Porezi

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 7/2005

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 9/2005

Slika clanak casopis: 

PDV - Odgovori na vaša pitanja 11/2005

Autor članka: 
mr. sc. Ljubica Javor
Slika clanak casopis: 

Izmjene pravilnika o porezu na dohodak

Autor članka: 
Vesna Brdovnik, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje nasljedstva (i darova) u Velikoj Britaniji

Autor članka: 
mr. sc. Nikola Mijatović
Slika clanak casopis: 

Plastične kartice u poreznom sustavu

Autor članka: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 11/2004

Slika clanak casopis: 

Predaja poreznih kartica za 2002. godinu

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje prve nekretnine

Autor članka: 
Ivan Lovrić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Odgovori na vaša pitanja 7/2003

Slika clanak casopis: 

Novosti koje donosi konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Ulazak u sustav PDV-a - tko i kada?

Autor članka: 
Vlatka Lončar, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Kako odgoditi plaćanje poreza

Slika clanak casopis: 

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 6/2012

Slika clanak casopis: 

Promet nekretnina nerezidenata u Republici Hrvatskoj

Autor članka: 
Nada Gajić, Ivana Dražić Lutilsky
12/2012
Slika clanak casopis: 

Prekršajna i kaznena odgovornost za neplaćanje poreza i carine

Autor članka: 
Berislav Matković
04/2014
Slika clanak casopis: 

Nove izmjene u sustavu poreza na dohodak

Autor članka: 
Ksenija Cipek, Iva Uljanić, i Marijana Vuraić Kudeljan
12/2014
Slika clanak casopis: 

Izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u od 1. siječnja 2015.

Autor članka: 
Neven Baica
02/2015
Slika clanak casopis: 

Najam plovila - charter u sustavu PDV-a

Autor članka: 
Neven Baica
05/2015
Slika clanak casopis: 

Podjela pretporeza – postupak i konačni obračun

Autor članka: 
Neven Baica
11/2015
Slika clanak casopis: 

Posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2015.

Autor članka: 
Milivoj Friganović
01/2016
Slika clanak casopis: 

Prijava prometa nekretnina

Autor članka: 
Jadranka Knežević
05/2016
Slika clanak casopis: 

Analiza izazova u provedbi poreznih propisa Republike Hrvatske: perspektiva malih poslovnih subjekata

Autor članka: 
Paulino Lonza, Stjepan Srhoj
09/2016
Slika clanak casopis: 

Trošarinsko postupanje s duhanskim prerađevina

Autor članka: 
Željka Marinović
12/2016
Slika clanak casopis: 

Izračun predujmova za 2017. na red. br. 59. Obrasca PD

Autor članka: 
Igor Milinović
03/2017
Slika clanak casopis: 

Pravilnik o porezu na dobit

08/2017
Slika clanak casopis: 

Obavijesti o knjiženju s aspekta PDV-a

Autor članka: 
Jadranka Knežević
11/2017
Slika clanak casopis: 

Radnici izaslani (upućeni) na rad u inozemstvo

Autor članka: 
Milivoj Friganović
04/2018
Slika clanak casopis: 

Plaćanje doprinosa i podnošenje godišnje porezne prijave pomoraca za 2013.

Autor članka: 
Milivoj Friganović
08/2018
Slika clanak casopis: 

Mišljenja Ministarstva financija

05/2014
Slika clanak casopis: 

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

Autor članka: 
Igor Milinović
02/2013
Slika clanak casopis: 

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2013.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić, Igor Milinović
09/2018
Slika clanak casopis: 

Obveza izdavanja računa

Autor članka: 
Neven Baica
11/2018
Slika clanak casopis: 

Zakon i Pravilnik o PDV-u – novine od 1. siječnja 2019.

Autor članka: 
Jadranka Knežević
01/2019
Slika clanak casopis: 

PDV kod uvoza strojeva i opreme kao obračunska kategorija – izmjene od 1.1. 2019.

Autor članka: 
Jadranka Knežević
03/2019
Slika clanak casopis: 

Mišljenja Ministarstva financija...5/2019

05/2019
Slika clanak casopis: 

Trošarine – nastanak obveze, dospijeće plaćanja, visina trošarine i uplatni računi

Autor članka: 
Željka Marinović
07/2019
Slika clanak casopis: 

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2011.

Autor članka: 
Igor Milinović, mag. oec.
02/2012
Slika clanak casopis: 

Podjela pretporeza (konačni obračun)

Autor članka: 
Neven Baica, mag. oec.
01/2011
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje autorske naknade koju ostvari rezident RH neposredno iz inozemstva

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
05/2011
Slika clanak casopis: 

Poslovanje i oporezivanje ugostiteljskih usluga građana – iznajmljivača određenih vrsta ugostiteljskih objekata

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
06/2011
Slika clanak casopis: 

Rokovi u poreznom postupku

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.
10/2011
Slika clanak casopis: 

Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2012.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag.oec.
12/2011
Slika clanak casopis: 

Metode i dokumentacija za određivanje transfernih cijena

Autor članka: 
Nada Tucaković, dipl. oec.
04/2010
Slika clanak casopis: 

Mišljenja Ministarstva financija 6/2010

06/2010
Slika clanak casopis: 

Prijelaz s oporezivanja porezom na dobit na oporezivanje porezom na dohodak

Autor članka: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
12/2010
Slika clanak casopis: 

Mišljenja Ministarstva financija 6/2009

06/2009
Slika clanak casopis: 

Izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak obrtnika

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
10/2009
Slika clanak casopis: 

Porez na potrošnju

Autor članka: 
Jelena Gajšek, dipl. oec.
03/2009
Slika clanak casopis: 

Nova Odluka o dopuštenim manjkovima u trgovini

01/2008
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 7/2010

07/2010
Slika clanak casopis: 

Putničke (turističke) agencije u sustavu PDV-a i Zakona o obveznim odnosima

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
05/2008

Stranice