Smjernica za popunjavanje obrasca za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama od strane profesionalnih djelatnosti

Slika clanak casopis: 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

Autor članka: 
Božo Prelević
01/2015