Mišljenja ministarstva financija

Slika vrsta dokumenta: 

Odvojeni život od obitelji

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

ENC kod službenog putovanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Porezni tretman dodjele dionica radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Voda za piće, sokovi i slatkiši koji se daju radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Potvrda nadležne strukovne umjetničke udruge

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Knjiga prometa

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Olakšice za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Dopuštena visina manjka kod fornetta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2004
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod inozemnih usluga koje su izvršene poduzetniku koji nije u sustavu PDV-a

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Organizacija i provođenja treninga

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Smanjenje porezne osnovice zbog popusta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod turističkih usluga - charter

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Zamjena vozila u garantnom roku

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja putem automata

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Pravo na odbitak pretporeza ako izdavatelj računa nije obveznik PDV-a

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Revalorizacijske pričuve pri podjeli društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica prema MSFI - 2

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Porez na dobit po odbitku za softver

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada za odvojeni život

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Uputa o evidencijama pri korištenju prijevoznih sredstava

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Dodjela vlastitih dionica bivšim radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Napitci koji se daju radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Obavljanje umjetničke djelatnosti

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Unos nekretnine u temeljni kapital

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Isplate autorskih honorara

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Uništenje guma za žvakanje

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaju vinjeta u Hrvatskoj za Slovenske autoceste

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2008
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod usluga predavanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Ispravak računa i odbitak pretporeza

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Okviri za naočale

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje hostije

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Izdavanje računa kod automata za zabavu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Odbitak pretporeza kod pripremnih radnji

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Revalorizacijska pričuva pri podjeli društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Rashodi za PDV, porez na dobit i zatezne kamate po nadzoru

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Porezni tretman naknada u svezi sa softverom

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata jubilarnih nagrada

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada za troškove službenih putovanja članovima predstavničkih tijela

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja prava na kupnju dionica drugoj osobi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Zatezne kamate po osnovi plaće

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Utvrđivanje dohotka u djelatnosti novinara i autora

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Iznajmljivanje stanova, soba, postelja putnicima i turistima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Isplate u gotovu novcu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Odvoz na otpad i uništenje rashodovane dugotrajne imovine i zaliha materijala i sitnog inventara

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Prikupljanje dokumentacije u svezi nekretnine

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2005
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod ustupanja i korištenja softvera

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Unos imovine u drugo društvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Okviri za naočale

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Servisne usluge u garantnom roku

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Ispostavljanje računa kod plaćanja trajnim nalogom

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Povrat PDV-a kupcima stranim državljanima u slučaju stečaja ili likvidacije

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Revalorizacijske pričuve pri odvajanju dijela društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Kazne za prometne prekršaje radnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje kamata porezom na dobit po odbitku

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Jubilarna nagrada za 45 godina radnog staža

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Natjecatelji i sudionici u tv emisijama

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje dohotka od kapitala

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata odštete sa zateznim kamatama

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Stečajni upravitelj

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja više od tri nekretnine u pet godina

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2008

Stranice