Državne potpore i način ostvarivanja poreznih olakšica – potpora male vrijednosti

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

02/2012