Mišljenja ministarstva financija

Slika vrsta dokumenta: 

Posredovanje kod znanstvenih usluga

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Razdvajanje trgovačkih društava

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod ambalaže

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Obračunavanje PDV-a na spomenare

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Ispostavljanje računa u maloprodaji tiskovina

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Korištenje pretporeza kod igara na sreću

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Promjena načina oporezivanja na početku obavljanja djelatnosti

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Otpis potraživanja od građana

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Olakšice za područje posebne državne skrbi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi prijevoza na posao i s posla

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Dnevnice i prijevozni troškovi na službenim putovanjima radnicima izaslanim na rad u predstavništva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja radnicima vlastitih dionica

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Ugovor o djelu za nastavnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Odvjetnici – troškovi službene odjeće

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Dohodak od samostalne djelatnosti ostvaren otuđenjem nekretnina

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Vrijednosno usklađenje i otpis nekurentne robe

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Pravo služnosti

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Odvjetničke usluge obavljene predstavništvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Poticajna sredstva u poljoprivredi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Plaćanja PDV-a na iznose naknada za ambalažu i ambalažni otpad

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2006
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod bojanke, slikovnice i CD-ROM

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Ispostavljanje gotovinskog računa obvezniku PDV-a

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Obrt - odbitak PDV-a kod uvoza

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Prelazak zajedničke obrtničke radnje na plaćanje poreza na dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Otpis potraživanja od kupaca

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Olakšice na području posebne državne skrbi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Prijevoz s posla i na posao kod bolovanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi službenog putovanja vanjskih suradnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Primitak ostvaren iz inozemstva po osnovi realizacije prava iz opcije

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Turistički vodiči

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Nabava fotoaparata za obrt

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Odricanje izdataka po osnovi amortizacije

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Naplata otpisanog potraživanja nakon likvidacije obrta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Sendviči kojima je istekao rok valjanosti

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja vinograda

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod pružanja usluga podružnici u inozemstvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Poticajna sredstva u poljoprivredi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Ispravak PDV-a kod vraćanja ambalaže

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod znanstvenih časopisa

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Izdavanje računa kod auto-taksi prijevoznika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2004
Slika vrsta dokumenta: 

PDV na inozemne fiktivne usluge

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Uputa Porezne uprave o prijelazu obveznika poreza na dohodak na porez na dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Otpis potraživanja od kupaca

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Trgovina u tranzitu – područje posebne državne skrbi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Korištenje službenog automobila za privatne potrebe i isplata naknade za prijevoz na posao i s posla

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Službeno putovanje – povrat i ponovni odlazak

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Realizacija opcije od strane umirovljenika ili osobe koja više nije zaposlenik

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Obavljanje honorarnih poslova

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi osobnog automobila kao izdatak kod iznajmjivanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Naplata otpisanog potraživanja nakon likvidacije obrta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Gubici nafte pri transportu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Uvoz dijelova spomenika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun internih troškova između matice i podružnice

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Ispravak PDV-a nemogućnosti naplate potraživanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Primjena stope PDV-a od 23% na privremene situacije u graditeljstvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Plan grada

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Izdavanje računa u vlakovima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Odbitak pretporeza kod financijskog lizinga

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2002

Stranice