Odgovori na pitanja

Slika vrsta dokumenta: 

Osobni identifikacijski broj (OIB)

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
01/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Pretporez kod udruga

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada za uslugu naplate potraživanja i osnovica PDV-a

Autor: 
Savjetnička kuća
mj/god: 
07/2009
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod naknadnog odobrenja

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
09/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Nenaplaćeni izvoz i PDV

Autor: 
Jelena Gajšek
mj/god: 
11/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Dividenda od inozemnog društva

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
01/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Propisani rok za dostavljanje početne bilance kod prijelaza „dohodaša“ u „dobitaša“

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
05/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Donacija

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
09/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Noćni rad kod vozača

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
01/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Obveza plaćanja poreza na dobit po osnovi najma ili zakupa nekretnina i pokretnina i oznaka računa

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
07/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Knjiženje manjka imovine poduzetnika na teret člana trgovačkog društva kao izuzimanje

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
01/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Podnošenje naloga za uplatu u slučaju neplaćanja doprinosa

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
06/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Ustanove i obrtnici – javna objava

Autor: 
Igor Milinović
mj/god: 
06/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Donacija zemljišta

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
10/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Obavljanje obrta nakon smrti vlasnika obrta

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
01/2008
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod ustanove za srednjoškolsko obrazovanje

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Ulaganje u zakupljeni poslovni prostor

Autor: 
Igor Milinović
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Parnični postupak - dostava na oglasnu ploču suda

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
02/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Uredbe na temelju zakonske ovlasti

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Uvođenje grijanja, ventilacije, hlađenja

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Stručna sprema za obrt

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaje nekretnine sagrađene prije 1.1.1998.

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Izleti učenika

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
07/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Idealni dio stvari

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
07/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Korištenje vozila obrtnika za privatne potrebe

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
09/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Registar neprofitnih organizacija

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
03/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Manjak rezervnih dijelova

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Neoporeziva naknada za radnika poslanog na rad u poslovnu jedinici

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
12/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Redni broj 13 PD obrasca

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Dostava hrane

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Rodiljna naknada i komplikacije u trudnoći za radnicu

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Prekovremeni rad

mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Rashodovanje u toku godine

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Doprinosi obrtnika koji je na bolovanju

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Odgovornost za štete izazvane motornim vozilom u pogonu

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Trajanje neplaćenog dopusta radnika

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja nekretnine na kojoj postoji hipoteka

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Umirovljenici kao obrtnici

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Neoporeziva isplata regresa za godišnji odmor s osnove poreznih propisa

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Posljedice neproduženja važenja prometne dozvole

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada za bolovanje

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
10/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Prijenos tvrtke trgovačkog društva

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
01/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Ništavost trgovačkih društava

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Podaci iz kaznene evidecije

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Javna nabava - procijenjena vrijednost nabave

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Davanje kredita članovima uprave trgovačkih društva

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
06/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Sudski registar - upisi izmjena o dopuna statuta ustanova

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
08/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Financijski plan

Autor: 
Ivana Maletić
mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Plaćanje obrtnicima u gotovini

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Vraćanje dvostruke kapare

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Prestanak postojanja udruge (neprofitno računovodstvo)

mj/god: 
06/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Izvanbilančni zapisi (neprofitno računovodstvo)

mj/god: 
02/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja stroja

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
01/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Smještaj radnika upućenog na rad u poslovnu jedinicu

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Kamate od povezanog ino društva

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
05/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Zajednički troškovi za režije

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
04/2009

Stranice