Propisi.hr

Slika clanak casopis: 

Provedba ovrhe na novčanim sredstvima prema novim propisima o ovrsi

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, mag. iur. i ovl. rač.
01/2011
Slika clanak casopis: 

Novine u pravima i obvezama državnih službenika

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
07/2011
Slika clanak casopis: 

Novi Zakon o radu – najznačajnije novine

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
01/2010
Slika clanak casopis: 

Uvjeti i način prodaje hrane i zvan prodavaonica

Autor članka: 
Darko Marečić, dipl. iur.
09/2010
Slika clanak casopis: 

Ugovor o forfetingu

Autor članka: 
Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.
11/2010
Slika clanak casopis: 

Pravilnik o zaštiti na radu

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
10/2009
Slika clanak casopis: 

Novi uvjeti za dobivanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
02/2009
Slika clanak casopis: 

Tehnički zahtjevi za proizvode i postupak ocjenjivanja sukladnosti (II. dio)

Autor članka: 
Darko Marečić, dipl. iur
07/2010
Slika clanak casopis: 

Što sve mora sadržavati internetska stranica i poslovno pismo prema odredbama ZTD-a

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
05/2008
Slika clanak casopis: 

Prikaz poticajnih mjera Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu – zadnje izmjene i dopune

Autor članka: 
Jelena Gajšek, dipl. oec.
09/2008
Slika clanak casopis: 

Ugovorno jamstvo

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
12/2008
Slika clanak casopis: 

Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Novine u pružanju usluga u turizmu

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 9/2007

Slika clanak casopis: 

Novi Zakon o preuzimanju dioničkih društava

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Prodaja nadstojničkih stanova

Slika clanak casopis: 

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 6/2006

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 8/2006

Slika clanak casopis: 

Modaliteti zapošljavanja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Ovrha i stečaj na imovini obrtnika

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 6/2005

Slika clanak casopis: 

Postupanje s ambalažom i ambalažnim otpadom

Autor članka: 
mr. sc. Darko Manojlović
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 11/2005

Slika clanak casopis: 

Zaštita kupca kao potrošača u slučaju materijalnih nedostataka stvari

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 10/2004

Slika clanak casopis: 

Što donose izmjene i dopune Zakona o radu?

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Može li trgovačko društvo odgovarati za kaznena djela?

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Nove mjere poticanja zapošljavanja

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
06/2012
Slika clanak casopis: 

Izrada pravilnika o zaštiti od požara

Autor članka: 
Božo Prelević
11/2012
Slika clanak casopis: 

Raspored radnog vremena prema novom Zakonu o radu

Autor članka: 
Božo Prelević
11/2014
Slika clanak casopis: 

Pravni aspekti obavljanja poslova faktoringa

Autor članka: 
Božo Prelević
03/2015
Slika clanak casopis: 

Pravilnik o porezu na dohodak

09/2015
Slika clanak casopis: 

Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke u postupku sprječavanja pranja novca

Autor članka: 
Božo Prelević
01/2016
Slika clanak casopis: 

Sklapanje ugovora o radu s maloljetnikom

Autor članka: 
Božo Prelević
05/2016
Slika clanak casopis: 

Dokumentarni akreditiv kao instrument osiguranja plaćanja

Autor članka: 
Božo Prelević
09/2016
Slika clanak casopis: 

Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika

Autor članka: 
Božo Prelević
02/2017
Slika clanak casopis: 

Obveze turističke agencije u sklapanju i provedbi ugovora o organiziranju putovanja (II. dio)

Autor članka: 
Darko Marečić
06/2017
Slika clanak casopis: 

Novine u provedbi ovrhe temeljem izjave o suglasnosti zapljene plaće

Autor članka: 
Božo Prelević
11/2017
Slika clanak casopis: 

Otkaz ugovora o radu radi otvaranja stečajnog postupka

Autor članka: 
Božo Prelević
04/2018
Slika clanak casopis: 

Informiranje potrošača o hrani

Autor članka: 
Darko Marečić
09/2018
Slika clanak casopis: 

Podnošenje zahtjeva za otpis poreznog duga s osnove kamata

Autor članka: 
Božo Prelević
09/2018
Slika clanak casopis: 

Nepošteno trgovanje

Autor članka: 
Darko Marečić
09/2018
Slika clanak casopis: 

Propisi s područja poreza

08/2011
Slika clanak casopis: 

Ovrha na plaći u 2019.

Autor članka: 
Božo Prelević
02/2019
Slika clanak casopis: 

Nadzor nad radom i poslovanjem udruga

Autor članka: 
Suzana Šop
05/2019
Slika clanak casopis: 

Zakonska i ugovorna zabrana natjecanja s poslodavcem

Autor članka: 
Božo Prelević
10/2019
Slika clanak casopis: 

Način i uvjeti obavljanja prodaje robe na daljinu i direktnom prodajom putem zastupnika

Autor članka: 
Darko Marečić, dipl. iur.
03/2011
Slika clanak casopis: 

Ugovor o organiziranju putovanja

Autor članka: 
Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.
07/2011
Slika clanak casopis: 

Godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana u RH za 2010.

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
01/2010

Stranice