Stručni članci

Slika vrsta dokumenta: 

Sastavljanje devetomjesečnih financijskih izvještaja proračuna uz pregled ključnih izmjena i dopuna Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2010.

Autor: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
mj/god: 
09/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Različitost računovodstvenih i poreznih načela utvrđivanja rashoda od otpisa dugotrajne materijalne imovine

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
mj/god: 
07/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Umanjenje vrijednosti imovine (prema HSFI-ima)

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
07/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvo graditeljstva (ugovora o izgradnji)

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
05/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Raspored i isplata dobiti te pokriće gubitka kod d.o.o.-a za 2009.

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
04/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Ovrha na plaći i stalnim novčanim primanjima

Autor: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur.
mj/god: 
03/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Rashodovanje i isknjiženje materijalne imovine kod trgovačkih društava

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
02/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2009.

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
01/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a za 2010.

Autor: 
Vlatka Lončar, dipl. iur., Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
12/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Obavijest o poreznom nadzoru

Autor: 
Nada Petrović, dipl. oec.
mj/god: 
11/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak obrtnika

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
10/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Povećana opća stopa PDV-a na 23%

Autor: 
Igor Milinović, dipl. oec
mj/god: 
09/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Novi iznos minimalne plaće 2.814,00 kn

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
07/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Honorarci u sustavu PDV-a

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
06/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna

Autor: 
Bernardica Rubčić, dipl. iur.
mj/god: 
05/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Menadžerski ugovor

Autor: 
Božo Prelević, dipl. iur.
mj/god: 
04/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Sastavljanje bilance za poduzetnike za 2008.

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, mr. sc. Zdravko Baica, mr. sc. Danica Galek – Lončar, mr. sc. Ivan Idžojtić, Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Predaja obrasca DOH–Z za 2008.

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
01/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti (obrtnika)

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2008.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
mj/god: 
11/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Slobodne zone

Autor: 
Boris Masnjak, dipl. oec.
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu – zadnje izmjene i dopune

Autor: 
Jelena Gajšek, dipl. oec.
mj/god: 
09/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Uvjeti za plovidbu brodica i jahti

Autor: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
mj/god: 
07/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Novi financijski izvještaji za poduzetnike i prilagodba kontnog plana

Autor: 
Vladimir Cindori, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Odgovornost za neispravan proizvod

Autor: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Ugovor o zamjeni

Autor: 
Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Prestanak ugovora o radu po sili zakona

Autor: 
Martina Črep, dipl. iur.
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Upute Ministarstva financija uz sastavljanje financijskih izvještaja za 2007.

Autor: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
mj/god: 
01/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji popis kod proračuna i proračunskih korisnika

Autor: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
mj/god: 
12/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Mjenice s računovodstvenog i financijskog aspekta

Autor: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur.
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Redoviti otkazi uvjetovani osobinama ili ponašanjem radnika

Autor: 
Martina Črep, dipl. iur.
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Ugovor o građenju prema Zakonu o obveznim odnosima

Autor: 
Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.
mj/god: 
10/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Ostvarivanje prava na mirovinu

Autor: 
Ana Šašić Šojat, prof.
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Pojednostavljeno razvrstavanje i carinjenje robe po carinskoj tarifi

Autor: 
Franjo Ibrišimović
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata regresa službenicima i namještenicima u državnom i javnom sektoru u 2007. godini

Autor: 
mr. sc. Desanka Šegić
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Porezni status novoizgrađene nekretnine bez prava na odbitak pretporeza

Autor: 
Zdravka Barac, dipl. oec.
mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Porezni aspekt korištenja automobila

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2006.

Autor: 
Danijela Kadijević, dipl. oec. Milena Kuprešak, dipl. oec. mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2006.

Autor: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun amortizacije za 2006.

Autor: 
Nada Petrović, dipl. oec.
mj/god: 
12/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvo poslova izvoza robe

Autor: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur., ovl. računovođa
mj/god: 
11/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Pomorski dodatak za posadu na riječnom brodu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Leasing kao financijski posao s osvrtom na konačni prijedlog zakona o leasingu

Autor: 
Jasenka Gleđa, dipl. oec.
mj/god: 
09/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Priređivanje zabavnih igara na automatima

Autor: 
Valentina Bocak-Ljubić, dipl. oec.
mj/god: 
08/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Zaštita prava poreznih obveznika u porezno-upravnom postupku

Autor: 
Josip Begonja, dipl. iur.
mj/god: 
07/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Naplata i plaćanje u stranoj gotovini, kunama i čekovima u poslovanju s nerezidentima

Autor: 
Boris Masnjak, dipl. oec.
mj/god: 
06/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Koeficijenti i dodaci kod obračuna plaća zdravstvenih djelatnika

Autor: 
Valentina Bocak-Ljubić, dipl. oec.
mj/god: 
05/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Autorsko pravo i ugovor o autorskom djelu

Autor: 
mr. sc. Josip Šaban
mj/god: 
04/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Popis obveznika primjene zakona o javnoj nabavi

mj/god: 
03/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Primjeri popunjavanja godišnje prijave poreza na dohodak građana za 2005.

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
02/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Postupak izdavanja obilježavajućih markica i podnošenje izvještaja za kavu

Autor: 
Željka Marinović, dipl. oec.
mj/god: 
01/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Aktualnosti u revizijskoj regulativi

Autor: 
doc. dr. sc. Boris Tušek
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Porezni i računovodstveni aspekt korištenja prijevoznih sredstava u privatne svrhe

Autor: 
Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Primici po osnovi drugog dohotka ostvareni iz inozemstva ili naplaćeni od građana

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Novele zakona o javnoj nabavi

mj/god: 
09/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Polugodišnji izvještaji neprofitnih organizacija

Autor: 
Ivana Uroić, dipl. oec. Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
07/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Nepuno radno vrijeme i neplaćeni dopust

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
06/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstveni i porezni status zamjene dobara u jamstvenom roku

Autor: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Novine u oporezivanju dohotka od obrta i slobodnih zanimanja od 1. siječnja 2005. godine

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Prijava poreza na dobit (PD obrazac) za 2004.

Autor: 
Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
02/2005

Stranice