Porezi

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 1/2012

01/2012
Slika clanak casopis: 

Konačni obračun PDV-a za 2 010. (sastavljanje obrasca PDV–K)

Autor članka: 
Igor Milinović, mag. oec.
01/2011
Slika clanak casopis: 

Sezonsko obavljanje obrta

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
05/2011
Slika clanak casopis: 

Obračun honorara – praktični vodič

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
06/2011
Slika clanak casopis: 

PDV kod inozemnih usluga – praktični vodič

Autor članka: 
Igor Milinović, mag. oec.
10/2011
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 12/2011

12/2011
Slika clanak casopis: 

Novosti kod posebnog poreza na plovila i zrakoplova

Autor članka: 
Željka Marinović, dipl. oec.
04/2010
Slika clanak casopis: 

Uloga i značaj prethodnih sporazuma o cijenama kod transfernih cijena

Autor članka: 
Nada Tucaković, dipl. oec.
06/2010
Slika clanak casopis: 

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a

Autor članka: 
Neven Baica, dipl. oec.
12/2010
Slika clanak casopis: 

Odgoda plaćanja i obročna otplata poreznog duga prema novom OPZ-u

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.
06/2009
Slika clanak casopis: 

Plaćanje posebnog (kriznog) poreza na dividende i udjele u dobiti

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
10/2009
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 12/2009

12/2009
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 1/2009

01/2009
Slika clanak casopis: 

Povrat PDV-a po odredbama Direktive Vijeća 2008/9/EZ

Autor članka: 
Ilija Josić, dipl. oec.
07/2010
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 4/2008

04/2008
Slika clanak casopis: 

Neoporezive naknade troškova putnih naloga osobama koje nisu u radnom odnosu s isplatiteljem

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
06/2008
Slika clanak casopis: 

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 2/2007

Autor članka: 
Vesna Brdovnik, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Mišljenja Ministarstva financija 12/2008

12/2008
Slika clanak casopis: 

Pravilnik o porezu na dobit

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 9/2007

Slika clanak casopis: 

Porezne olakšice poduzetnika prema novom Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

Autor članka: 
Jasenka Gleđa, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 12/2007

Slika clanak casopis: 

Primjeri popunjavanja godišnje prijave poreza na dohodak građana za 2005.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 3/2006

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 5/2006

Slika clanak casopis: 

Posebni porez na duhanske proizvode

Autor članka: 
Željka Marinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje alkohola i alkoholnih pića

Autor članka: 
Željka Marinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 11/2006

Slika clanak casopis: 

Predaja poreznih kartica (PK-1 i PK-2) za 2004. godinu

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 2/2005

Slika clanak casopis: 

Obračun i plaćanje poreza na dobit po odbitku

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 11/2005

Autor članka: 
Vesna Brdovnik, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2003. godinu

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 2/2004

Autor članka: 
Katica Amidžić-Peročević, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 4/2004

Autor članka: 
Katica Amidžić Peročević, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 6/2004

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 9/2004

Slika clanak casopis: 

Obavijest o ispravku pretporeza

Slika clanak casopis: 

Mogućnost odgode plaćanja poreznog duga (sadašnje stanje i perspektiva)

Autor članka: 
Ivan Lovrić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 4/2003

Slika clanak casopis: 

Novosti koje su predviđene novim Pravilnikom o porezu na dohodak

Autor članka: 
Vesna Brdovnik, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 11/2003

Slika clanak casopis: 

Povrat PDV-a stranim državljanima

Autor članka: 
mr. sc. Nikola Vukić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Pravni lijekovi u poreznom postupku

Autor članka: 
mr. sc. Nikola Vukić, dipl. iur.
07/2012
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 7/2012

07/2012
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje dividendi i udjela u dobiti u sustavu porez na dohodak

Autor članka: 
Ksenija Cipek, Iva Uljanić
12/2012
Slika clanak casopis: 

Elektroničko podnošenje obrasca Z-ORT i plaćanje razlike trošarine na cigarete

Autor članka: 
Željka Marinović
04/2014
Slika clanak casopis: 

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a u 2015.

Autor članka: 
Neven Baica
12/2014
Slika clanak casopis: 

Porezni tretmani plaćenog poreza na dobit po odbitku i dobiti stalne poslovne jedinice u inozemstvu

Autor članka: 
Milivoj Friganović
02/2015
Slika clanak casopis: 

Funkcioniranje sustava povrata PDV-a iz drugih država članica EU putem elektroničkog portala Porezne uprave

Autor članka: 
Mirjana Mahović Komljenović
05/2015
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa ....10/2015

10/2015
Slika clanak casopis: 

Doniranje hrane (uvjeti i PDV)

Autor članka: 
Jadranka Knežević
01/2016
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa...4/2016

04/2016
Slika clanak casopis: 

Trošarinski institut – direktna isporuka (energenti, alkohol i alkoholna pića)

Autor članka: 
Željka Marinović
09/2016

Stranice