Stručni članci

Slika vrsta dokumenta: 

Kolektivni ugovor poslodavca i radnika u obrtu

mj/god: 
07/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Nepravilnosti u popunjavanju financijskih izvještaja korisnika proračuna za prvo tromjesečje 2005. godine

Autor: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Model godišnjeg ugovora o kupoprodaji proizvoda

Autor: 
mr. sc. Josip Šaban
mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2004. godinu

Autor: 
Ivana Uroić, dipl. oec Igor Milinović, dipl. oec
mj/god: 
01/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji popis imovine i obveza proračuna i proračunskih korisnika

Autor: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
mj/god: 
12/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Porezni aspekt isplate božićnice i prigodnih darova u 2004. godini

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
11/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Bolovanje i rodiljni dopust - obračun naknade plaće

Autor: 
Ljubica Đukanović, dipl. iur mr. Sandra Mihelčić Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
10/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Tečajne razlike s računovodstvenog i poreznog aspekta

Autor: 
Nada Petrović, dipl. oec.
mj/god: 
06/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Privremeni uvoz robe u zakup

Autor: 
Franjo Ibrišimović
mj/god: 
05/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za prvi kvartal 2004. godine

Autor: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec. Ivana Maletić, dipl. oec.
mj/god: 
03/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Komorski doprinos za 2004. god. i popunjavanje Obrasca KD za 2003. god.

Autor: 
Mira Čegec, dipl. oec.
mj/god: 
02/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza

Autor: 
Ljiljana Benčić Markulin, dipl. oec. Vladimir Cindori, dipl. oec. Jadranka Sukno, dipl. oec.
mj/god: 
12/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Eksterne konfirmacije

Autor: 
Ljiljana Benčić Markulin, dipl. oec.
mj/god: 
11/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Ovrha na plaći i stalnim novčanim primanjima

Autor: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur
mj/god: 
09/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Posredovanje

Autor: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
mj/god: 
08/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Kreditni poslovi s inozemstvom

Autor: 
mr. sc. Vlasta Brozović
mj/god: 
06/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Koga i zašto kažnjava novi Devizni zakon

Autor: 
Ivica Gregorić, dipl. oec.
mj/god: 
05/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za prvi kvartal 2003.

Autor: 
Ivana Maletić, dipl. oec.
mj/god: 
03/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Brojčane oznake valuta i zemalja u platnom prometu s inozemstvom

mj/god: 
03/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2002. godinu

Autor: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec. Ivana Maletić, dipl. oec.
mj/god: 
01/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata prigodnih nagrada, božićnica i poklona u 2002. godini

Autor: 
mr. sc. Desanka Šegić, dipl. oec.
mj/god: 
12/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvo poljoprivrede – primjena HSFI 17

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
07/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Sastavljanje bilješki uz financijske izvještaje za 2011.

Autor: 
Boris Tušek, dr. sc.
mj/god: 
02/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun amortizacije - računovodstveni i porezni tretman

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica
mj/god: 
10/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Pravne posljedice neisplate plaće nakon 1. siječnja 2013.

Autor: 
Božo Prelević, dipl. iur.
mj/god: 
12/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a u 2013.

Autor: 
Neven Baica, mag. oec.
mj/god: 
12/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Informiranje potrošača o hrani

Autor: 
Darko Marečić, dipl. iur.
mj/god: 
03/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Predstečajna nagodba – knjiženje

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Trošarinska izvješća za 2013.

Autor: 
Željka Marinović
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Analitička podjela konta 160 i 260 u skladu s novim propisima o PDV-u

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Obrazac PD - popunjavanje pozicija 34.1. i 59.

Autor: 
Igor Milinović
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Nova materijalna prava nezaposlenih u 2014.

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Registriranje za potrebe PDV-a radi dobivanja PDV identifikacijskog broja

Autor: 
Neven Baica
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Konsolidirani financijski izvještaji matice

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica
mj/god: 
05/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
04/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun članarine turističkim zajednicama uz završni račun za 2011. i promjene razreda turističkih mjesta od 1.1.2012.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
03/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Knjiženja odgođene porezne imovine na privremene razlike iskazane u obrascu PD

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
02/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Trošarinska izvješća

Autor: 
Željka Marinović, dipl. oec.
mj/god: 
01/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Obveze rezidenata RH-a po osnovi dohotka ostvarenog u inozemstvu (II. dio)

Autor: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
mj/god: 
12/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Vođenje nadzorne knjige – praktični primjeri

Autor: 
mr. sc. Vlasta Brozović
mj/god: 
10/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata plaće po sudskoj presudi ili nagodbi, izvansudskoj nagodbi ili naplata plaće u ovršnom postupku

Autor: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
mj/god: 
09/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Što uređuje novi Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti

Autor: 
Darko Marečić, dipl. iur.
mj/god: 
07/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Sezonski rad

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
06/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje dohotka po osnovu otuđenja nekretnina

Autor: 
Nada Petrović, dipl. oec.
mj/god: 
05/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Što su donijele izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
04/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Izaslani radnici u sustavu socijalnog osiguranja i oporezivanja

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
03/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Uvoz robe radi popravka i reklamacija izvezene robe

Autor: 
Franjo Ibrišimović
mj/god: 
02/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Poduzetnička plaća za 2011.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
01/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Sporazum o prestanku ugovora o radu

Autor: 
Martina Grgec, dipl. iur.
mj/god: 
12/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Ugovor o forfetingu

Autor: 
Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.
mj/god: 
11/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Izvanredni otkaz ugovora o radu (s osvrtom na sudsku praksu)

Autor: 
Martina Grgec, dipl. iur.
mj/god: 
10/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Carinski postupak provoza osjetljive robe

Autor: 
Franjo Ibrišimović
mj/god: 
07/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Rad studenata i učenika

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
06/2010

Stranice