Mišljenja ministarstva financija

Slika vrsta dokumenta: 

Donacija obitelji teško invalidnog djeteta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Službeni put – izdaci za prehranu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata stipendije osobi s kojim je ugovorena obveza zasnivanja radnog odnosa

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Obveza plaćanja prireza porezu na dohodak za ne rezidente

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Potpore i poticaji dani obrtnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Uputa o evidencijama o nabavi i upotrebi reprodukcijskog i potrošnog materijala, pića i napitaka

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Osobni odbitak – priključenje na plinsku distribucijsku mrežu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Obrt – registracija vozila

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod isplate naknade štete na temelju police osiguranja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Prijevozne usluge za SFOR

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Istupanje iz zajedničkog obrta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Odbitak pretporeza kod casa sconta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Edukativni CD

Autor: 
MInistarstvo financija
mj/god: 
02/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Dokaz o obavljenoj izvoznoj isporuci

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja od strane fiducijarnog vjerovnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Udruga kao obveznik poreza na dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Kamate na zajmove dioničara ili članova društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Prijenos poreznog gubitka

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Otkupni blok

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Porezni tretman odšteta radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Vjerodostojne isprave o nastanku troškova službenog putovanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje primitaka učenika i studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Plaća u naravi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Primici od realizacije opcijskih prava iz inozemstva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Unosa više od tri nekretnine u temeljni kapital društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Osobni odbitak – ugradnja klizne stjenke u stan

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod prodaje adaptirane stambene zgrade

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2002
Slika vrsta dokumenta: 

PDV na isporuke izvršene NATO-u

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2003
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod usluga projektiranja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Zajednički obrt

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod komunalnog poduzeća

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

PDV na ljetopis škole

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja robe u inozemstvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Gotovinski računi u EUR-ima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Agencija kao obveznik poreza na dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Zajam koje daje inozemno povezano društvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Unos djelatnosti (imovine) obrta obveznika poreza na dobit u društvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje naslijeđene mirovine

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Službeno putovanje u inozemstvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Otpremnina kod prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Kupljene ulaznice i mineralna voda u objektima koji su predmet kontrole

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Opcijski ugovor o kupnji dionica

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja zemljišta više suvlasnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji obračun poreza na dohodak

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja adaptiranog poslovnog prostora

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2004
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod remitende

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Provizija kod carinskog skladišta tipa „D“

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Prijelaz s tromjesečnog u mjesečnog obveznika PDV-a tijekom godine

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada za koncesiju

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2004
Slika vrsta dokumenta: 

PDV na multimedijalne edukativne tečajeve koji se nalaze na CD-Rom-u

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Isporuka robe veleposlanstvu RH u inozemstvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena osnovice

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Javna ustanova kao obveznik poreza na dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Izračun stanja kapitala

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Porezne olakšice kod poreza na dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Skraćeno radno vrijeme

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Službeno putovanje – isplata naknade radnicima iz drugog društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Nagrade mentorima - nastavnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Posao nakon redovitog radnog vremena

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja dionica zaposlenicima po nominalnoj vrijednosti

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2005

Stranice