Temeljne odredbe

Slika vrsta dokumenta: 

Nagrade mentorima - nastavnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Primitak ostvaren iz inozemstva po osnovi realizacije prava iz opcije

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Dodjela vlastitih dionica bivšim radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Porezni tretman dodjele dionica radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja prava na kupnju dionica drugoj osobi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Unos zadržane dobiti (2001.-2004.) u temeljni kapital

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje dohotka od kapitala

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Odricanje vlasnika od potraživanja za zadržanu dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje unosa nekretnine u društvo

mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Dobit ostvarena u inozemstvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Obveza plaćanja prireza porezu na dohodak za ne rezidente

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Odvojeni život od obitelji

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje primitaka učenika i studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje prodaje udjela od strane fizičke osobe

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Otpremnina kod prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Natjecatelji i sudionici u tv emisijama

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Realizacija opcije od strane umirovljenika ili osobe koja više nije zaposlenik

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanog otkaza

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Uputa o evidencijama pri korištenju prijevoznih sredstava

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2005

Stranice