Godišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2010. godinu s u putama Ministarstva financija

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

01/2011