Isplata plaće po sudskoj presudi ili nagodbi, izvansudskoj nagodbi ili naplata plaće u ovršnom postupku

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

09/2011