Sudska praksa

Slika vrsta dokumenta: 

Uredna poslovna dokumentacija

mj/god: 
09/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Dohodak od zakupa

mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod smještaja sezonskih zaposlenika u vlastitim prostorijama

mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

PDV – normativ utroška pri proizvodnji kruha

mj/god: 
06/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Računi inozemnih poduzetnika

mj/god: 
02/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Tržišna cijena zakupnine

mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Dohodak od imovine – zakup

mj/god: 
11/2003
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod opsežne rekonstrukcije građevine

mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Odbitak pretporeza pri kupnji stana

mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Ulaganja na nekretnini

mj/god: 
08/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena porezne osnovice

mj/god: 
09/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Zakup poslovnog prostora

mj/god: 
02/2004
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod prodaje adaptirane nekretnine

mj/god: 
10/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Odbitak pretporeza

mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi školovanja

mj/god: 
08/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena dohotka zbog nevođenja poslovnih knjiga

mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Zakup

mj/god: 
03/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena porezne osnovice i visina porezne obveze

mj/god: 
10/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Odbitak pretporeza

mj/god: 
04/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Otpis potraživanja

mj/god: 
04/2001
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena neiskazanog prometa u ugostiteljstvu

mj/god: 
01/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Ulaganje u nekretninu od strane zakupca

mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena porezne osnovice

mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Odbitak PDV-a od dobavljača koji nije u sustavu PDV-a

mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja robe ispod nabavne vrijednosti

mj/god: 
07/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Prolazne stavke

mj/god: 
05/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Najam bez naknade

mj/god: 
11/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena porezne osnovice

mj/god: 
08/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Pretporez kod prividnog pravnog posla

mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Rezerviranje za rizike u jamstvenim rokovima

mj/god: 
09/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Polog utrška

mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Visina zakupnine za poslovni prostor

mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena porezne obveze

mj/god: 
01/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Utvrđivanje činjenica u postupku porezne kontrole

mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Porezno priznata rezerviranja

mj/god: 
06/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Iskazivanje primitaka i izdataka ostvarenih od likvidacije obrta

mj/god: 
11/2001
Slika vrsta dokumenta: 

Osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji

mj/god: 
06/2000
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena osnovice kod ugostitelja

mj/god: 
09/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Privremena zabrana daljnjeg rada

mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Rezerviranja u jamstvenom roku

mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Priznavanje izdataka

mj/god: 
06/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Priznavanje prava na uvećani osobni odbitak

mj/god: 
03/2001
Slika vrsta dokumenta: 

Neizdavanje računa u ugostiteljskom objektu

mj/god: 
04/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Državna ustanova kao obveznik poreza na dobit

mj/god: 
01/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Ispravci prijave poreza na dobit

mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Priznavanje izdataka

mj/god: 
12/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Kamate kod nepravodobne uplate predujmova

mj/god: 
11/2001
Slika vrsta dokumenta: 

Usluge komunalnog poduzeća jedinici lokalne samouprave

mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Priznavanje prihoda i rashoda

mj/god: 
11/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Upotreba stana u vlasništvu tvrtke od strane člana uprave

mj/god: 
11/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Javni bilježnik – nabava odjeće

mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Obveza zaposlenika ako poslodavac ne plati porez

mj/god: 
04/2003
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod financiranja objekata komunalne infrastrukture

mj/god: 
12/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Ugovor kao dokaz o obavljenoj usluzi

mj/god: 
11/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Ispravci prijave poreza na dohodak

mj/god: 
09/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata u gotovini bez pisanog dokaza

mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Podmirenje poreznog duga

mj/god: 
02/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Komisijski posao

mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Vjerodostojna dokumentacija

mj/god: 
03/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Porezni obveznik poreza na dohodak

mj/god: 
07/2006

Stranice