Propisi.hr

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 4/2003

Slika clanak casopis: 

Inspekcijski nadzor u turističkoj djelatnosti

Autor članka: 
Maja Magdić Hanžek, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca

Autor članka: 
Boris Masnjak, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Novi Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
10/2012
Slika clanak casopis: 

Usklađivanje statuta udruge s novim Zakonom o udrugama

Autor članka: 
Božo Prelević
10/2014
Slika clanak casopis: 

Menadžerski ugovor i novi Zakon o radu

Autor članka: 
Božo Prelević
09/2015
Slika clanak casopis: 

Izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača

Autor članka: 
Darko Marečić
11/2015
Slika clanak casopis: 

Normativni poslovi jedinica lokalne samouprave u području trgovine, ugostiteljstva i turizma

Autor članka: 
Darko Marečić
03/2016
Slika clanak casopis: 

Uplatni računi (za određena javna davanja)

07/2016
Slika clanak casopis: 

Redoviti osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu

Autor članka: 
Božo Prelević
12/2016
Slika clanak casopis: 

Sporazum o prestanku ugovora o radu

Autor članka: 
Božo Prelević
05/2017
Slika clanak casopis: 

Novi obrasci kod blokade računa poslodavca u slučaju neisplate plaće i naknade plaće

Autor članka: 
Božo Prelević
10/2017
Slika clanak casopis: 

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa u praksi

Autor članka: 
Božo Prelević
02/2018
Slika clanak casopis: 

Aktualna pitanja i odgovori glede primjene Zakona o pružanju usluga u turizmu

Autor članka: 
Darko Marečić
06/2018
Slika clanak casopis: 

Primjeri najčešćih ugovora u poslovnoj praksi - Zakup poslovnog prostora

Autor članka: 
Božo Prelević
07/2018
Slika clanak casopis: 

Zabrana povećanja plaće na osnovu ostvarenih godina radnog staža po kolektivnom ugovoru

Autor članka: 
Zorislav Kaleb
08/2018
Slika clanak casopis: 

Mjere poticanja zapošljavanja u 2013. godini

Autor članka: 
Božo Prelević
09/2018
Slika clanak casopis: 

Rokovi plaćanja, zatezne kamate i druge novine u postupku predstečajne nagodbe

Autor članka: 
Božo Prelević
09/2018
Slika clanak casopis: 

Zakon o porezu na dobit

09/2018
Slika clanak casopis: 

Pravila zadruga

Autor članka: 
Božo Prelević
11/2018
Slika clanak casopis: 

Likvidacija zadruge

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
03/2012
Slika clanak casopis: 

Prodaja poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu (I. dio)

Autor članka: 
Darko Marečić, dipl. iur
05/2011
Slika clanak casopis: 

Nakladnički ugovor

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
11/2011
Slika clanak casopis: 

Sklapanje ugovora o radu

Autor članka: 
Martina Grgec, dipl. iur.
06/2010
Slika clanak casopis: 

Prestanak ugovora o radu po sili zakona (s osvrtom na sudsku praksu)

Autor članka: 
Martina Grgec, dipl. iur.
11/2010
Slika clanak casopis: 

Poslovne knjige d.o.o. -a prema Zakonu o trgovačkim društvima

Autor članka: 
Martina Grgec, dipl. iur.
03/2009
Slika clanak casopis: 

Modaliteti boravka stranih državljana u Švicarskoj Konfederaciji

Autor članka: 
Sandra Kunac, dipl. ing.
02/2008
Slika clanak casopis: 

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
06/2008
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 1/2007

Slika clanak casopis: 

Žalba u postupku javne nabave

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
10/2008
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 5/2007

Slika clanak casopis: 

Nova pravila za javnu nabavu

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Novine u sustavu osiguranja

Slika clanak casopis: 

Opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u Republici Hrvatskoj

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Popis ekonomskih propisa

Slika clanak casopis: 

Novele ovršnog zakona

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 12/2005

Slika clanak casopis: 

Žalba u poreznom postupku

Autor članka: 
Davorka Štimac, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 6/2004

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 9/2004

Slika clanak casopis: 

Zakon o računovodstvu

Slika clanak casopis: 

Odgovori na vaša pitanja 7/2003

Slika clanak casopis: 

Osiguranje potražživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

Autor članka: 
Krešimir Orešković, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Ugovor o djelu

Slika clanak casopis: 

Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
10/2012
Slika clanak casopis: 

Način označavanja hrane

Autor članka: 
Darko Marečić
10/2014

Stranice