Propisi.hr

Slika clanak casopis: 

Uvjeti za dolazak i boravak stranih jahti

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Bjanko zadužnica (primjena novog Pravilnika o sadržaju bjanko zadužnice)

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Povrat u prijašnje stanje u poreznom postupku

Autor članka: 
Davorka Štimac, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Kolektivni ugovor ugostiteljstva

Autor članka: 
Krešimir Orešković, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 8/2004

Slika clanak casopis: 

Zakon o zdravstvenom osiguranju

Slika clanak casopis: 

Obveze trgovaca u zaštiti potrošača

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Novine u ugostiteljskoj djelatnosti

Autor članka: 
Maja Magdić Hanžek, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Novi Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće

Autor članka: 
Darko Marečić, dipl. iur.
07/2012
Slika clanak casopis: 

Zastara u obveznim odnosima

Autor članka: 
Božo Prelević
04/2014
Slika clanak casopis: 

Elektronička javna dražba nekretnina prema izmijenjenom Ovršnom zakonu

Autor članka: 
Božo Prelević
12/2014
Slika clanak casopis: 

Nova pravila o obavljanju poslova zaštite na radu kod poslodavca

Autor članka: 
Božo Prelević
05/2015
Slika clanak casopis: 

Opci porezni zakon

09/2015
Slika clanak casopis: 

Stečaj potrošača

Autor članka: 
Božo Prelević
02/2016
Slika clanak casopis: 

Poticanje ulaganja

Autor članka: 
Neven Baica
06/2016
Slika clanak casopis: 

Uloga suda i stečajnog upravitelja u stečajnom postupku

Autor članka: 
Božo Prelević
10/2016
Slika clanak casopis: 

Izvanredni otkaz ugovora o radu

Autor članka: 
Božo Prelević
03/2017
Slika clanak casopis: 

Dokumentacija – razni praktični primjeri

Autor članka: 
Neven Baica, Valentina Bocak, Milivoj Friganović, Martina Grgec, Jadranka Knežević, Sandra Mihelčić, Igor Milinović, Božo Prelević, Krešimir Vranar
07/2017
Slika clanak casopis: 

Novine u Stečajnom zakonu

Autor članka: 
Božo Prelević
12/2017
Slika clanak casopis: 

Obveze voditelja obrade osobnih podataka

Autor članka: 
Božo Prelević
05/2018
Slika clanak casopis: 

Primjeri najčešćih ugovora u poslovnoj praksi - Prijenos gospodarske cjeline

Autor članka: 
Božo Prelević
07/2018
Slika clanak casopis: 

Interni akt o provedbi postupka nabave male vrijednosti

Autor članka: 
Božo Prelević
08/2018
Slika clanak casopis: 

Kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom

Autor članka: 
Božo Prelević
09/2018
Slika clanak casopis: 

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

09/2018
Slika clanak casopis: 

Službenik za zaštitu podataka

Autor članka: 
Božo Prelević
10/2018
Slika clanak casopis: 

Nejednaki raspored radnog vremena

Autor članka: 
Božo Prelević
03/2019
Slika clanak casopis: 

Novine u Zakonu o trgovačkim društvima

Autor članka: 
Božo Prelević
06/2019
Slika clanak casopis: 

Nemogućnost osnivanja društva u slučaju nepodmirenih dugovanja poreza i porezna utaja

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
04/2012
Slika clanak casopis: 

Novine u pravima iz radnog odnosa službenika i namještenika u javnim službama

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
03/2011
Slika clanak casopis: 

Izmjene i dopune Zakona o radu

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
06/2011
Slika clanak casopis: 

Radno vrijeme (prekovremeni rad i preraspodjela radnog vremena)

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Menadžerski ugovori u praksi

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
10/2010
Slika clanak casopis: 

Mogućnost izmjene plaće radnika radi poteškoća u poslovanju

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
05/2009
Slika clanak casopis: 

Popravljanje štete nastale radniku na radu i u vezi s radom

Autor članka: 
Martina Grgec, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta u trgovini s osvrtom na primjenu posebnih propisa

Autor članka: 
mr. sc. Darko Manojlović
05/2008
Slika clanak casopis: 

Pravo u gospodarstvu

Slika clanak casopis: 

Povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke kao kazneno djelo

Autor članka: 
mr. sc. Gordana Mršić
09/2008
Slika clanak casopis: 

Modaliteti rada i boravka stranih državljana u Republici Italiji

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Hrvatski registar obveza po kreditima

Autor članka: 
Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Rad stranaca u RH prema novom Zakonu o strancima

Autor članka: 
Kate Bagović, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Sporazum o prestanku ugovora o radu

Autor članka: 
Martina Črep, dipl.iur
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 4/2006

Slika clanak casopis: 

Propisi s područja revizije

Slika clanak casopis: 

Minimalni tehnički uvjeti u trgovini na malo

Autor članka: 
mr. sc. Darko Manojlović
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 12/2006

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 9/2005

Slika clanak casopis: 

Cijene, cjenici, jelovnici i karte pića, te normativi u ugostiteljstvu

Autor članka: 
Maja Magdić Hanžek, dipl. iur.

Stranice