Mišljenja ministarstva financija

Slika vrsta dokumenta: 

Osobni odbitak za dijete

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Osoba koja se prvi put zapošljava

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Preregistracija vozila vlasnika obrta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Usluge savjetovanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Prijava u registar obveznika PDV-a

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2002
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod garancijskog zakupa hotelskog smještaja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2003
Slika vrsta dokumenta: 

PDV na informativni materijal

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Oslobođenje od plaćanja PDV-a na uvoz osobnih automobila za osobnu uporabu od strane osoba s invaliditetom

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Pravo na odbitak pretporeza

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Ulazak u sustav PDV-a

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Amortizacija kod iznajmljivanja dijela prostora

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi testnog vozila

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Darovanje za nabavu ortopedskih pomagala

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Mjesto polaska na službeni put

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Darovanje radnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje unosa nekretnine u društvo

mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Redoslijed isplate dobiti i odricanje potraživanja za kamate

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Graditeljstvo - evidencija materijala

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Osobni odbitak po osnovi invalidnosti

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Umirovljenici koji ostvaruju dohodak od najma imovine (obustava isplate mirovine)

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

PDV pri istupanju nositelja zajedničkog obrta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Znanstvena konferencija na brodu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Sezonske djelatnosti – ulaz u sustav PDV-a

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Naknadni ispravak pretporeza

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2002
Slika vrsta dokumenta: 

E-learning

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Potvrda državnog protokola

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2009
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod fiducijarnog vlasništva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Naplata računa nakon ulaska u sustav PDV-a

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Kamate na zajmove između povezanih društava

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Amortizacija, softver, kamate kod povezanih društava

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi testnog vozi Testna i zamjenska vozila - evidencija i porezni tretman

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Donacija obitelji teško invalidnog djeteta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Službeni put – izdaci za prehranu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata stipendije osobi s kojim je ugovorena obveza zasnivanja radnog odnosa

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Obveza plaćanja prireza porezu na dohodak za ne rezidente

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Potpore i poticaji dani obrtnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Uputa o evidencijama o nabavi i upotrebi reprodukcijskog i potrošnog materijala, pića i napitaka

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Osobni odbitak – priključenje na plinsku distribucijsku mrežu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Obrt – registracija vozila

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod isplate naknade štete na temelju police osiguranja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Prijevozne usluge za SFOR

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Istupanje iz zajedničkog obrta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Odbitak pretporeza kod casa sconta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Edukativni CD

Autor: 
MInistarstvo financija
mj/god: 
02/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Dokaz o obavljenoj izvoznoj isporuci

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja od strane fiducijarnog vjerovnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Udruga kao obveznik poreza na dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Kamate na zajmove dioničara ili članova društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Prijenos poreznog gubitka

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Otkupni blok

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2008

Stranice