Odgovori na pitanja

Slika vrsta dokumenta: 

Posebna državana skrb – graditeljska i prijevoznička djelatnost

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Predujmovi od 2009. godine

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Ulaganja u kupljenu imovinu

mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Odgođena porezna imovina

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
05/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Evidencija o prigovorima potrošača

Autor: 
Zvonimir Trampus
mj/god: 
10/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Pravo na pretporez nakon proteka razdoblja za koje se to pravo moglo iskoristiti

Autor: 
Savjetnička kuća
mj/god: 
01/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Promjena načina oporezivanja i dostavljanje pisanog izvješća

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
04/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata naknade za bolovanje radi ozljede na radu kada je žiro račun poslodavca u blokadi

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
07/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Prosječne stope poreza na dohodak od nesamostalnog rada kod izrade godišnjeg obračuna za 2010.

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
12/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Podnošenje zahtjeva za reprogramiranjem naplate poreznog duga

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
06/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Skraćeni stečajni postupak

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
11/2011
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod prodaje nekretnine

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
06/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Nabava imovine na kredit

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
09/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Dobit od inozemnog društva

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
01/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Izlazak obrtnika iz zajedničkog obrta – obveznika poreza na dobit

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Dani predujam inozemnom poduzetniku za uslugu

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
02/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Novi akademski i stručni nazivi

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
02/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Regionalna karta državnih potpora

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Oslobođenje od plaćanja cijene obrtnice

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Obrtnik „dobitaš“ - otpis potraživanja

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Nabava imovine na robni kredit

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Sklapanje ugovora - šutnja ponuđenika

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Popravak bicikla

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
07/2008
Slika vrsta dokumenta: 

PDV nakon pripajanja

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
09/2008
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod kupnje ino softvera

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Cash Pooling i zaduživanje

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
02/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Osobni odbitak za uzdržavano dijete

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Pravo na ispunjenje obveze prije roka

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi istraživanja i razvoja za 2007.

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
12/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Licenca za izvođenje naukovanja u obrtu

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
12/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Povrat PDV-a stranim državljanima

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Kazne zbog konzumiranja alkohola

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Vezani obrt

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Izdaci otpisa za poslovni prostor koji nije u vlasništvu obrtnika

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Osiguranje depozita

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Odgovornost za zakonito trošenje proračunskih sredstava

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Zaštita vjerovnika dioničkog društva u likvidaciji

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Usluge obavljene u slobodnoj zoni

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Ulaganja u kupljenu imovinu

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Polaganje majstorskog ispita

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Obavljanje obrta u stambenom prostoru

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
10/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Opće deklariranje hrane - ro uporabe ili rok valjanosti

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
01/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Deliktna i ugovorna odgovornost za štetu

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Povreda prava na žig

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Jamstvo za ispravnost prodaje stvari - odgovornost prodavatelja i proizvođača

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Odgovornost za štete izazvane motornim vozilom u pogonu - nova pravila

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
06/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Darovanje s nametom

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
08/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Ugovor o trgovinskom zastupanju

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
09/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Promjena sredstva i predmeta ovrha i osiguranja

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada za rad u nadzornom odboru

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun doprinosa kod rada u nepunom radnom vremenu

mj/god: 
05/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Predstečajna nagodba

mj/god: 
11/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada za prijevoz na posao i s posla

mj/god: 
01/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Pretporez kod udruga

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Participacija za obavljeni pregled liječnika medicine rada

Autor: 
RIPUP odgovara
mj/god: 
05/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Povratni najam – financijski leasing

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
04/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata dobiti i posebni (tzv. krizni) porez

Autor: 
Igor Milinović
mj/god: 
09/2009
Slika vrsta dokumenta: 

PDV i zatezne kamate iz trgovačkih ugovora te ugovora trgovaca i osoba javnog prava

Autor: 
Savjetnička kuća
mj/god: 
11/2009

Stranice