Obavljanje poljoprivredne djelatnosti (s posebnim osvrtom na OPG) – I. dio

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
09/2011

Poslovanje cvjećara

Autor: 
Zvonimir Trampus, mag. iur. i ovl. rač.
mj/god: 
11/2011

Primjeri utvrđivanja korištenja imovine u poduzetničke svrhe

Autor: 
mr. sc. Sanda Kapetanović
mj/god: 
12/2011

Ostvarivanje prava na dječji doplatak u 2012.

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
02/2012

Stranice