Porezi

Slika clanak casopis: 

Državne potpore i način ostvarivanja poreznih olakšica – potpora male vrijednosti

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
02/2012
Slika clanak casopis: 

Trošarinska izvješća

Autor članka: 
Željka Marinović, dipl. oec.
01/2011
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje dohotka od kapitala u Republici Hrvatskoj

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
05/2011
Slika clanak casopis: 

Povrat preplaćenog poreza po PD obrascu za 2010.

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
06/2011
Slika clanak casopis: 

Mišljenja Ministarstva financija 10/2011

10/2011
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2009.

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
01/2010
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 4/2010

04/2010
Slika clanak casopis: 

Sudjelovanje poreznih o bveznika u utvrđivanju činjenica u poreznom nadzoru

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec.
09/2010
Slika clanak casopis: 

Mišljenja Ministarstva financija 12/2010

12/2010
Slika clanak casopis: 

Porezni nadzor u svjetlu novoga OPZ-a

Autor članka: 
mr. sc. Ana Galušić, dipl. oec., Nada Petrović, dipl. oec., Zdravko Vukšić, dipl. oec.
07/2009
Slika clanak casopis: 

Novi Zakon o trošarinama

Autor članka: 
Željka Marinović, dipl. oec.
10/2009
Slika clanak casopis: 

Kronološki slijed postupanja i popunjavanja obrazaca za duhanske proizvode

Autor članka: 
Željka Marinović, dipl. oec.
03/2009
Slika clanak casopis: 

Primjeri popunjavanja godišnje prijave poreza na dohodak građana za 2007.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
01/2008
Slika clanak casopis: 

Ispravka greške u poreznoj prijavi

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.
03/2008
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje dohotka nerezidenata - fizičkih osoba u RH

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
05/2008
Slika clanak casopis: 

Teret dokazivanja u poreznom nadzoru

Autor članka: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 9/2008

09/2008
Slika clanak casopis: 

Prijenos poreznog gubitka – primjer izračuna

Autor članka: 
Jelena Gajšek, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Stipendije za školovanje i nagrade za vrijeme praktičnog rada i naukovanja

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. i mr. sc. Josip Šaban
Slika clanak casopis: 

Županijski porezi

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Slika clanak casopis: 

Oporezivanje najma dobara u sustavu PDV-a

Autor članka: 
Zdravka Barac, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2005.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Prokazna izjava i prokazni popis imovine u poreznom ovršnom postupku

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 6/2006

Autor članka: 
Vesna Brdovnik, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

PDV - Odgovori na vaša pitanja 8/2006

Autor članka: 
mr. sc. Ljubica Javor
Slika clanak casopis: 

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 10/2006

Autor članka: 
Vesna Brdovnik, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Ulazak u sustav PDV-a

Autor članka: 
Vlatka Lončar, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2004. godinu

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o poreznoj upravi (prikaz novele)

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 5/2005

Autor članka: 
Vesna Brdovnik, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Porezni položaj korisnika slobodnih zona

Autor članka: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Postupak utvrđivanja, naplate i evidentiranja PDV-a

Autor članka: 
Stanko Zorica, dipl. oec. Gordana Marić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Prijava poreza na dohodak građana za 2003. godinu

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Izmjene i dopune u Zakonu i Pravilniku o PDV-u

Autor članka: 
Zdravka Barac, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 7/2004

Slika clanak casopis: 

Oporezivanje ugostiteljske djelatnosti

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obračun drugog dohotka – honorara od 1.1.2005.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Izmjene i dopune Općeg poreznog zakona

Autor članka: 
Zdravka Barac, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Posebni slučajevi oporezivanja isporuka dobara i usluga

Autor članka: 
mr. sc. Ljubica Javor
Slika clanak casopis: 

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 10/2003

Autor članka: 
Vesna Brdovnik, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Pravilnik o porezu na dohodak

08/2012
Slika clanak casopis: 

Poseban postupak oporezivanja marže

Autor članka: 
Neven Baica, mag. oec.
10/2012
Slika clanak casopis: 

Porezna olakšica za reinvestiranu dobit – postupak i primjeri izračuna

Autor članka: 
Igor Milinović
Slika clanak casopis: 

Zastupanje i posredovanje u turizmu – porezni i računovodstveni aspekt

Autor članka: 
Neven Baica
09/2014
Slika clanak casopis: 

Paušalno oporezivanje u 2015. godini

Autor članka: 
Valentina Bocak
12/2014
Slika clanak casopis: 

Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima

Autor članka: 
Krešimir Vranar
03/2015
Slika clanak casopis: 

Odgoda ovrhe po rješenju Porezne uprave

Autor članka: 
Božo Prelević
05/2015
Slika clanak casopis: 

Korištenje sustava elektroničkih usluga Porezne uprave

Autor članka: 
Mirjana Mahović Komljenović
11/2015
Slika clanak casopis: 

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2015.

Autor članka: 
Igor Milinović
02/2016
Slika clanak casopis: 

Trošarinsko postupanje s vinom

Autor članka: 
Željka Marinović
05/2016
Slika clanak casopis: 

Usluge prijevoza dobara i putnika

Autor članka: 
Jadranka Knežević
10/2016

Stranice