Obrazac PD-IPO – Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2022.

Autor članka: 
Biljana Stanković, mag. oec., ovl. porezni savjetnik

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

02/2023