Porezi

Slika clanak casopis: 

Mišljenja Ministarstva financija 12/2008

12/2008
Slika clanak casopis: 

Pravilnik o porezu na dobit

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 9/2007

Slika clanak casopis: 

Porezne olakšice poduzetnika prema novom Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

Autor članka: 
Jasenka Gleđa, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 12/2007

Slika clanak casopis: 

Primjeri popunjavanja godišnje prijave poreza na dohodak građana za 2005.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 3/2006

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 5/2006

Slika clanak casopis: 

Posebni porez na duhanske proizvode

Autor članka: 
Željka Marinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje alkohola i alkoholnih pića

Autor članka: 
Željka Marinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 11/2006

Slika clanak casopis: 

Predaja poreznih kartica (PK-1 i PK-2) za 2004. godinu

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 2/2005

Slika clanak casopis: 

Obračun i plaćanje poreza na dobit po odbitku

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 11/2005

Autor članka: 
Vesna Brdovnik, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2003. godinu

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 2/2004

Autor članka: 
Katica Amidžić-Peročević, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 4/2004

Autor članka: 
Katica Amidžić Peročević, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 6/2004

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 9/2004

Slika clanak casopis: 

Obavijest o ispravku pretporeza

Slika clanak casopis: 

Mogućnost odgode plaćanja poreznog duga (sadašnje stanje i perspektiva)

Autor članka: 
Ivan Lovrić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 4/2003

Slika clanak casopis: 

Novosti koje su predviđene novim Pravilnikom o porezu na dohodak

Autor članka: 
Vesna Brdovnik, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 11/2003

Slika clanak casopis: 

Povrat PDV-a stranim državljanima

Autor članka: 
mr. sc. Nikola Vukić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Pravni lijekovi u poreznom postupku

Autor članka: 
mr. sc. Nikola Vukić, dipl. iur.
07/2012
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 7/2012

07/2012
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje dividendi i udjela u dobiti u sustavu porez na dohodak

Autor članka: 
Ksenija Cipek, Iva Uljanić
12/2012
Slika clanak casopis: 

Elektroničko podnošenje obrasca Z-ORT i plaćanje razlike trošarine na cigarete

Autor članka: 
Željka Marinović
04/2014
Slika clanak casopis: 

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a u 2015.

Autor članka: 
Neven Baica
12/2014
Slika clanak casopis: 

Porezni tretmani plaćenog poreza na dobit po odbitku i dobiti stalne poslovne jedinice u inozemstvu

Autor članka: 
Milivoj Friganović
02/2015
Slika clanak casopis: 

Funkcioniranje sustava povrata PDV-a iz drugih država članica EU putem elektroničkog portala Porezne uprave

Autor članka: 
Mirjana Mahović Komljenović
05/2015
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa ....10/2015

10/2015
Slika clanak casopis: 

Doniranje hrane (uvjeti i PDV)

Autor članka: 
Jadranka Knežević
01/2016
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa...4/2016

04/2016
Slika clanak casopis: 

Trošarinski institut – direktna isporuka (energenti, alkohol i alkoholna pića)

Autor članka: 
Željka Marinović
09/2016
Slika clanak casopis: 

Očekivane izmjene paušalnog oporezivanja obrtnika u 2017. i predaja obrasca PO-SD za 2016.

Autor članka: 
Valentina Bocak
12/2016
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje iznajmljivača soba, apartmana i kuća za odmor – rezidenata i nerezidenata

Autor članka: 
Milivoj Friganović
05/2017
Slika clanak casopis: 

Zakon o porezu na dobit

08/2017
Slika clanak casopis: 

Gotovinske isplate i naplate

Autor članka: 
Danica Lončar-Galek, Danijel Galek
10/2017
Slika clanak casopis: 

Konačan obračun poslovanja i podnošenje porezne prijave obrtnika i slobodnih zanimanja za 2017.

Autor članka: 
Mirjana Mahović Komljenović
01/2018
Slika clanak casopis: 

Mišljenja Ministarstva financija

04/2018
Slika clanak casopis: 

Godišnja prijava poreza na dohodak građana za 2013.

Autor članka: 
Milivoj Friganović
08/2018
Slika clanak casopis: 

Porezna kartica (Obrazac PK)

Autor članka: 
Ksenija Cipek, Iva Uljanić
08/2018
Slika clanak casopis: 

OPZ

09/2018
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje elektroničkih usluga PDV-om (nakon ulaska u EU)

Autor članka: 
Milivoj Friganović
09/2018
Slika clanak casopis: 

Mišljenja Ministarstva financija...7/2013

07/2013
Slika clanak casopis: 

Trošarina na električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva

Autor članka: 
Željka Marinović
09/2018
Slika clanak casopis: 

Obračun i isplata drugog dohotka fizičkih osoba u tuzemstvu

Autor članka: 
Valentina Bocak
10/2018
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje bitcoina

Autor članka: 
Valentina Bocak
12/2018
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje drugog dohotka nerezidenata

Autor članka: 
Milivoj Friganović
05/2019

Stranice