Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2017.

Slika clanak casopis: 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

Autor članka: 
Zdravko Baica, Neven Baica
02/2018