Ovrha na plaći i na novčanoj tražbini u 2023.

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

02/2023