Kontakt

Centar za računovodstvo i financije d.o.o.
I. Gajnički vidikovac 5
10 000 Zagreb

Marketing: +385/1/4921-737
Pretplata i tajništvo: +385/1/4921-737
Savjetnici: +385/1/4921-739, +385/1/4921-740, +385/1/4836-046

Pretplata: pretplata@ripup.hr
Marketing: sanja@ripup.hr
Uredništvo: urednistvo@ripup.hr

Odgovori na pismene upite nisu uključeni u cijenu pretplate, oni se naplaćuju dodatno i cijena se formira sukladno zahtjevnosti postavljenoga upita!

NOVO RADNO VRIJEME SAVJETNIČKE SLUŽBE OD 22.09.2014.

Sukladno željama većeg broja pretplatnika časopisa, uredništvo RIPup-a donijelo je odluku da od 22. rujna 2014. telefonsku savjetničku službu možete neograničeno kontaktirati u slijedećim terminima:

PONEDJELJAK I ČETVRTAK:
od 11:00 h do 15:30 h

UTORAK, SRIJEDA I PETAK
od 8:30 h do 13:00 h

Broj sati nismo smanjivali, već smo satnicu prilagodili vašim željama. Brojevi telefona i način korištenja savjetničke službe ostali su isti. Uvjereni smo da će vam ova fleksibilnost u korištenju našeg call centra biti od koristi

Temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ,  odlukom Uprave Centra za računovodstvo i financije d.o.o. imenovan je službenik za zaštitu osobnih podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka:
Centar za računovodstvo i financije d.o.o.
OIB: 95562949871
Ime i prezime službenika za zaštitu osobnih podataka:
Sanja Mutak

Adresa: Gajnički vidikovac 5, Zagreb
E-pošta: info@racunovodstvo-porezi.hr
Telefonski broj službenika za zaštitu osobnih podataka: 01/4921-737