Odgovori na pitanja

Slika vrsta dokumenta: 

Umanjenje porezne osnovice za troškove seminara

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Sadržaj isplatne liste plaće radnika

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada za prijevoz na posao i s posla

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
05/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Predujmovi poreza na dobit kod obtnika „dobitaša”

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
09/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun plaće kod nepunog radnog vremena

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
11/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Podaci o proizvodu

Autor: 
Zvonimir Trampus
mj/god: 
01/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi osobnog automobila

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
05/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun bolovanja na teret HZZO-a

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
09/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Predaja ID obrasca elektroničkim putem

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
02/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji odmor kod prekida radnog odnosa tijekom mjeseca srpnja

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
07/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Članarina i PDV

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
02/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Otkaz ugovora o radu za radnika na bolovanju

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
06/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Devizni račun proračunskog korisnika

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
06/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Dnevnice u osnovnim školama

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
10/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Staž osiguranja

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
01/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Dnevnica kod prijevoznika

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Osnivanje obrta

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
02/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Gubici od ulaganja u investicijske fondove

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Obustava stečajnog postupka

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Odgovornost društva s ograničenom odgovornošću

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Polaganje ispita za obavljanje poslova cestovnog prijevoza

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Račun kao vjerodostojni dokument

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Poticaji obrtniku

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
07/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Popravljanje neimovinske štete

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
07/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Plaćanje i naplata u gotovini s nerezidentima

Autor: 
Zvonimir Trampus
mj/god: 
09/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Plaćanja i naplata u devizama u zemlji

Autor: 
Zvonimir Trampus
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Nabava imovine na kredit

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
03/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Amortizacija goodwilla

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Najam stana

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
12/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Javna nabava - javno nadmetanje i nadmetanje po pozivu

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Upravljanje stambenom zgradom

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Obrazac POD-RDG kada poduzetnik nema ni prihode niti rashode

Autor: 
Jelena Gajšek
mj/god: 
05/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Pokretanje ostavinskog postupka

mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Obrtnik obveznik poreza na dobit

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

WEB trgovina

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Trošak božićnice za obrtnika

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Popravak ortopedskih cipela

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Fast food

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Pomaganje članova obitelji obrtniku

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Računi za utrošeno gorivo

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Imovinski odnosi roditelja i djece – poseban skrbnik

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Državna služba - odbijanje izvršenja naloga čelnika tijela

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
10/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Evidencija primljanih sredstava za financiranje programa u vrtićima

Autor: 
Ivana Maletić
mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata predujma budućeg dohotka obrtnika

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Prihodi od školarina

Autor: 
Ivana Maletić
mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Obveza izdavanja računa obrtnikakoji obavlja auto-taksi prijevoz

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
06/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Stečaj - ciljevi i ovlašteni podnositelji stečajnog plana

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
07/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Naknadno odobreni rabat

Autor: 
RIPUP05-09-059a
mj/god: 
09/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Žiro račun u "minusu"

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod otpisa nenaplativog potraživanja

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Dozvola domaćem prijevozniku za korištenje stranog vozila

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Porezni dug i nadležnost ispostave za zaprimanje zahtjeva

mj/god: 
06/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Darivanje poslovnih partnera za predstojeće blagdane

mj/god: 
12/2012
Slika vrsta dokumenta: 

PDV na ino uslugu snimanja seminara

mj/god: 
02/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Nabava imovine na kredit

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
01/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Rodiljne i roditeljske naknade

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Zalihe za preraspodjelu drugima

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Statusna promjena

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
04/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Uvećani osobni odbici radnika s područja posebne državne skrbi

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
09/2009

Stranice