Plaće - obračun, izvještavanje i isplata

Slika vrsta dokumenta: 

Popunjavanje obrasca Obračuna plaće u slučaju neisplate plaće

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
01/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Ozljeda na radu kod sezonskih radnika u poljoprivredi

mj/god: 
05/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun doprinosa kod rada u nepunom radnom vremenu

mj/god: 
05/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Rad redovitih učenika u trgovačkom društvu

mj/god: 
05/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Popunjavanje obrasca Obračuna plaće u slučaju neisplate plaće

mj/god: 
02/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada za prijevoz na posao i s posla

mj/god: 
01/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Provedba Uredbe o plaćanju doprinosa prema plaći i primicima uz plaću

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
06/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Nalozi za isplatu plaće

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
06/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Podnošenje naloga za uplatu u slučaju neplaćanja doprinosa

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
06/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Popunjavanje obrasca R-Sm u slučaju kada plaća nije isplaćena

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
02/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Iznos izuzet od ovrhe na plaći radnika prema odredbama Ovršnog zakona

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
12/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Promjena podataka na PK kartici kod promjene prebivališta

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
10/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Bolovanje radi ozljede na radu djelatnika

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
05/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Isprave kod obračuna plaća i otpremnina

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
05/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Iskazivanje podataka u obrascu OP

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
10/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun bolovanja na teret HZZO-a

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
09/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Bolovanje radi ozljede na radu djelatnika koji stječe uvjete za mirovinu

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
05/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Bolovanje radi ozljede na radu djelatnika kojem istječe ugovor o radu

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
05/2010

Stranice