Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31.12.2022.

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, Neven Baica, mag. oec., Igor Milinović, mag. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

02/2023