Propisi.hr

Slika clanak casopis: 

Mjere aktivne politike zapošljavanja iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2012.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
05/2012
Slika clanak casopis: 

Što uređuje novi Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti

Autor članka: 
Darko Marečić, dipl. iur.
07/2011
Slika clanak casopis: 

Uvod u transferne cijene

Autor članka: 
Nada Tucaković, dipl. oec.
01/2010
Slika clanak casopis: 

Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu u praksi

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
09/2010
Slika clanak casopis: 

Interni akt o sprječavanju pranja novca

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
09/2009
Slika clanak casopis: 

Označavanje pojedine vrste hrane u prometu

Autor članka: 
Darko Marečić, dipl. iur.
02/2009
Slika clanak casopis: 

Novi Zakon o platnom prometu

Autor članka: 
mr. sc. Miroslav Gregurek
07/2010
Slika clanak casopis: 

Stečaj nad imovinom obrtnika

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Označavanje neprehrambenih proizvoda u prometu

Autor članka: 
Darko Marečić, dipl. iur.
11/2008
Slika clanak casopis: 

Novine u sudskom registru

Slika clanak casopis: 

U pripremi novi Zakon o prekršajima

Slika clanak casopis: 

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata

Autor članka: 
Maja Magdić Hanžek, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Redoviti otkazi uvjetovani osobinama ili ponašanjem radnika

Autor članka: 
Martina Črep, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Odustatnina i ugovorna kazna kao sredstva jačanja ugovora

Autor članka: 
Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Projekti poticanja poduzetništva 2005. - 2006.

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 8/2006

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Radno – pravni aspekti civilnog služenja vojnog roka

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Razna mišljenja nadležnih tijela

Slika clanak casopis: 

Zaštita prava radnika pred poslodavcem

Autor članka: 
Biljana Barjaktar, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 8/2005

Slika clanak casopis: 

Vodič kroz zastaru u raznim propisima

Slika clanak casopis: 

Pravo u gospodarstvu 10/2004

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 2/2003

Slika clanak casopis: 

Odgovori na vaša pitanja 5/2003

Slika clanak casopis: 

Radno vrijeme i plaća radnika zaposlenih u djelatnosti trgovine

Autor članka: 
Biljana Barjaktar, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Pravilnik o porezu na dohodak

Slika clanak casopis: 

Obveza izrade Procjene opasnosti

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
06/2012
Slika clanak casopis: 

Prekovremeni rad radnika prema novom Zakonu o radu

Autor članka: 
Božo Prelević
10/2014
Slika clanak casopis: 

Preraspodjela radnog vremena

Autor članka: 
Božo Prelević
03/2015
Slika clanak casopis: 

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost

09/2015
Slika clanak casopis: 

Mogućnost izvansudskog restrukturiranja duga poduzetnika

Autor članka: 
Božo Prelević
12/2015
Slika clanak casopis: 

Ugovor o prijenosu poslovnih udjela

Autor članka: 
Božo Prelević
04/2016
Slika clanak casopis: 

Izravni učinak direktiva EU u postupcima javne nabave velike vrijednosti

Autor članka: 
Božo Prelević
09/2016
Slika clanak casopis: 

Novi Zakon o javnoj nabavi

Autor članka: 
Božo Prelević
01/2017
Slika clanak casopis: 

Kolektivni višak radnika kod poslodavca

Autor članka: 
Božo Prelević
06/2017
Slika clanak casopis: 

Redoviti otkaz od strane radnika

11/2017
Slika clanak casopis: 

Način i uvjeti pružanja usluga u turizmu prema novom Zakonu

Autor članka: 
Darko Marečić
03/2018
Slika clanak casopis: 

Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca

Autor članka: 
Božo Prelević
06/2018
Slika clanak casopis: 

Ovrha na novčanim sredstvima

Autor članka: 
Božo Prelević
09/2018
Slika clanak casopis: 

Pravni aspekti rada maloljetnika, redovitih učenika i studenata

Autor članka: 
Božo Prelević
09/2018
Slika clanak casopis: 

Pokretanje postupka, prijava tražbina vjerovnika i druge novine u postupku predstečajne nagodbe

Autor članka: 
Božo Prelević
09/2018
Slika clanak casopis: 

Devizno poslovanje

09/2018
Slika clanak casopis: 

Usklađivanje internog akta s novim propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
05/2012
Slika clanak casopis: 

Preporuke za promjenu propisa komunalnog gospodarstva koji su neophodni za rad lokalne samouprave

Autor članka: 
Dragica Kemeter, dipl. iur.
07/2011
Slika clanak casopis: 

Poslovanje u prodaji robe na malo izvan prodavaonica

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur.
01/2010
Slika clanak casopis: 

Pregled mišljenja o primjeni novog Zakona o radu

09/2010
Slika clanak casopis: 

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
11/2010

Stranice