Sudska praksa

Slika vrsta dokumenta: 

Dnevnice i putni troškovi

mj/god: 
09/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Unos ureda (sobe) u popis dugotrajne imovine

mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Ulazak u sustav PDV-a

mj/god: 
02/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Privremena situacija kao račun

mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Vjerodostojna knjigovodstvena dokumentacija

mj/god: 
04/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Putni nalog

mj/god: 
05/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Ugovor o zakupu sklopljen s rodbinom

mj/god: 
05/2002
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod rabljenih vozila

mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Posredovanje kod ino usluga

mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Dokaz o isplatama u gotovini

mj/god: 
03/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena dohotka

mj/god: 
03/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Dohodak od imovine kod iznajmljivanja

mj/god: 
05/2000
Slika vrsta dokumenta: 

Tržišna vrijednost robe

mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

PDV pri izvozu

mj/god: 
11/1999
Slika vrsta dokumenta: 

Račun inozemnog dobavljača

mj/god: 
03/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Uredna poslovna dokumentacija

mj/god: 
09/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Dohodak od zakupa

mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod smještaja sezonskih zaposlenika u vlastitim prostorijama

mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

PDV – normativ utroška pri proizvodnji kruha

mj/god: 
06/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Računi inozemnih poduzetnika

mj/god: 
02/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Tržišna cijena zakupnine

mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Dohodak od imovine – zakup

mj/god: 
11/2003
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod opsežne rekonstrukcije građevine

mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Odbitak pretporeza pri kupnji stana

mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Ulaganja na nekretnini

mj/god: 
08/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena porezne osnovice

mj/god: 
09/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Zakup poslovnog prostora

mj/god: 
02/2004
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod prodaje adaptirane nekretnine

mj/god: 
10/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Odbitak pretporeza

mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi školovanja

mj/god: 
08/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena dohotka zbog nevođenja poslovnih knjiga

mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Zakup

mj/god: 
03/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena porezne osnovice i visina porezne obveze

mj/god: 
10/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Odbitak pretporeza

mj/god: 
04/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Otpis potraživanja

mj/god: 
04/2001
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena neiskazanog prometa u ugostiteljstvu

mj/god: 
01/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Ulaganje u nekretninu od strane zakupca

mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena porezne osnovice

mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Odbitak PDV-a od dobavljača koji nije u sustavu PDV-a

mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja robe ispod nabavne vrijednosti

mj/god: 
07/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Prolazne stavke

mj/god: 
05/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Najam bez naknade

mj/god: 
11/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena porezne osnovice

mj/god: 
08/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Pretporez kod prividnog pravnog posla

mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Rezerviranje za rizike u jamstvenim rokovima

mj/god: 
09/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Polog utrška

mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Visina zakupnine za poslovni prostor

mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena porezne obveze

mj/god: 
01/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Utvrđivanje činjenica u postupku porezne kontrole

mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Porezno priznata rezerviranja

mj/god: 
06/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Iskazivanje primitaka i izdataka ostvarenih od likvidacije obrta

mj/god: 
11/2001
Slika vrsta dokumenta: 

Osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji

mj/god: 
06/2000
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena osnovice kod ugostitelja

mj/god: 
09/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Privremena zabrana daljnjeg rada

mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Rezerviranja u jamstvenom roku

mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Priznavanje izdataka

mj/god: 
06/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Priznavanje prava na uvećani osobni odbitak

mj/god: 
03/2001
Slika vrsta dokumenta: 

Neizdavanje računa u ugostiteljskom objektu

mj/god: 
04/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Državna ustanova kao obveznik poreza na dobit

mj/god: 
01/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Ispravci prijave poreza na dobit

mj/god: 
10/2008

Stranice