Odgovori na pitanja - Porez na dohodak

Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje mirovina ostvarenih iz inozemstva

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
05/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Osobni odbitak kod osobe koja ostvaruje tuzemnu i inozemnu mirovinu

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
05/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Knjiženje manjka imovine poduzetnika na teret člana trgovačkog društva kao izuzimanje

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
01/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada za odvojeni život od obitelji

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
11/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada za prijevoz na posao i s posla

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
11/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Darovanje fizičkih osoba za njihovo liječenje

Autor: 
Igor Milinović
mj/god: 
10/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Izgled evidencije o loko vožnji

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
09/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada za prijevoz na posao i s posla

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
06/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Dana darovanja fizičkih osoba u tuzemstvu u novcu i naravi

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
05/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Propisani redosljed korištenja osobnih odbitaka podnošenjem godišnje porezne prijave

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
02/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Predaja ID obrasca elektroničkim putem

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
02/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Neoporeziva premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja III stupa od 1.7.2010.

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
01/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Prosječne stope poreza na dohodak od nesamostalnog rada kod izrade godišnjeg obračuna za 2010.

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
12/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Ukidanje posebnog poreza

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
11/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Propisani rok za izdavanje rješenja po godišnjoj poreznoj prijavi

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
09/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada za vrijeme korištenja bolovanja radi komplikacija u trudnoći i rodiljnog dopusta

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
09/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Privremeno porezno rješenje i porezna obveza

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
07/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata naknade za bolovanje radi ozljede na radu kada je žiro račun poslodavca u blokadi

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
07/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Sadržaj evidencije o osobnoj imovini fizičke osobe te elementi procjene porezne osnovice

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
06/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Promjena načina oporezivanja i dostavljanje pisanog izvješća

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
04/2010

Stranice