Računovodstvo

Slika clanak casopis: 

Obračun članarine turističkim zajednicama uz završni račun za 2011. i promjene razreda turističkih mjesta od 1.1.2012.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, mag. oec.
03/2012
Slika clanak casopis: 

Izvještaj o promjenama kapitala

Autor članka: 
dr. sc. Paško Anić-Antić, dipl. oec.
03/2011
Slika clanak casopis: 

Izvještaj o novčanom toku

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
05/2011
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2003. godinu

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvene politike – praktični primjer

Autor članka: 
dr. sc. Paško Anić – Antić
10/2011
Slika clanak casopis: 

Upute Ministarstva financija uz godišnje financijske izvještaje proračuna i proračunskih korisnika za 2009.

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
01/2010
Slika clanak casopis: 

Ovrha na plaći i stalnim novčanim primanjima

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvena evidencija leasinga kod najmoprimca

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
06/2010
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo poslovanja oplemenjivanja, obrade, dorade i prerade uvezene robe (lohn poslovi)

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
10/2010
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo prodaje robe u komisiji

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
04/2009
Slika clanak casopis: 

Prodaja i naplata robe na potrošački zajam

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
06/2009
Slika clanak casopis: 

Povećanje temeljnog kapitala – računovodstveni i porezni aspekt

Autor članka: 
dr. sc. Paško Anić-Antić, dipl. oec.
10/2009
Slika clanak casopis: 

Privremene razlike i učinci na tekuću i buduću poreznu obvezu – odgođena i dospjela porezna obveza, odgođena i dospjela porezna imovina

Autor članka: 
dr. sc. Paško Anić Antić, mr. sc. Ivan Idžojtić
03/2009
Slika clanak casopis: 

Godišnji financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2007.

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec. i Ivana Jakir Bajo, dipl. oec.
01/2008
Slika clanak casopis: 

Polugodišnji financijski izvještaji za neprofitne organizacije te najčešća pitanja i odgovori

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
07/2010
Slika clanak casopis: 

Novi financijski izvještaji za poduzetnike i prilagodba kontnog plana

Autor članka: 
Vladimir Cindori, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
05/2008
Slika clanak casopis: 

Statistički izvještaji poduzetnika i neprofitnih organizacija za razdoblje siječanj – lipanj 2008.

Autor članka: 
Branka Viduka, dipl. oec., Dragica Kušen, dipl. oec.
07/2008
Slika clanak casopis: 

Financijski izvještaji za razdoblje 1.1. do 30.9.2008. za proračune i korisnike proračuna

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec. i Ivana Maletić, dipl. oec.
09/2008
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo rashoda - primjena HSFI 16

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
12/2008
Slika clanak casopis: 

Računovodstvena i porezna obilježja informacijskih proizvoda i usluga

Autor članka: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Primjena Pravilnika o proračunskim klasifikacijama

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec. i Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Pripremne radnje obrtnika za izradu konačnog rezultata poslovanja te mogućnost korištenja poreznih olakšica za 2007.

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje

Autor članka: 
doc. dr. sc. Boris Tušek
Slika clanak casopis: 

Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja - Odgovori na vaša pitanja 5/2006

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Evidentiranje osobnih vozila nabavljenih na leasing kod obrtnika

Autor članka: 
Valentina Bocak – Ljubić, dipl.oec
Slika clanak casopis: 

Prijelaz obveznika poreza na dohodak na oporezivanje porezom na dobit

Autor članka: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Komorski doprinosi za 2005. godinu

Autor članka: 
Mira Čegec, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 3/2005

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Poslovanje putničkih agencija

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za devetomjesečno razdoblje 2005. godine

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Godišnji popis kod proračuna i proračunskih korisnika

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo poslova izvoza robe

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 5/2004

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja - Odgovori na vaša pitanja 8/2004

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Proračunsko računovodstvo 10/2004

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Pripremne radnje za godišnji obračun poslovanja obrtnika te korištenje poreznih olakšica u 2004. godini

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

R-S obrazac kod poduzetničke plaće

Slika clanak casopis: 

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 6/2003

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstveni praktikum 11/2003

Slika clanak casopis: 

Kamate u obveznim odnosima

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, mag. iur. i ovl. rač.
06/2012
Slika clanak casopis: 

Obračun amortizacije – računovodstveni i porezni tretman

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica
10/2012
Slika clanak casopis: 

Plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2013.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić
Slika clanak casopis: 

Promjena sustava oporezivanja – od dobiti na dohodak

Autor članka: 
Krešimir Vranar
11/2014
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2014.

Autor članka: 
Zdravko Baica, Neven Baica
02/2015
Slika clanak casopis: 

Ulaganja u dionice i udjele - primjena HSFI-a

Autor članka: 
Zdravko Baica
06/2015
Slika clanak casopis: 

Podsjetnik na obvezu predaje devetomjesečnog financijskog izvještaja za neprofitne organizacije

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo
10/2015
Slika clanak casopis: 

Predaja godišnjih financijskih izvještaja u neprofitnim organizacijama za 2015.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo
01/2016
Slika clanak casopis: 

Financijski leasing kod obrtnika

Autor članka: 
Krešimir Vranar
04/2016
Slika clanak casopis: 

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja

08/2016
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo dugotrajne nematerijalne imovine – primjena HSFI 5

Autor članka: 
Neven Baica
10/2016
Slika clanak casopis: 

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza kod neprofitnih organizacija

Autor članka: 
Zdravko Baica
12/2016
Slika clanak casopis: 

Izvještaj o promjenama kapitala

Autor članka: 
Dubravka Kopun
03/2017
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo proizvodnje

Autor članka: 
Neven Baica
09/2017
Slika clanak casopis: 

Godišnji financijski izvještaji za 2017. u neprofitnom računovodstvu

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo
01/2018
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo dugotrajnih nasada (primjer vinogradarstva)

Autor članka: 
Zdravko Baica
06/2018
Slika clanak casopis: 

Povećana granica za vođenje jednostavnog knjigovodstva neprofitnih organizacija

Autor članka: 
Igor Milinović, Ivana Uroić
08/2018
Slika clanak casopis: 

Bilješke uz financijske izvještaje za 2012.

Autor članka: 
Boris Tušek
09/2018

Stranice