Evidentiranje izdataka za službena putovanja u Obrascu JOPPD u 2017.

Slika clanak casopis: 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

Autor članka: 
Valentina Bocak
02/2017