Mišljenja ministarstva financija

Slika vrsta dokumenta: 

Prijevoz s posla i na posao kod bolovanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi službenog putovanja vanjskih suradnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Primitak ostvaren iz inozemstva po osnovi realizacije prava iz opcije

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Turistički vodiči

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Nabava fotoaparata za obrt

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Odricanje izdataka po osnovi amortizacije

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Naplata otpisanog potraživanja nakon likvidacije obrta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Sendviči kojima je istekao rok valjanosti

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja vinograda

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod pružanja usluga podružnici u inozemstvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Poticajna sredstva u poljoprivredi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Ispravak PDV-a kod vraćanja ambalaže

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod znanstvenih časopisa

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Izdavanje računa kod auto-taksi prijevoznika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2004
Slika vrsta dokumenta: 

PDV na inozemne fiktivne usluge

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Uputa Porezne uprave o prijelazu obveznika poreza na dohodak na porez na dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Otpis potraživanja od kupaca

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Trgovina u tranzitu – područje posebne državne skrbi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Korištenje službenog automobila za privatne potrebe i isplata naknade za prijevoz na posao i s posla

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Službeno putovanje – povrat i ponovni odlazak

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Realizacija opcije od strane umirovljenika ili osobe koja više nije zaposlenik

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Obavljanje honorarnih poslova

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi osobnog automobila kao izdatak kod iznajmjivanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Naplata otpisanog potraživanja nakon likvidacije obrta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Gubici nafte pri transportu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Uvoz dijelova spomenika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun internih troškova između matice i podružnice

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Ispravak PDV-a nemogućnosti naplate potraživanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Primjena stope PDV-a od 23% na privremene situacije u graditeljstvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Plan grada

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Izdavanje računa u vlakovima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Odbitak pretporeza kod financijskog lizinga

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Prihodi od poticaja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Usklađenje vrijednosti financijske imovine

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Porez po odbitku za kamate prenesene u kapitalnu pričuvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Odvojeni život od obitelji

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

ENC kod službenog putovanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Porezni tretman dodjele dionica radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Voda za piće, sokovi i slatkiši koji se daju radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Potvrda nadležne strukovne umjetničke udruge

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Knjiga prometa

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Olakšice za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Dopuštena visina manjka kod fornetta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2004
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod inozemnih usluga koje su izvršene poduzetniku koji nije u sustavu PDV-a

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Organizacija i provođenja treninga

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Smanjenje porezne osnovice zbog popusta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod turističkih usluga - charter

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Zamjena vozila u garantnom roku

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja putem automata

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Pravo na odbitak pretporeza ako izdavatelj računa nije obveznik PDV-a

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Revalorizacijske pričuve pri podjeli društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica prema MSFI - 2

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Porez na dobit po odbitku za softver

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada za odvojeni život

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Uputa o evidencijama pri korištenju prijevoznih sredstava

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Dodjela vlastitih dionica bivšim radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Napitci koji se daju radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Obavljanje umjetničke djelatnosti

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Unos nekretnine u temeljni kapital

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2006

Stranice