Evaluacija prestanka priznavanja financijske imovine i financijskih obveza prema MSFI-u 9 financijski instrumenti

Autor članka: 
mr. sc. Stjepan Kolačević, mr. sc. Baldo Hreljac

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

05/2024