Računovodstvo

Slika clanak casopis: 

UKRATKO: Knjiženje ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca

Autor članka: 
Neven Baica, mag.oec.
04/2012
Slika clanak casopis: 

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 1.1. do 31.3.2012.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
03/2012
Slika clanak casopis: 

Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja (u užem smislu)

Autor članka: 
dr. sc. Paško Anić-Antić, dipl. oec.
03/2011
Slika clanak casopis: 

Obračun kamata od 1. srpnja 2011.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
07/2011
Slika clanak casopis: 

Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2002. godinu

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Određena specifična knjiženja u sustavu proračuna

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir – Bajo, dipl. oec
10/2011
Slika clanak casopis: 

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2009.

Autor članka: 
dipl. oec. mr. Milena Kuprešak, dipl. oec. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović
01/2010
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja za proračune i proračunske korisnike te vođenje knjigovodstvenih evidencija PDV-a

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Umanjenje vrijednosti imovine (prema HSFI-ima)

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
06/2010
Slika clanak casopis: 

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 1.1. do 30.9.2010.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
10/2010
Slika clanak casopis: 

Događaji nakon datuma bilance – primjena HSFI 4

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
04/2009
Slika clanak casopis: 

Sve neprofitne organizacije dužne su predati Ministarstvu financija Obrazac RNO do 30. lipnja 2009.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
06/2009
Slika clanak casopis: 

Obračun amortizacije za 2009. sukladno HSFI i njezin porezni tretman

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
10/2009
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo kapitala – primjena HSFI 12

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
03/2009
Slika clanak casopis: 

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
01/2008
Slika clanak casopis: 

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – ožujak 2008.

Autor članka: 
Dragica Kušen, dipl. oec. i Branka Viduka, dipl. oec.
03/2008
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2006.

Autor članka: 
Uroić, dipl. oec. , Igor Milinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Političke stranke – financiranje, evidencije i nadzor

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec.
07/2008
Slika clanak casopis: 

Amortizacija - računovodstvena primjena HSFI-a i porezni tretman

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
10/2008
Slika clanak casopis: 

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca

Autor članka: 
Igor Milinović, dipl. oec. i Nada Petrović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Putničke agencije u sustavu PDV-a i Zakona o obveznim odnosima

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Predaja FINI statističkih izvještaja za razdoblje siječanjrujan 2007., odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja i mišljenje revizora

Autor članka: 
Branka Viduka, dipl. oec. i Dragica Kušen, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Evidentiranje reprezentacije i promidžbe

Autor članka: 
Igor Milinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Interne kontrole nad financijskim izvještavanjem

Autor članka: 
prof. dr. sc. Boris Tušek i Željka Fudurić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2006.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo carinskog skladišta tipa "D"

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Financijski izvještaji za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna za proračune i korisnike proračuna

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec. i Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja - Odgovori na vaša pitanja 11/2006

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2004. godinu

Autor članka: 
Danijela Kadijević, dipl. oec. Milena Kuprešak, dipl. oec. mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Raspored dobiti i gubitka kod d.o.o.-a za 2004. godinu

Autor članka: 
Igor Milinović, mag. oec.
Slika clanak casopis: 

Poslovne knjige fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 9/2005

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja - Odgovori na Vaša pitanja 12/2005

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstveni praktikum

Slika clanak casopis: 

Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja - Odgovori na vaša pitanja 5/2004

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja 10/2004

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2003. godini

Autor članka: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo prodaje robe u komisiji

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 7/2003

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza

Autor članka: 
Ljiljana Benčić Markulin, dipl. oec. Vladimir Cindori, dipl. oec. Jadranka Sukno, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo poljoprivrede – primjena HSFI 17

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
07/2012
Slika clanak casopis: 

Rashodi darovanja i sponzorstva – računovodstveni i porezni tretman

Autor članka: 
Danica Lončar-Galek
11/2012
Slika clanak casopis: 

Raspored i isplata dobiti te pokriće gubitka za d.o.o. i j.d.o.o. za 2013.

Autor članka: 
Igor Milinović
04/2014
Slika clanak casopis: 

Likvidacija obrtnika – obveznika poreza na dobit („dobitaša“)

Autor članka: 
Danica Lončar-Galek, Ivan Galek
11/2014
Slika clanak casopis: 

Vođenje jednostavnog knjigovodstva udruga i drugih neprofitnih organizacija u 2015.

Autor članka: 
Krešimir Vranar, Igor Milinović,
02/2015
Slika clanak casopis: 

Podsjetnik što treba predati u FINA-u do 30.6.2015.

Autor članka: 
Igor Milinović
06/2015
Slika clanak casopis: 

Računovodstveno praćenje gospodarske djelatnosti neprofitnih organizacija

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo
10/2015
Slika clanak casopis: 

Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2015.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo
01/2016
Slika clanak casopis: 

Evidentiranje neiskorištenih godišnjih odmora u financijskim izvještajima

Autor članka: 
Dubravka Kopun
05/2016
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo poljoprivrede – primjena HSFI 17

Autor članka: 
Zdravko Baica
10/2016
Slika clanak casopis: 

Knjigovodstvene isprave i poslovne knjige – izmjene Zakona o računovodstvu od 1.1.2017.

Autor članka: 
Neven Baica
01/2017
Slika clanak casopis: 

Prodaja potraživanja (faktoring) s financijsko – računovodstvenog i poreznog aspekta

Autor članka: 
Stjepan Kolačević
04/2017
Slika clanak casopis: 

Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo
09/2017
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31.12.2017.

Autor članka: 
Zdravko Baica, Neven Baica, Jadranka Knežević, Igor Milinović
02/2018
Slika clanak casopis: 

Izvještaj o novčanom toku

Autor članka: 
Zdravko Baica
08/2018
Slika clanak casopis: 

Računovodstveni i porezni aspekti kamata na pozajmice

Autor članka: 
Ivan Galek, Danica Lončar-Galek
03/2013

Stranice