Mišljenja ministarstva financija

Slika vrsta dokumenta: 

Servisne usluge u garantnom roku

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Ispostavljanje računa kod plaćanja trajnim nalogom

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Povrat PDV-a kupcima stranim državljanima u slučaju stečaja ili likvidacije

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Revalorizacijske pričuve pri odvajanju dijela društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Kazne za prometne prekršaje radnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje kamata porezom na dobit po odbitku

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Jubilarna nagrada za 45 godina radnog staža

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Natjecatelji i sudionici u tv emisijama

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje dohotka od kapitala

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata odštete sa zateznim kamatama

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Stečajni upravitelj

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja više od tri nekretnine u pet godina

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Isplate u gotovu novcu za rad članova izbornih tijela

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Financijska potpora

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Pravo korištenja naziva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Obveznik PDV-a – strani državljanin

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Subvencije za brodske nerentabilne linije

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003
Slika vrsta dokumenta: 

PDV na PVC rukavice za jednokratnu uporabu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Slobodne zone

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Izdavanje računa kod prodaje proizvoda na otvorenom

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Povrat PDV-a stranim državljanima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Unos nekretnine u obrt »dobitaša«

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi reprezentacije i promidžbe

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Refundiranje troškova revizorskih usluga

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Otpremnine državnih službenika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Naknada djeci za statiranje u spotu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Unos zadržane dobiti (2001.-2004.) u temeljni kapital

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Zatezne kamate kod sudske presude

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Stečajni upravitelj

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Premije osiguranja za unuka

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Doprinosi za osiguranika kojem ne isplaćuje plaća

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Natječajna dokumentacija

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod rent a car usluga

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Udruga koja organizira seminare

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Prefakturiranje troškova od strane udruge

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Usluga popravka ortopedskog pomagala

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2003
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod prodaje iz slobodne zone

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Sadržaj gotovinskih računa kod javnih bilježnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Povrat PDV-a u drugoj državi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Ulaganje u ostali kapital

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Ručak i napitci za sudionike seminara

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Plaćanje predujmova

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Otpremnina kod otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata naknada za prijevoz volonterima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Odricanje vlasnika od potraživanja za zadržanu dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Porezni tretman premija osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Športske stipendije

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Osobni odbitak za djecu kod razvoda braka

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Najniža mjesečna osnovica – kada se obračunava

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Isporuke iz stečajne mase

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje inženjerskih usluga pruženih stranoj tvrtci

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Izlaz iz sustava PDV-a

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod odobrenja – obavijest o knjiženju

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje turističkih vodiča

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Oslobođenje od PDV-a za radove financirane od strane Europske unije

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod jamstva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Pravo na odbitak PDV-a

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Povećanje neupisanog kapitala

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Nagrađivanje korisnika kartičnih proizvoda

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Vođenje poslovnih knjiga u inozemstvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2006

Stranice