Propisi.hr

Slika clanak casopis: 

Nova prava radnika u stečajnom postupku

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
03/2012
Slika clanak casopis: 

Radna knjižica – postupanje poslodavca i upisivanje podataka

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
05/2011
Slika clanak casopis: 

Što je sve dokaz u poreznom postupku

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.
10/2011
Slika clanak casopis: 

Novi pravilnik o isticanju cijena proizvoda i usluga

Autor članka: 
Darko Marečić, dipl. iur.
06/2010
Slika clanak casopis: 

Stečajni postupak u praksi

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
12/2010
Slika clanak casopis: 

Ispunjavanje minimalnih tehničkih i drugih propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine (II. dio)

Autor članka: 
Darko Marečić, dipl. iur
07/2009
Slika clanak casopis: 

Bjanko zadužnica u poslovnom prometu

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur.
03/2009
Slika clanak casopis: 

Novi ustroj Vlade i ministarstava

02/2008
Slika clanak casopis: 

Zabrana postavljanja klima uređaja, antena i sušenja rublja

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
04/2008
Slika clanak casopis: 

Inspekcijski nadzor Državnog inspektorata kod pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivači)

Autor članka: 
Maja Magdić Hanžek, dipl. iur.
06/2008
Slika clanak casopis: 

Arbitraža

Autor članka: 
Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.
07/2008
Slika clanak casopis: 

Kazneno djelo povrede prava iz rada – uskrata prava na zaradu

Autor članka: 
mr. sc. Gordana Mršić
10/2008
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 3/2007

Slika clanak casopis: 

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 5/2007

Slika clanak casopis: 

Direktna spomenička renta

Autor članka: 
Ana Poljak, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Nova pravila za javnu nabavu

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Vodič kroz novelu Stečajnog zakona

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 11/2006

Slika clanak casopis: 

Novine na tržištu financijskih usluga

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 5/2005

Slika clanak casopis: 

Opći uvjeti prodaje

Autor članka: 
mr. sc. Josip Šaban
Slika clanak casopis: 

Ekonomski propisi Republike Hrvatske

Slika clanak casopis: 

Odgovori na vaša pitanja 4/2003

Slika clanak casopis: 

Zakon o proračunu

Slika clanak casopis: 

Model managerskog ugovora

Slika clanak casopis: 

Zakon o trgovini

Slika clanak casopis: 

Ukidanje naplaćivanja opomena, timesharing i druge novine u Zakonu o zaštiti potrošača

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
09/2012
Slika clanak casopis: 

Obveze poslodavaca prema novom Zakonu o zaštiti na radu

Autor članka: 
Božo Prelević
09/2014
Slika clanak casopis: 

Nove kvote zapošljavanja, obrasci i druge novine u zapošljavanju osoba s invaliditetom

Autor članka: 
Božo Prelević
02/2015
Slika clanak casopis: 

Radni odnosi (praktični primjeri ugovora, odluka, pravilnika i drugih dokumenata)

Autor članka: 
Božo Prelević
07/2015
Slika clanak casopis: 

Podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka od strane dužnika i vjerovnika

Autor članka: 
Božo Prelević
11/2015
Slika clanak casopis: 

Pravni učinci stečaja potrošača pred sudom

Autor članka: 
Božo Prelević
03/2016
Slika clanak casopis: 

Zaštita prava radnika iz radnog odnosa

Autor članka: 
Božo Prelević
07/2016
Slika clanak casopis: 

Prava i obveze odbora vjerovnika i skupštine vjerovnika u stečajnom postupku

Autor članka: 
Božo Prelević
11/2016
Slika clanak casopis: 

Stečajni postupak u praksi (ispunjavanje obrazaca)

Autor članka: 
Božo Prelević
04/2017
Slika clanak casopis: 

Novine u sadržaju evidencija o radnicima

Autor članka: 
Božo Prelević
09/2017
Slika clanak casopis: 

Ovrha na plaći u 2018.

Autor članka: 
Božo Prelević
02/2018
Slika clanak casopis: 

Zaštita intelektualnog vlasništva udruge

Autor članka: 
Saša Pufler
05/2018
Slika clanak casopis: 

Primjeri najčešćih ugovora u poslovnoj praksi - Nekretnine (razno)

Autor članka: 
Božo Prelević
07/2018
Slika clanak casopis: 

Kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom

Autor članka: 
Božo Prelević
08/2018
Slika clanak casopis: 

Neke pravne dileme vezane za najnovije izmjene i dopune Općeg poreznog zakona

Autor članka: 
Berislav Matković
09/2018
Slika clanak casopis: 

Postupanje poslodavca s radnom knjižicom i novi elektronički zapis podataka o radniku

Autor članka: 
Božo Prelević
09/2018
Slika clanak casopis: 

Pravilnik o porezu na dohodak

09/2018
Slika clanak casopis: 

Pravo radnika na štrajk i pravo poslodavaca na isključenje s rada (lockout)

Autor članka: 
Božo Prelević
11/2018
Slika clanak casopis: 

Privremeno ustupanje radnika putem agencija za privremeno zapošljavanje

Autor članka: 
Božo Prelević
04/2019
Slika clanak casopis: 

Obveza prijave stvarnog vlasnika stranke u Registar

Autor članka: 
Božo Prelević
07/2019
Slika clanak casopis: 

Odgovornost trgovca za materijalne nedostatke te postupak rješavanja prigovora potrošača

Autor članka: 
Darko Marečić
12/2019
Slika clanak casopis: 

Likvidacija zadruge

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
03/2012
Slika clanak casopis: 

Prodaja poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu (I. dio)

Autor članka: 
Darko Marečić, dipl. iur
05/2011
Slika clanak casopis: 

Nakladnički ugovor

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
11/2011

Stranice