Evidentiranje izdataka za službena putovanja u Obrascu JOPPD u 2017.

Autor članka: 
Valentina Bocak

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

02/2017