.

Predavač: Ivana Ožegović, stručna savjetnica za poslovanje udruga
Cijena kotizacije: 125,00 EUR (100,00 EUR + PDV 25%)
Način predavanja: Online preko Zoom platforme

Prijaviti se možete na: info@udruga.hr ili tel. 01 49 21 737, nakon čega vam šaljemo predračun za plaćanje. Po primitku vaše uplate dobit ćete upute za spajanje na Zoom, a poveznicu par dana prije predavanja.

Više o webinaru možete vidjeti OVDJE!

WEBINAR – ONLINE EDUKACIJA: Gospodarska djelatnost udruge u praksi

Seminari i konferencije

18.09.2024. (srijeda), od 9 do 13 sati


Jednodnevna online radionica namijenjena udrugama, knjigovođama i svima ostalima koji žele savladati područje navedene tematike.

Predavač:  mr.sc. Kornela Paunović

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (PDV 25% uključen u cijenu)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

WEBINAR – ONLINE EDUKACIJA: Analiza financijskih izvještaja u praksi

Seminari i konferencije

22.05.2024. (srijeda) s početkom u 9 sati


Polaznike ćemo pobliže upoznati s osnovnih tehnikama i metodama analize financijskih izvještaja koje će im pomoći pri čitanju i razumijevanju financijskih izvještaja, odnosno prikupljanju informacija koje su potrebne za upravljanje poduzećem. Primjer analize financijskih izvještaja prikazati će se na praktičnom primjeru. Webinar je namijenjen poslodavcima, poduzetnicima, managerima u trgovačkim društvima, obrtnicima, revizorima i svima drugima zainteresiranim za područje ove tematike. Polaznicima seminara bit će pruženi odgovori na pitanja iz prakse vezana u analizu financijskih izvještaja.

Predavač: Silvija Pretnar Abičić, ovl. revizor

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za webinar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o webinaru možete vidjeti OVDJE!

SNIMLJENI WEBINAR: Novine u Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za 2024.

Seminari i konferencije

Webinar obuhvaća:

Upoznavanje sa novim zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);

Procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;

Provedba dubinske analize stranke;

Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;

Izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;

Izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;

Praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;

Odgovori na pitanja polaznika i diskusija.

Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2024. godinu., te odgovori na dva stručna pitanja iz područja tematike webinara

Cijena snimljenog webinara 136,00 EUR + 25% PDV (170,00 EUR). 

Trajanje webinara: dva sata

Detaljnije informacije  možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Više o webinaru možete vidjeti OVDJE!

Webinar – Online edukacija: EU FONDOVI ZA TVRTKE I UDRUGE - MOGUĆNOSTI I PREPREKE U PRAKSI

Seminari i konferencije

29.4.2024. (ponedjeljak) od 8.45 do 15.00 sati

Program webinara:
Pojam EU fondova-mogućnosti i prilike

Tko i za što može koristiti EU fondove-glavne prepreke
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Osiguranje novčanog tijeka u provedbi
Najčešći problemi u dodjeli i provedbi EU projekata
Pitanja i rasprava

Predavačica:  dr. sc. Ljiljana Mavračić Tišma

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Webinar – Online edukacija: PRIMJENA POSEBNIH UZANCI O GRAĐENJU I RADNI ODNOSI U GRADITELJSTVU

Seminari i konferencije

5.6. 2024. (srijeda) od 9.00 do 13.00 sati

Na sve ugovore o građenju sklopljene nakon 21. 12. 2021. primjenjuju se Posebne uzance o građenju, osim ako ugovorne strane nisu izričito isključile njihovu primjenu. Ako su ugovorne strane isključile primjenu Posebnih uzanci o građenju, na ugovor o građenju primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Polaznici će se na zoom webinaru upoznati sa odredbama Posebnih uzanci o građenju i Zakona o obveznim odnosima koji uređuju ovu materiju. Osim toga, polaznici zoom webinara upoznat će se i sa odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za graditeljstvo koji uređuju materiju radnih odnosa u djelatnosti graditeljstva. Primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo proširena je na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F, NKD 2007. što zahtijeva posebnu pažnju pri uređenju radnih odnosa radnika u ovoj djelatnosti. Svim polaznicima seminara osigurana je prezentacija sa seminara s materijalima koji sadrže primjere ugovora o građenju i drugih akata iz područja graditeljstva te ugovora o radu.

Predavač:  Božo Prelević, dipl. iur.

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Stranice