Propisi.hr

Slika clanak casopis: 

Ugovor o turističkim paket aranžmanima

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji stupa na snagu 1.10.2007.

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Ugovor o djelu

Autor članka: 
Ana Poljak, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Povrat u prijašnje stanje u poreznom postupku

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

U očekivanju izmjena stečajnog zakona

Slika clanak casopis: 

Pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu – inspekcijski nadzor

Autor članka: 
Maja Magdić Hanžek, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Model godišnjeg ugovora o kupoprodaji proizvoda

Autor članka: 
mr. sc. Josip Šaban
Slika clanak casopis: 

Novele zakona o javnoj nabavi

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 1/2004

Slika clanak casopis: 

Razlike i sličnosti ugovora o zajmu i ugovora o kreditu

Autor članka: 
Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Odvjetničke tarife

Slika clanak casopis: 

Zakon o mirovinskom osiguranju

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 5/2003

Slika clanak casopis: 

Posredovanje

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Ugovaranje računovodstvenih poslova (s modelom ugovora)

Autor članka: 
mr. sc. Josip Šaban
Slika clanak casopis: 

Izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Autor članka: 
Darko Marečić, dipl. iur.
06/2012
Slika clanak casopis: 

Novine u sustavu ovrhe

Autor članka: 
Božo Prelević
11/2012
Slika clanak casopis: 

Postupanje poslodavca s izjavom o zapljeni po pristanku dužnika

Autor članka: 
Božo Prelević
11/2014
Slika clanak casopis: 

Naplata zadužnice i bjanko zadužnice u ovršnom postupku nakon 1.1.2015.

Autor članka: 
Božo Prelević
03/2015
Slika clanak casopis: 

Zakon o porezu na dohodak

09/2015
Slika clanak casopis: 

Rad na izdvojenom mjestu rada

Autor članka: 
Božo Prelević
01/2016
Slika clanak casopis: 

Nova pravila o gospodarenju otpadnim vozilima

Autor članka: 
Božo Prelević
04/2016
Slika clanak casopis: 

Zaštita dostojanstva radnika

Autor članka: 
Božo Prelević
09/2016
Slika clanak casopis: 

Ovrha na plaći u 2017.

Autor članka: 
Božo Prelević
02/2017
Slika clanak casopis: 

Novine u pravilima o radnom vremenu i obveznim odmorima mobilnih radnika

Autor članka: 
Božo Prelević
06/2017
Slika clanak casopis: 

Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca

Autor članka: 
Božo Prelević
11/2017
Slika clanak casopis: 

Podnošenje zahtjeva za izravnu naplatu u ovršnom postupku

Autor članka: 
Božo Prelević
03/2018
Slika clanak casopis: 

Primjeri najčešćih ugovora u poslovnoj praksi - Kupoprodaja

Autor članka: 
Božo Prelević
07/2018
Slika clanak casopis: 

Usklađivanje internog akta s novim propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
05/2012
Slika clanak casopis: 

Preporuke za promjenu propisa komunalnog gospodarstva koji su neophodni za rad lokalne samouprave

Autor članka: 
Dragica Kemeter, dipl. iur.
07/2011
Slika clanak casopis: 

Poslovanje u prodaji robe na malo izvan prodavaonica

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur.
01/2010
Slika clanak casopis: 

Pregled mišljenja o primjeni novog Zakona o radu

09/2010
Slika clanak casopis: 

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
11/2010
Slika clanak casopis: 

Određivanje OIB-a obrtnicima – odgovori na učestala pitanja

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
10/2009
Slika clanak casopis: 

Ugovor o zajedničkom ulaganju (joint ventures)

Autor članka: 
Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.
07/2010
Slika clanak casopis: 

Izvanredni otkaz s osvrtom na sudsku praksu

Autor članka: 
Martina Črep, dipl. iur.
05/2008
Slika clanak casopis: 

Ugovor o ustupu tražbine (cesija) – praktični primjeri

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
09/2008
Slika clanak casopis: 

Prikaz zakonskih obveza proizvođača i posjednika otpada u RH

Autor članka: 
Sandra Vajda, dipl. ing.
11/2008
Slika clanak casopis: 

Ugovor o uskladištenju

Autor članka: 
iuBr.ogoljub Raffaelli, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Novine u pružanju usluga u turizmu

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 9/2007

Slika clanak casopis: 

Novi Zakon o preuzimanju dioničkih društava

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Prodaja nadstojničkih stanova

Slika clanak casopis: 

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 6/2006

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 8/2006

Slika clanak casopis: 

Modaliteti zapošljavanja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Ovrha i stečaj na imovini obrtnika

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 6/2005

Stranice