NOVO RADNO VRIJEME SAVJETNIČKE SLUŽBE OD 22.09.2014.

Sukladno željama većeg broja pretplatnika časopisa, uredništvo RIPup-a donijelo je odluku da od 22. rujna 2014. telefonsku savjetničku službu možete neograničeno kontaktirati u slijedećim terminima:

PONEDJELJAK I ČETVRTAK:
od 11:00 h do 15:30 h

UTORAK, SRIJEDA I PETAK
od 8:30 h do 13:00 h

Broj sati nismo smanjivali, već smo satnicu prilagodili vašim željama. Brojevi telefona i način korištenja savjetničke službe ostali su isti. Uvjereni smo da će vam ova fleksibilnost u korištenju našeg call centra biti od koristi.

Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje PDV-om prodaje dobara na daljinu unutar EU

Autor: 
Milivoj Friganović
mj/god: 
05/2013
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod nabave, korištenja i prodaje osobnih automobila

Autor: 
Neven Baica
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Registriranje za potrebe PDV-a radi dobivanja PDV identifikacijskog broja

Autor: 
Neven Baica
mj/god: 
03/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Novi Obrazac PDV (primjena od 1.1.2014.)

Autor: 
Neven Baica
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Konačni obračun PDV-a za 2013.

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Analitička podjela konta 160 i 260 u skladu s novim propisima o PDV-u

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Što donose zadnje izmjene propisa o PDV-u

Autor: 
Neven Baica
mj/god: 
01/2014
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod prodaje na daljinu

Autor: 
Ilija Josić
mj/god: 
12/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a za 2014.

Autor: 
Neven Baica
mj/god: 
12/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Trostrani posao

Autor: 
Neven Baica
mj/god: 
11/2013

Stranice